ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*贝*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -贝-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[员, yuán, ㄩㄢˊ] employee; member; personnel, staff
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 200
[资, zī, ] wealth, property, capital
Radical: , Decomposition:   次 [, ㄘˋ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 257
[则, zé, ㄗㄜˊ] rule, law, regulation; grades
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] Laws inscribed 刂 on a slate 贝, Rank: 284
[质, zhì, ㄓˋ] essence, nature; material, substance
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    十 [shí, ㄕˊ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] shell, Rank: 404
[费, fèi, ㄈㄟˋ] expenses, fees; to cost, to spend; wasteful
Radical: , Decomposition:   弗 [, ㄈㄨˊ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 486
[责, zé, ㄗㄜˊ] one's responsibility, duty
Radical: , Decomposition:     贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [ideographic] Money 贝 that must be repaid, Rank: 535
[财, cái, ㄘㄞˊ] riches, wealth, valuables
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  才 [cái, ㄘㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 680
[负, fù, ㄈㄨˋ] load, burden; to carry, to bear
Radical: , Decomposition:     贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [ideographic] A person 人 carrying a lot of money 贝, Rank: 691
[货, huò, ㄏㄨㄛˋ] products, merchandise; goods, commodities
Radical: , Decomposition:   化 [huà, ㄏㄨㄚˋ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 818
[败, bài, ㄅㄞˋ] failure; to decline, to fail, to suffer defeat
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] rap, Rank: 862
[贵, guì, ㄍㄨㄟˋ] expensive, costly; valuable, precious
Radical: , Decomposition:     中 [zhōng, ㄓㄨㄥ]  一 [, ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 873
[赛, sài, ㄙㄞˋ] to compete, to contend; contest, race
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    ?  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1064
[购, gòu, ㄍㄡˋ] to buy, to purchase
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  勾 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1078
[贸, mào, ㄇㄠˋ] commerce, trade
Radical: , Decomposition:   卯 [mǎo, ㄇㄠˇ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1092
[页, yè, ㄧㄝˋ] page, sheet, leaf
Radical: , Decomposition:   ?  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictographic] A person's head, Rank: 1128
[贝, bèi, ㄅㄟˋ] sea shell; money, currency
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [pictographic] A sea shell, once used as currency, Rank: 1133
[赞, zàn, ㄗㄢˋ] to help, to support; to laud, to praise
Radical: , Decomposition:   兟 [shēn, ㄕㄣ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1179
[贫, pín, ㄆㄧㄣˊ] poor, needy, impoverished; lacking
Radical: , Decomposition:   分 [fēn, ㄈㄣ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [ideographic] Money 贝 that must be split 分; 分 also provides the pronunciation, Rank: 1359
[赖, lài, ㄌㄞˋ] to depend on, to rely on; to bilk, to deny; poor
Radical: , Decomposition:   剌 [, ㄌㄚˊ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1365
[赏, shǎng, ㄕㄤˇ] reward; to appreciate; to bestow, to grant
Radical: , Decomposition:   尚 [shàng, ㄕㄤˋ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1450
[贴, tiē, ㄊㄧㄝ] to stick, to paste; attached; allowance, subsidy
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1454
[贯, guàn, ㄍㄨㄢˋ] to pierce, to string up; a string of 1000 coins
Radical: , Decomposition:   毌 [guàn, ㄍㄨㄢˋ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1478
[贡, gòng, ㄍㄨㄥˋ] to offer, to contribute; tribute, gifts
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1548
[锁, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] lock, padlock; chains, shackles
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]      贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 1558
[贷, dài, ㄉㄞˋ] to borrow; to lend; to pardon
Radical: , Decomposition:   代 [dài, ㄉㄞˋ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1605
[贺, hè, ㄏㄜˋ] to congratulate; to send a present
Radical: , Decomposition:   加 [jiā, ㄐㄧㄚ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [ideographic] To add 加 to someone else's fortune 贝, Rank: 1690
[赔, péi, ㄆㄟˊ] to compensate, to pay damages, to suffer a loss
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1734
[赋, fù, ㄈㄨˋ] tax; to give, to bestow
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  武 [, ㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Money 贝 used to raise an army 武; 武 also provides the pronunciation, Rank: 1747
[赢, yíng, ㄧㄥˊ] to win, to gain; surplus, profit
Radical: , Decomposition:   吂 [máng, ㄇㄤˊ]      贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  ?
