ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*贊*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -贊-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[讚, zàn, ㄗㄢˋ] to praise, to eulogize; to commend
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  贊 [zàn, ㄗㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Words 言 of praise 贊; 贊 also provides the pronunciation, Rank: 7513
[臢, zā, ㄗㄚ] dirty, filthy
Radical: , Decomposition:     贊 [zàn, ㄗㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] meat, Rank: 7738
[鑽, zuān, ㄗㄨㄢ] diamond; to bore, to drill, to pierce
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  贊 [zàn, ㄗㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8581
[贊, zàn, ㄗㄢˋ] to help, to support; to laud, to praise
Radical: , Decomposition:   兟 [shēn, ㄕㄣ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 9568
[攢, zǎn, ㄗㄢˇ] to save, to hoard
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  贊 [zàn, ㄗㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] to patronize; to support; to praise, #3,424 [Add to Longdo]
赞助[zàn zhù, ㄗㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] to support; to assist; sponsor, #5,899 [Add to Longdo]
赞成[zàn chéng, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] approve; endorse, #6,830 [Add to Longdo]
赞同[zàn tóng, ㄗㄢˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] to approve of; to endorse; (vote) in favor, #7,244 [Add to Longdo]
赞叹[zàn tàn, ㄗㄢˋ ㄊㄢˋ, / ] to sigh or gasp in admiration; high praise, #13,922 [Add to Longdo]
赞誉[zàn yù, ㄗㄢˋ ㄩˋ, / ] to praise; recognition, #17,948 [Add to Longdo]
赞许[zàn xǔ, ㄗㄢˋ ㄒㄩˇ, / ] praise, #23,050 [Add to Longdo]
赞不绝口[zàn bù jué kǒu, ㄗㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄎㄡˇ, / ] to praise without cease (成语 saw); praise sb to high heaven, #25,135 [Add to Longdo]
赞成票[zàn chéng piào, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] approval; affirmative vote, #25,495 [Add to Longdo]
赞比亚[Zàn bǐ yà, ㄗㄢˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Zambia, #27,865 [Add to Longdo]
参赞[cān zàn, ㄘㄢ ㄗㄢˋ, / ] diplomatic officer; attache, #28,558 [Add to Longdo]
夸赞[kuā zàn, ㄎㄨㄚ ㄗㄢˋ, / ] to praise; to speak highly of; to commend, #34,279 [Add to Longdo]
松赞干布[Sōng zàn Gàn bù, ㄙㄨㄥ ㄗㄢˋ ㄍㄢˋ ㄅㄨˋ, / ] Songtsen Gampo or Songzain Gambo (604-650) Tibetan emperor, founder of the Tubo 吐蕃|吐蕃 dynasty, #80,583 [Add to Longdo]
赞皇县[Zàn huáng xiàn, ㄗㄢˋ ㄏㄨㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Zanhuang county in Shijiazhuan, Hebei, #100,853 [Add to Longdo]
赞皇[Zàn huáng, ㄗㄢˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] Zanhuang county in Shijiazhuan, Hebei, #119,590 [Add to Longdo]
颂赞[sòng zàn, ㄙㄨㄥˋ ㄗㄢˋ, / ] to praise, #122,205 [Add to Longdo]
传赞[zhuàn zàn, ㄓㄨㄢˋ ㄗㄢˋ, / ] postscript to bibliography, #208,416 [Add to Longdo]
不赞一词[bù zàn yī cí, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄧ ㄘˊ, / ] keep silent; make no comment, #910,238 [Add to Longdo]
不赞成[bù zàn chéng, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] disapproval; disapprove [Add to Longdo]
赞丹[Zàn dān, ㄗㄢˋ ㄉㄢ, / ] Zaandam (town in Netherlands) [Add to Longdo]
[zàn tàn, ㄗㄢˋ ㄊㄢˋ, ] variant of 嘆|赞叹, to sigh or gasp in admiration; high praise [Add to Longdo]
松赞干布陵[Sōng zàn Gàn bù líng, ㄙㄨㄥ ㄗㄢˋ ㄍㄢˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] the tomb of Tibetan king Songtsen Gampo or Songzain Gambo in Lhoka prefecture [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top