ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*虍*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -虍-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[虑, lǜ, ㄌㄩˋ] anxious, concerned, worried
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A tiger 虍 striking fear into the heart 心, Rank: 901
[虚, xū, ㄒㄩ] false; worthless, hollow, empty; vain
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  业 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] A tiger 虍 stalking in the bushes 业, Rank: 1071
[虎, hǔ, ㄏㄨˇ] tiger; brave, fierce; surname
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A tiger 虍 standing on a rock 几; 虍 also provides the pronunciation, Rank: 1083
[虏, lǔ, ㄌㄨˇ] prisoner; to capture, to imprison, to sieze
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 2475
[虐, nüè, ㄋ˙] cruel, harsh, oppressive
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  彐 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A tiger 虍 baring its claws 彐, Rank: 2665
[虔, qián, ㄑㄧㄢˊ] reverent, devout
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: -, Rank: 2832
[虞, yú, ㄩˊ] anxious, concerned, worried
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  吴 [, ㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] tiger, Rank: 2936
[虛, xū, ㄒㄩ] false; worthless, hollow, empty; vain
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]    丱 [guàn, ㄍㄨㄢˋ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] A tiger 虍 stalking in the bushes 丱, Rank: 4890
[處, chù, ㄔㄨˋ] to reside at, to live in; place, locale; department
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  処 [chǔ, ㄔㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 5403
[膚, fū, ㄈㄨ] skin; shallow, superficial
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  胃 [wèi, ㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 6526
[虧, kuī, ㄎㄨㄟ] to lose, to fail; loss, damages; deficient
Radical: , Decomposition:   雐 [, ㄏㄨ]  亏 [kuī, ㄎㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] A tiger 虍 mauling a bird 隹; 亏 also provides the pronunciation, Rank: 6527
[虖, hū, ㄏㄨ] to cry, to howl, to roar
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  乎 [, ㄏㄨ]
Etymology: [ideographic] A tiger's 虍 roar 乎; 乎 also provides the pronunciation, Rank: 8412
[虘, cuó, ㄘㄨㄛˊ] stripes, spots, blotches
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] tiger, Rank: 9513
[虜, lǔ, ㄌㄨˇ] prisoner; to capture, to imprison, to sieze
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  男 [nán, ㄋㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 9514
[鬳, yàn, ㄧㄢˋ]
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  鬲 [, ㄍㄜˊ]
Etymology: -, Rank: 9889
[慮, lǜ, ㄌㄩˋ] anxious, concerned, worried
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  思 [, ]
Etymology: [ideographic] A tiger 虍 striking fear into the heart 思
[戲, xì, ㄒㄧˋ] play, show, theater
Radical: , Decomposition:     虍 [, ㄏㄨ]  豆 [dòu, ㄉㄡˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: -
[盧, lú, ㄌㄨˊ] cottage, hut; black; surname
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]    田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic]
[虍, hū, ㄏㄨ] tiger
Radical: , Decomposition:   ?  七 [, ㄑㄧ]
Etymology: -
[豦, jù, ㄐㄩˋ] wild boar; to fight
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  豕 [shǐ, ㄕˇ]
Etymology: [ideographic] A boar 豕 fighting a tiger 虍
[雐, hū, ㄏㄨ] a kind of bird
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hū, ㄏㄨ, ] stripes of tiger, #648,990 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top