ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*说*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -说-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[说, shuō, ㄕㄨㄛ] to speak, to say; to scold, to upbraid
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  兑 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 24

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuì, ㄕㄨㄟˋ, / ] persuade (politically), #22 [Add to Longdo]
[shuō, ㄕㄨㄛ, / ] to speak; to say; a theory (usually in compounds such as 日心 heliocentric theory), #22 [Add to Longdo]
[lái shuō, ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] to interpret a topic (from a certain point of view); now we come to talk about it, ..., #593 [Add to Longdo]
[shuō míng, ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, / ] to explain; to illustrate; explanation; directions; caption, #924 [Add to Longdo]
[shuō dào, ㄕㄨㄛ ㄉㄠˋ, / ] discuss, #1,093 [Add to Longdo]
[shuō huà, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ, / ] to speak; to say; to talk; to gossip; to tell stories; talk; word, #1,380 [Add to Longdo]
[tīng shuō, ㄊㄧㄥ ㄕㄨㄛ, / ] to hear told, #2,148 [Add to Longdo]
[shuō fǎ, ㄕㄨㄛ ㄈㄚˇ, / ] way or style of speaking; statement; wording; to expound Buddhist teaching, #2,395 [Add to Longdo]
[shuō fa, ㄕㄨㄛ ㄈㄚ˙, / ] way of speaking; wording; formulation; one's version (of events); statement; theory; hypothesis; interpretation, #2,395 [Add to Longdo]
[huà shuō, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] it is said, #2,631 [Add to Longdo]
[xiǎo shuō, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] novel; fiction, #2,770 [Add to Longdo]
[jù shuō, ㄐㄩˋ ㄕㄨㄛ, / ] it is said that; reportedly, #2,996 [Add to Longdo]
[chuán shuō, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ, / ] it is said; they say; legend; tradition, #3,428 [Add to Longdo]
[zài shuō, ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ, / ] let's talk about it later; what's more; besides, #3,511 [Add to Longdo]
[shuō chū, ㄕㄨㄛ ㄔㄨ, / ] to speak out; to declare (one's view), #4,137 [Add to Longdo]
也就是[yě jiù shì shuō, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words; that is to say; so; thus, #4,335 [Add to Longdo]
不定[shuō bu dìng, ㄕㄨㄛ ㄅㄨ˙ ㄉㄧㄥˋ, / ] can't say for sure; maybe, #6,885 [Add to Longdo]
[shuō shuo, ㄕㄨㄛ ㄕㄨㄛ˙, / ] to say sth, #7,268 [Add to Longdo]
就是[jiù shì shuō, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words; that is, #7,332 [Add to Longdo]
[shuō hǎo, ㄕㄨㄛ ㄏㄠˇ, / ] to come to an agreement; to complete negotiations, #7,405 [Add to Longdo]
[suī shuō, ㄙㄨㄟ ㄕㄨㄛ, / ] though; although, #7,719 [Add to Longdo]
[jiě shuō, ㄐㄧㄝˇ ㄕㄨㄛ, / ] to explain; to comment, #7,753 [Add to Longdo]
[shuō fú, ㄕㄨㄛ ㄈㄨˊ, / ] to persuade; to convince; to talk sb over, #8,066 [Add to Longdo]
明书[shuō míng shū, ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] (technical) manual; (book of) directions; synopsis (of a play or film), #8,082 [Add to Longdo]
一般来[yī bān lái shuō, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] generally speaking, #10,367 [Add to Longdo]
[xué shuō, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛ, / ] theory; doctrine, #10,577 [Add to Longdo]
[hǎo shuō, ㄏㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] (idiom) OK, term used to indicate agreement; (idiom) "you flatter me", polite response to praise, #10,920 [Add to Longdo]
[quàn shuō, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄨㄛ, / ] persuade; persuasion; advise, #10,992 [Add to Longdo]
[sù shuō, ㄙㄨˋ ㄕㄨㄛ, / ] tell (to another person), #11,643 [Add to Longdo]
[shuō huǎng, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄤˇ, / ] to lie; to tell an untruth, #12,193 [Add to Longdo]
[yǎn shuō, ㄧㄢˇ ㄕㄨㄛ, / ] (deliver a) speech, #14,305 [Add to Longdo]
换句话[huàn jù huà shuō, ㄏㄨㄢˋ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words, #15,299 [Add to Longdo]
[hú shuō, ㄏㄨˊ ㄕㄨㄛ, / ] talk nonsense; drivel, #17,366 [Add to Longdo]
[yóu shuì, ㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˋ, / ] to drum up support; to peddle the idea of, #19,644 [Add to Longdo]
[luàn shuō, ㄌㄨㄢˋ ㄕㄨㄛ, / ] to make irresponsible remarks, #19,856 [Add to Longdo]
无话可[wú huà kě shuō, ㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄜˇ ㄕㄨㄛ, / ] (idiom) to have no other alternative; (idiom) above criticism; perfect, #20,984 [Add to Longdo]
八道[hú shuō bā dào, ㄏㄨˊ ㄕㄨㄛ ㄅㄚ ㄉㄠˋ, / ] to talk rubbish, #24,333 [Add to Longdo]
[shuō chàng, ㄕㄨㄛ ㄔㄤˋ, / ] spoken and sung; hip-hop (music genre), #24,836 [Add to Longdo]
[shuō jiào, ㄕㄨㄛ ㄐㄧㄠˋ, / ] preach, #24,909 [Add to Longdo]
[píng shuō, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄨㄛ, / ] comment; evaluate, #25,609 [Add to Longdo]
武侠小[wǔ xiá xiǎo shuō, ㄨˇ ㄒㄧㄚˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] a martial arts (wuxia) novel, #26,792 [Add to Longdo]
按理[àn lǐ shuō, ㄢˋ ㄌㄧˇ ㄕㄨㄛ, / ] it is reasonable to say that..., #26,892 [Add to Longdo]
二话不[èr huà bù shuō, ㄦˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄛ, / ] not saying anything further (成语 saw); not raising any objection; without demur, #27,393 [Add to Longdo]
一般[yì bān shuō lái, ㄧˋ ㄅㄢ ㄕㄨㄛ ㄌㄞˊ, / ] generally speaking; in general, #27,726 [Add to Longdo]
[jiǎ shuō, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄨㄛ, / ] hypothesis, #28,409 [Add to Longdo]
[jiě shuō yuán, ㄐㄧㄝˇ ㄕㄨㄛ ㄩㄢˊ, / ] commentator, #29,363 [Add to Longdo]
[àn shuō, ㄢˋ ㄕㄨㄛ, / ] in the ordinary course of events; ordinarily; normally, #30,114 [Add to Longdo]
[xiǎo shuō jiā, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ ㄐㄧㄚ, / ] novelist, #31,561 [Add to Longdo]
[shuō qíng, ㄕㄨㄛ ㄑㄧㄥˊ, / ] to intercede; to plead for sb else, #33,255 [Add to Longdo]
[xiā shuō, ㄒㄧㄚ ㄕㄨㄛ, / ] irresponsible talk, #35,983 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top