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1836
[贪, tān, ㄊㄢ] greedy, covetous; corrupt
Radical: , Decomposition:   今 [jīn, ㄐㄧㄣ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1874
[贤, xián, ㄒㄧㄢˊ] virtuous, worthy; good, able
Radical: , Decomposition:     ?  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1943
[贼, zéi, ㄗㄟˊ] thief, traitor; cunning, sly
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  戎 [róng, ㄖㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] weapons, Rank: 2001
[赌, dǔ, ㄉㄨˇ] to bet, to gamble, to wager
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  者 [zhě, ㄓㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 2037
[贾, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] merchant; to buy, to trade; surname
Radical: , Decomposition:   覀 [, ㄒㄧ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 2051
[赐, cì, ㄘˋ] to give; to bestow a favor; to appoint
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  易 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 2072
[婴, yīng, ㄧㄥ] baby, infant; to bother
Radical: , Decomposition:     贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2115
[赠, zèng, ㄗㄥˋ] to bestow, to confer, to present a gift
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  曾 [céng, ㄘㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 2123
[账, zhàng, ㄓㄤˋ] accounts, bills; credit, debt
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  长 [zhǎng, ㄓㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 2179
[赚, zhuàn, ㄓㄨㄢˋ] to earn, to profit, to make money
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  兼 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 2182
[贞, zhēn, ㄓㄣ] virtuous, chaste, pure; loyal
Radical: , Decomposition:     贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: -, Rank: 2366
[贩, fàn, ㄈㄢˋ] merchant, peddler; to deal in, to trade
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  反 [fǎn, ㄈㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 2466
[贬, biǎn, ㄅㄧㄢˇ] to devalue, to demote; to criticize, to censure
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  乏 [, ㄈㄚˊ]
Etymology: [ideographic] To devalue 乏 currency 贝, Rank: 2536
贿[贿, huì, ㄏㄨㄟˋ] to bribe; riches, wealth
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  有 [yǒu, ㄧㄡˇ]
Etymology: [ideographic] To possess 有 wealth 贝, Rank: 2569
[贱, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] cheap, low, mean, worthless
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  戋 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [ideographic] Costing little 戋 money 贝; 戋 also provides the pronunciation, Rank: 2589
[坝, bà, ㄅㄚˋ] embankment; dam
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 2786
[贮, zhù, ㄓㄨˋ] to store, to stockpile, to hoard
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]    宀 [gài,mián, ㄍˋ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] Money 贝 kept under one 一 roof 宀, Rank: 2824
[琐, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] petty; trifling; troublesome
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]      贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2834
[赎, shú, ㄕㄨˊ] ransom; to buy; to redeem
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  卖 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [ideographic] To sell 卖 a soul for money 贝; 卖 also provides the pronunciation, Rank: 2863
[狈, bèi, ㄅㄟˋ] a legendary wolf; distressed, wretched
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 3090
[赁, lìn, ㄌㄧㄣˋ] to rent, to lease; to hire; employee
Radical: , Decomposition:   任 [rèn, ㄖㄣˋ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [ideographic] Someone 任 working for money 贝, Rank: 3101

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character, #1,712 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] cowries; shell; valuables; shellfish; surname Bei, #4,648 [Add to Longdo]
[Bèi ěr, ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Bell (person name), #12,978 [Add to Longdo]
[Nuò bèi ěr, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Nobel (prize), #15,779 [Add to Longdo]
[kǎo bèi, ㄎㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] to copy, #18,364 [Add to Longdo]
尔奖[Nuò bèi ěr jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Nobel prize, #21,358 [Add to Longdo]
鲁特[Bèi lǔ tè, ㄅㄟˋ ㄌㄨˇ ㄊㄜˋ, / ] Beirut (capital of Lebanon), #21,467 [Add to Longdo]
[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, / ] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written, #23,302 [Add to Longdo]
多芬[Bèi duō fēn, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄈㄣ, / ] Beethoven, #28,950 [Add to Longdo]
