ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*设*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -设-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[设, shè, ㄕㄜˋ] to build, to design; to establish; to offer
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 302

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn shè, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ, / ] to build; to construct; construction; constructive, #169 [Add to Longdo]
[shè jì, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] plan; design; to design; to plan, #384 [Add to Longdo]
[shè bèi, ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] equipment; facilities; installations, #955 [Add to Longdo]
[shè shī, ㄕㄜˋ ㄕ, / ] facilities; installation, #1,444 [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, / ] to set up; to arrange; to establish; to found; to display, #1,612 [Add to Longdo]
[shè lì, ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ, / ] to set up; to establish, #2,022 [Add to Longdo]
[shè zhì, ㄕㄜˋ ㄓˋ, / ] to set up; to install, #2,077 [Add to Longdo]
计师[shè jì shī, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] designer; architect, #4,613 [Add to Longdo]
[kāi shè, ㄎㄞ ㄕㄜˋ, / ] offer (goods or services); open (for business etc), #5,218 [Add to Longdo]
[shè dìng, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] to set; to set up; to install; setting; preferences, #5,659 [Add to Longdo]
[shè xiǎng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to imagine; to assume; to envisage; tentative plan; to have consideration for, #7,020 [Add to Longdo]
[jiǎ shè, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, / ] suppose that...; hypothesis; conjecture, #7,253 [Add to Longdo]
[shè fǎ, ㄕㄜˋ ㄈㄚˇ, / ] to try; to make and attempt; to think of a way (to accomplish sth), #11,045 [Add to Longdo]
[zēng shè, ㄗㄥ ㄕㄜˋ, / ] to add sth new, #11,411 [Add to Longdo]
[pū shè, ㄆㄨ ㄕㄜˋ, / ] to lay (paving, wiring etc); to pave, #13,027 [Add to Longdo]
[jiàn shè xìng, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] constructive; constructiveness, #14,601 [Add to Longdo]
想方[xiǎng fāng shè fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄤ ㄕㄜˋ ㄈㄚˇ, / ] (saying) to think of or try every possible method to do sth, #15,164 [Add to Longdo]
[bǎi shè, ㄅㄞˇ ㄕㄜˋ, / ] furnish and decorate (a room), #15,314 [Add to Longdo]
[chuàng shè, ㄔㄨㄤˋ ㄕㄜˋ, / ] to establish; to found; to create (a good environment), #17,939 [Add to Longdo]
计者[shè jì zhě, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] designer; architect (of a project), #19,671 [Add to Longdo]
[hé shè shī, ㄏㄜˊ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] nuclear facility; nuclear installation, #22,532 [Add to Longdo]
公共[gōng gòng shè shī, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] public facilities; services, #22,789 [Add to Longdo]
工业[gōng yè shè jì, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] industrial design, #23,120 [Add to Longdo]
[chén shè, ㄔㄣˊ ㄕㄜˋ, / ] furnishings, #30,956 [Add to Longdo]
[wài shè, ㄨㄞˋ ㄕㄜˋ, / ] peripherals, #31,261 [Add to Longdo]
[fēn shè, ㄈㄣ ㄕㄜˋ, / ] to establish separate units, #33,154 [Add to Longdo]
[shè fáng, ㄕㄜˋ ㄈㄤˊ, / ] to set up defenses; to fortify, #34,344 [Add to Longdo]
程序[chéng xù shè jì, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] computer programming, #37,442 [Add to Longdo]
[shè chǎng, ㄕㄜˋ ㄔㄤˇ, / ] to estabilish a factory, #37,915 [Add to Longdo]
[fū shè, ㄈㄨ ㄕㄜˋ, / ] to lay; to spread out, #52,234 [Add to Longdo]
[zhuāng shè, ㄓㄨㄤ ㄕㄜˋ, / ] to install; to fit (e.g. a light bulb), #61,453 [Add to Longdo]
[ān shè, ㄢ ㄕㄜˋ, / ] install; set up, #87,201 [Add to Longdo]
[gōng shè, ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, / ] (logic) a postulate, #101,161 [Add to Longdo]
计程序[shè jì chéng xù, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] design process, #102,912 [Add to Longdo]
输入[shū rù shè bèi, ㄕㄨ ㄖㄨˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] input device (computer), #112,111 [Add to Longdo]
中国建银行[zhōng guó jiàn shè yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] China Construction Bank [Add to Longdo]
语气[jiǎ shè yǔ qì, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ ㄩˇ ㄑㄧˋ, / ] subjunctive [Add to Longdo]
传输[chuán shū shè bèi, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] transmission facility; transmission equipment [Add to Longdo]
[chū shè, ㄔㄨ ㄕㄜˋ, / ] first founded [Add to Longdo]
受保障监督的[shòu bǎo zhàng jiān dū de shè shī, ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄉㄜ˙ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] safeguarded facility [Add to Longdo]
基础[jī chǔ shè shī, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] infrastructure [Add to Longdo]
平行公[píng xíng gōng shè, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, / ] (geom.) the parallel postulate; Euclid's fifth postulate [Add to Longdo]
广告计师[guǎng gào shè jì shī, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 广 / ] advertising copywriter [Add to Longdo]
[bǎi shè er, ㄅㄞˇ ㄕㄜˋ ㄦ˙, / ] ornaments; furnishings [Add to Longdo]
普遍性假[pǔ biàn xìng jiǎ shè, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, / ] universal hypothesis [Add to Longdo]
景观[jǐng guān shè jì, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] landscape design [Add to Longdo]
智能[zhì néng shì jì, ㄓˋ ㄋㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] intelligent design (relig.) [Add to Longdo]
法治建[fǎ zhì jiàn shè, ㄈㄚˇ ㄓˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ, / ] legislation; constructing legal institutions [Add to Longdo]
生产[shēng chǎn shè bèi, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] production equipment; manufacturing equipment [Add to Longdo]
生产[shēng chǎn shè shī, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] production facility [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top