ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*购*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -购-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[购, gòu, ㄍㄡˋ] to buy, to purchase
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  勾 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1078

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gòu, ㄍㄡˋ, / ] to buy; to purchase, #714 [Add to Longdo]
[gòu mǎi, ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ, / ] purchase, #943 [Add to Longdo]
[shōu gòu, ㄕㄡ ㄍㄡˋ, / ] to purchase (from various places); to acquire (a company), #1,558 [Add to Longdo]
[cǎi gòu, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ, / ] make purchases for an organization or enterprise; purchase, #2,846 [Add to Longdo]
[gòu wù, ㄍㄡˋ ㄨˋ, / ] shopping, #3,183 [Add to Longdo]
[rèn gòu, ㄖㄣˋ ㄍㄡˋ, / ] to undertake to purchase sth; to subscribe (to share issue), #5,769 [Add to Longdo]
[qiǎng gòu, ㄑㄧㄤˇ ㄍㄡˋ, / ] panic buying; rushing to buy, #8,657 [Add to Longdo]
[gòu zhì, ㄍㄡˋ ㄓˋ, / ] to purchase, #9,470 [Add to Longdo]
[dìng gòu, ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] to order; to subscribe; subscriber, #11,067 [Add to Longdo]
[dài gòu, ㄉㄞˋ ㄍㄡˋ, / ] to buy (on behalf of sb), #13,216 [Add to Longdo]
买力[gòu mǎi lì, ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ ㄌㄧˋ, / ] purchasing power, #13,951 [Add to Longdo]
物中心[gòu wù zhōng xīn, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] shopping center, #14,268 [Add to Longdo]
买者[gòu mǎi zhě, ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ ㄓㄜˇ, / ] purchaser, #22,357 [Add to Longdo]
[yù gòu, ㄩˋ ㄍㄡˋ, / ] advance purchase, #28,515 [Add to Longdo]
[dìng gòu, ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] to order goods; to place an order, #32,190 [Add to Longdo]
[yóu gòu, ㄧㄡˊ ㄍㄡˋ, / ] mail order; to purchase by mail, #32,458 [Add to Longdo]
[tǒng gòu, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄡˋ, / ] state purchasing monopoly, #33,506 [Add to Longdo]
[cǎi gòu yuán, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ ㄩㄢˊ, / ] purchaser; purchasing agent, #43,081 [Add to Longdo]
[zhēng gòu, ㄓㄥ ㄍㄡˋ, / ] to compete; to fight for; to rush to purchase, #58,545 [Add to Longdo]
[tào gòu, ㄊㄠˋ ㄍㄡˋ, ] a fraudulent purchase; to buy up sth illegally, #62,212 [Add to Longdo]
[shē gòu, ㄕㄜ ㄍㄡˋ, / ] to buy on credit; to delay payment, #106,854 [Add to Longdo]
[dìng gòu zhě, ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ ㄓㄜˇ, / ] subscriber, #151,323 [Add to Longdo]
[hán gòu, ㄏㄢˊ ㄍㄡˋ, / ] mail order, #185,839 [Add to Longdo]
[bìng gòu, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] merger and acquisition (M and A); acquisition; to take over [Add to Longdo]
优先承[yōu xiān chéng gòu quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄍㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] prior purchase right; right of first refusal (ROFR); preemptive right to purchase [Add to Longdo]
数字订线路[shù zì dìng gòu xiàn lù, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 线 / ] digital subscriber line; DSL [Add to Longdo]
[shēn gòu, ㄕㄣ ㄍㄡˋ, / ] to ask to buy; to bid for purchase [Add to Longdo]
[jìng gòu, ㄐㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] to bid competitively; to compete to buy (at auction) [Add to Longdo]
统销[tǒng gòu tǒng xiāo, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄡˋ ㄊㄨㄥˇ ㄒㄧㄠ, / ] state monopoly of purchasing and marketing [Add to Longdo]
物券[gòu wù quàn, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] coupon [Add to Longdo]
物大厦[gòu wù dà shà, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] shopping mall [Add to Longdo]
物袋[gòu wù dài, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] shopping bag [Add to Longdo]
物车[gòu wù chē, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄔㄜ, / ] shopping cart [Add to Longdo]
超额订[chāo é dìng gòu, ㄔㄠ ㄜˊ ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] to overbook [Add to Longdo]
超额认[chāo é rèn gòu, ㄔㄠ ㄜˊ ㄖㄣˋ ㄍㄡˋ, / ] (a share issue is) oversubscribed [Add to Longdo]
[zhuī gòu, ㄓㄨㄟ ㄍㄡˋ, / ] a bounty; a reward for capturing an outlaw [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top