尔格莱德[Bèi ěr gé lái dé, ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜˊ, / ] Belgrade (capital of Serbia), #31,063 [Add to Longdo]
[Bèi kè, ㄅㄟˋ ㄎㄜˋ, / ] Baker (name), #31,102 [Add to Longdo]
[Bèi lā, ㄅㄟˋ ㄌㄚ, / ] Beira, Mozambique, #33,142 [Add to Longdo]
[bèi lèi, ㄅㄟˋ ㄌㄟˋ, / ] shellfish; mollusks, #35,363 [Add to Longdo]
[bèi sī, ㄅㄟˋ ㄙ, / ] bass (loan); bass guitar; Bes or Bisu, Egyptian protector god of households, #39,878 [Add to Longdo]
[fēn bèi, ㄈㄣ ㄅㄟˋ, / ] decibel, #41,272 [Add to Longdo]
[Bèi níng, ㄅㄟˋ ㄋㄧㄥˊ, / ] Benin, #47,012 [Add to Longdo]
呼伦[Hū lún bèi ěr, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia, #54,603 [Add to Longdo]
加尔湖[Bèi jiā ěr hú, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄚ ㄦˇ ㄏㄨˊ, / ] Lake Baikal, #55,870 [Add to Longdo]
[bèi tǎ, ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ, / ] beta (Greek letter Ββ), #62,062 [Add to Longdo]
[gān bèi, ㄍㄢ ㄅㄟˋ, / ] conpoy; dried scallop, #62,331 [Add to Longdo]
亚的斯亚[Yà dì sī Yà bèi bā, ㄧㄚˋ ㄉㄧˋ ㄙ ㄧㄚˋ ㄅㄟˋ ㄅㄚ, / ] Addis Ababa (capital of Ethiopia), #63,639 [Add to Longdo]
切尔诺[Qiē ěr nuò bèi lì, ㄑㄧㄝ ㄦˇ ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ, / ] Chernobyl, #67,823 [Add to Longdo]
拉米[Bèi lā mǐ, ㄅㄟˋ ㄌㄚ ㄇㄧˇ, / ] Bellamy, #68,157 [Add to Longdo]
纳通[bèi nà tōng, ㄅㄟˋ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄥ, / ] Benetton, clothes company, #73,949 [Add to Longdo]
聿铭[Bèi Yù míng, ㄅㄟˋ ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] Pei Ieoh Ming or I.M. Pei (1917-), famous Chinese-American architect, #75,170 [Add to Longdo]
[Lā bèi, ㄌㄚ ㄅㄟˋ, / ] (John) Rabe (German eyewitness to Nanjing massacre), #76,078 [Add to Longdo]
呼伦尔市[Hū lún bèi ěr shì, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia, #77,323 [Add to Longdo]
尔实验室[Bèi ěr Shí yàn shì, ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] Bell Labs, #82,507 [Add to Longdo]
穆加[Mù jiā bèi, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄅㄟˋ, / ] Robert Mugabe (1924-), Zimbabwean ZANU-PF politician, President of Zimbabwe 1980-2008, #83,835 [Add to Longdo]
尔法斯特[Bèi ěr fǎ sī tè, ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄈㄚˇ ㄙ ㄊㄜˋ, / ] Belfast, #86,197 [Add to Longdo]
呼伦尔盟[Hū lún bèi ěr méng, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄇㄥˊ, / ] Hulunbeir league (equivalent to prefecture), inner Mongolia, #114,553 [Add to Longdo]
呼伦尔草原[Hū lún bèi ěr cǎo yuán, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] Hulunbuir grasslands of inner Mongolia, #115,443 [Add to Longdo]
[xīn bèi tè, ㄒㄧㄣ ㄅㄟˋ ㄊㄜˋ, / ] Shin Bet (Israel national security service), #119,032 [Add to Longdo]
[Ā bèi ěr, ㄚ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Niels Henrik Abel (1802-1829), Norwegian mathematician; (math.) abelian, #149,127 [Add to Longdo]
[bèi diāo, ㄅㄟˋ ㄉㄧㄠ, / ] shell carving, #150,824 [Add to Longdo]
[Lǚ bèi kè, ㄌㄩˇ ㄅㄟˋ ㄎㄜˋ, / ] Lübeck, Germany, #158,060 [Add to Longdo]
娅特丽克丝[Bèi yà tè lí kè sī, ㄅㄟˋ ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ ㄌㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙ, / ] Beatrix (name), #173,012 [Add to Longdo]
[bèi qiū, ㄅㄟˋ ㄑㄧㄡ, / ] shell mound, #285,390 [Add to Longdo]
尔湖[Bèi ěr hú, ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄏㄨˊ, / ] Lake Buir of inner Mongolia, #346,217 [Add to Longdo]
[hā bèi ěr, ㄏㄚ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] (Webster) Hubbell (former Associate Attorney-General), #381,802 [Add to Longdo]
加莱[Bèi jiā lái, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄞˊ, / ] B&R Industrial Automation International Trade (Shanghai) Co., Ltd., #489,018 [Add to Longdo]
达朗[Dá lǎng bèi ěr, ㄉㄚˊ ㄌㄤˇ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] D'Alembert (1717-1783), French mathematician, #656,873 [Add to Longdo]
卡门[kǎ mén bèi, ㄎㄚˇ ㄇㄣˊ ㄅㄟˋ, / ] camembert cheese [Add to Longdo]
哈克利・芬历险记[Hā kè bèi lì· Fen1 li4 xian3 ji4, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· Fēn lì xiǎn jì, ㄈㄣ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]
孔斯[Kǒng sī bèi gé, ㄎㄨㄥˇ ㄙ ㄅㄟˋ ㄍㄜˊ, / ] Kongsberg (city in Norway) [Add to Longdo]
[bǎo bèi r, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 寶貝|宝, treasure; darling [Add to Longdo]
西亚原虫病[bā bèi xī yà yuán chóng bìng, ㄅㄚ ㄅㄟˋ ㄒㄧ ㄧㄚˋ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, 西 / 西] babesiosis [Add to Longdo]
[xián bèi sī, ㄒㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄙ, / ] acoustic bass (guitar) [Add to Longdo]
击弦[jī xián bèi sī, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄙ, / ] slap bass (bass guitar technique) [Add to Longdo]
[Áo bèi dé, ㄠˊ ㄅㄟˋ ㄉㄜˊ, / ] Obed (name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top