ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*號*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -號-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[饕, tāo, ㄊㄠ] gluttonous; greedy, covetous
Radical: , Decomposition:   號 [hào, ㄏㄠˋ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] eat, Rank: 4324
[號, hào, ㄏㄠˋ] mark, sign; symbol; number; to call, to cry, to roar
Radical: , Decomposition:   号 [hào, ㄏㄠˋ]  虎 [, ㄏㄨˇ]
Etymology: [ideographic] The roar 口 of the tiger 虎; 丂 provides the pronunciation, Rank: 6772

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háo, ㄏㄠˊ, / ] roar; cry, #260 [Add to Longdo]
[hào, ㄏㄠˋ, / ] day of a month; (suffix used after) name of a ship; (ordinal) number, #260 [Add to Longdo]
信号[xìn hào, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] signal, #2,364 [Add to Longdo]
号码[hào mǎ, ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] number, #3,252 [Add to Longdo]
称号[chēng hào, ㄔㄥ ㄏㄠˋ, / ] name; term of address; title, #5,006 [Add to Longdo]
号召[hào zhào, ㄏㄠˋ ㄓㄠˋ, / ] call; appeal, #5,504 [Add to Longdo]
口号[kǒu hào, ㄎㄡˇ ㄏㄠˋ, / ] slogan; catchphrase, #5,579 [Add to Longdo]
型号[xíng hào, ㄒㄧㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] model number, #6,763 [Add to Longdo]
编号[biān hào, ㄅㄧㄢ ㄏㄠˋ, / ] number; serial number, #7,622 [Add to Longdo]
账号[zhàng hào, ㄓㄤˋ ㄏㄠˋ, / ] account; username, #7,725 [Add to Longdo]
号称[hào chēng, ㄏㄠˋ ㄔㄥ, / ] to have a reputation as; known as; de facto; to claim to be (often exaggeratedly or falsely), #8,591 [Add to Longdo]
符号[fú hào, ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, / ] symbol; mark; sign, #8,631 [Add to Longdo]
头号[tóu hào, ㄊㄡˊ ㄏㄠˋ, / ] first rate; top rank; number one, #9,296 [Add to Longdo]
电话号码[diàn huà hào mǎ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] telephone number, #11,588 [Add to Longdo]
代号[dài hào, ㄉㄞˋ ㄏㄠˋ, / ] code name, #14,226 [Add to Longdo]
句号[jù hào, ㄐㄩˋ ㄏㄠˋ, / ] period (punct.), #15,973 [Add to Longdo]
字号[zì hào, ㄗˋ ㄏㄠˋ, / ] character size; font size (on website), #16,162 [Add to Longdo]
旗号[qí hào, ㄑㄧˊ ㄏㄠˋ, / ] lit. a banner to distinguish an army unit or the name of its general; fig. to act in the name (of an idea or an organization); to fly the flag (as a cover for shady business); used for 旗語|旗语 semaphore, #17,056 [Add to Longdo]
对号入座[duì hào rù zuò, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄠˋ ㄖㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] lit. to take one's appointed place (according to the seat number); fig. to put sb in his place; to accept one's social role; to admit criticism, #17,685 [Add to Longdo]
大号[dà hào, ㄉㄚˋ ㄏㄠˋ, / ] tuba, #17,806 [Add to Longdo]
批号[pī hào, ㄆㄧ ㄏㄠˋ, / ] lot number; batch number, #17,890 [Add to Longdo]
外号[wài hào, ㄨㄞˋ ㄏㄠˋ, / ] nickname, #17,927 [Add to Longdo]
绰号[chuò hào, ㄔㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] nickname, #18,586 [Add to Longdo]
小号[xiǎo hào, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄠˋ, / ] trumpet, #19,033 [Add to Longdo]
号角[hào jiǎo, ㄏㄠˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] bugle horn, #21,067 [Add to Longdo]
挂号[guà hào, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄠˋ, / ] to register (a letter etc), #21,431 [Add to Longdo]
名号[míng hào, ㄇㄧㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] a name; a title, #21,469 [Add to Longdo]
问号[wèn hào, ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] question mark (punct.); unknown factor; unsolved problem; interrogation, #21,730 [Add to Longdo]
拨号[bō hào, ㄅㄛ ㄏㄠˋ, / ] dial (a telephone), #24,509 [Add to Longdo]
牌号[pái hào, ㄆㄞˊ ㄏㄠˋ, / ] trademark, #25,297 [Add to Longdo]
暗号[àn hào, ㄢˋ ㄏㄠˋ, / ] secret signal (sign); countersign; cipher, #26,375 [Add to Longdo]
记号[jì hao, ㄐㄧˋ ㄏㄠ˙, / ] notation; seal, #26,644 [Add to Longdo]
讯号[xùn hào, ㄒㄩㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] signal, #31,997 [Add to Longdo]
括号[kuò hào, ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] parentheses; brackets, #32,536 [Add to Longdo]
商号[shāng hào, ㄕㄤ ㄏㄠˋ, / ] store; a business, #37,232 [Add to Longdo]
病号[bìng hào, ㄅㄧㄥˋ ㄏㄠˋ, / ] sick personnel; person on the sick list; patient, #37,753 [Add to Longdo]
惊叹号[jīng tàn hào, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, / ] exclamation mark!, #38,251 [Add to Longdo]
加号[jiā hào, ㄐㄧㄚ ㄏㄠˋ, / ] plus sign +, #39,963 [Add to Longdo]
标点符号[biāo diǎn fú hào, ㄅㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, / ] punctuation; a punctuation mark, #40,041 [Add to Longdo]
发号施令[fā hào shī lìng, ㄈㄚ ㄏㄠˋ ㄕ ㄌㄧㄥˋ, / ] to give orders (成语 saw); to command; to boss people about, #41,796 [Add to Longdo]
标号[biāo hào, ㄅㄧㄠ ㄏㄠˋ, / ] grade, #43,248 [Add to Longdo]
年号[nián hào, ㄋㄧㄢˊ ㄏㄠˋ, / ] the Emperor's reign name, #43,731 [Add to Longdo]
逗号[dòu hào, ㄉㄡˋ ㄏㄠˋ, / ] comma (punct.), #47,135 [Add to Longdo]
区号[qū hào, ㄑㄩ ㄏㄠˋ, / ] area code, #49,485 [Add to Longdo]
番号[fān hào, ㄈㄢ ㄏㄠˋ, / ] number of military unit, #50,270 [Add to Longdo]
哀号[āi háo, ㄞ ㄏㄠˊ, / ] to cry piteously; anguished wailing; same as 哀嚎, #50,550 [Add to Longdo]
国号[guó hào, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, / ] title of current dynasty (as the name of China), such as Tang or Ming; name of a country (such as People's Republic of China 中華人民共和國|中华人民共和国 or Republic of China 中華民國|中华民国), #51,787 [Add to Longdo]
感叹号[gǎn tàn hào, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, / ] exclamation mark!, #53,070 [Add to Longdo]
电信号[diàn xìn hào, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] electrical signal, #53,940 [Add to Longdo]
省略号[shěnglu:e4 hao4, ㄕㄥˇlu:è hào, ㄜˋ ㄏㄠˋ, / ] the ellipsis …… (punct., consisting of six dots), #54,460 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
号(P);[ごう, gou] (n,n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top