ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*蒙*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -蒙-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蒙, méng, ㄇㄥˊ] to cover; to deceive; Mongolia
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  冡 [méng, ㄇㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 1039
[朦, méng, ㄇㄥˊ] dim, obscure; the condition of the moon
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  蒙 [méng, ㄇㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] moon, Rank: 2826
[檬, méng, ㄇㄥˊ] a type of locust tree
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  蒙 [méng, ㄇㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 3939
[蠓, měng, ㄇㄥˇ] midge, sandfly
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  蒙 [méng, ㄇㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 5165
[矇, méng, ㄇㄥˊ] stupid, ignorant; blind
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  蒙 [méng, ㄇㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 5971
[艨, méng, ㄇㄥˊ] a long narrow war-boat
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]  蒙 [méng, ㄇㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] boat, Rank: 6252
[礞, méng, ㄇㄥˊ] a kind of mineral
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  蒙 [méng, ㄇㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] mineral, Rank: 7088
[懞, méng, ㄇㄥˊ] to cover; to deceive; Mongolia
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  蒙 [méng, ㄇㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] heart
[曚, méng, ㄇㄥˊ] twilight before dawn
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  蒙 [méng, ㄇㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] sun
[濛, méng, ㄇㄥˊ] drizzling, misty, raining
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  蒙 [méng, ㄇㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mēng, ㄇㄥ, / ] (knocked) unconscious; to deceive; to cheat; to hoodwink, #3,158 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, / ] dim sighted; ignorant, #3,158 [Add to Longdo]
[Méng, ㄇㄥˊ, / ] surname Meng, #3,158 [Add to Longdo]
[Měng, ㄇㄥˇ, ] Mongolia; cover, #3,158 [Add to Longdo]
[Nèi měng gǔ, ㄋㄟˋ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, / ] Inner Mongolia; abbr. for Inner Mongolia autonomous region 內古自治區|内古自治区, #6,419 [Add to Longdo]
[Měng gǔ, ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, ] Mongolia, #7,103 [Add to Longdo]
[qǐ méng, ㄑㄧˇ ㄇㄥˊ, / ] to impart rudimentary knowledge to beginners; to initiate; to awake sb from ignorance; to free sb from prejudice or superstition; enlightened; the Enlightenment; in China, refers esp. to Western learning from the late Qing, #15,821 [Add to Longdo]
[méng miàn, ㄇㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] masked; covered face, #18,883 [Add to Longdo]
古自治区[Nèi Méng gǔ zì zhì qū, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, / ] Inner Mongolia autonomous region, abbr. 内古, capital Hohhot 呼和浩特市, #20,031 [Add to Longdo]
[Nèi méng, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ, / ] Inner Mongolia, #21,925 [Add to Longdo]
[méng bì, ㄇㄥˊ ㄅㄧˋ, ] deceive; hoodwink, #22,280 [Add to Longdo]
[méng shòu, ㄇㄥˊ ㄕㄡˋ, ] suffer; sustain (a loss), #23,346 [Add to Longdo]
荷尔[hé ěr méng, ㄏㄜˊ ㄦˇ ㄇㄥˊ, / ] hormone (loan word); also called 激素, #24,103 [Add to Longdo]
[méng méng, ㄇㄥˊ ㄇㄥˊ, ] drizzle (of rain or snow), #24,631 [Add to Longdo]
古族[Měng gǔ zú, ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ, ] Mongol people (race); Mongol nationality, #27,814 [Add to Longdo]
特利尔[Méng tè lì ěr, ㄇㄥˊ ㄊㄜˋ ㄌㄧˋ ㄦˇ, / ] Montreal city in Quebec, Canada, #30,623 [Add to Longdo]
[mēng piàn, ㄇㄥ ㄆㄧㄢˋ, / ] to hoodwink; to deceive; to dupe sb, #35,566 [Add to Longdo]
哥马利[Méng gē mǎ lì, ㄇㄥˊ ㄍㄜ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] Montgomery, #40,092 [Add to Longdo]
多特[Duō tè méng dé, ㄉㄨㄛ ㄊㄜˋ ㄇㄥˊ ㄉㄜˊ, ] Dortmund, #41,597 [Add to Longdo]
在鼓里[méng zài gǔ lǐ, ㄇㄥˊ ㄗㄞˋ ㄍㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] lit. kept hoodwinked inside a drum (成语 saw); completely in the dark, #41,641 [Add to Longdo]
[chéng méng, ㄔㄥˊ ㄇㄥˊ, / ] to be indebted (to sb), #42,264 [Add to Longdo]
[mí méng, ㄇㄧˊ ㄇㄥˊ, / ] misty, #44,112 [Add to Longdo]
[mēng mēng liàng, ㄇㄥ ㄇㄥ ㄌㄧㄤˋ, / ] dawn; the first glimmer of light, #50,155 [Add to Longdo]
娜丽莎[Méng nà Lì shā, ㄇㄥˊ ㄋㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄚ, / ] Mona Lisa, #50,851 [Add to Longdo]
代尔[mēng dài ěr, ㄇㄥ ㄉㄞˋ ㄦˇ, / ] Walter Mondale, former US vice-president and ambassador to Japan, #51,198 [Add to Longdo]
特卡洛[Méng tè kǎ luò, ㄇㄥˊ ㄊㄜˋ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Monte-Carlo (Monaco), #52,036 [Add to Longdo]
古包[méng gǔ bāo, ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄅㄠ, ] yurt, #52,264 [Add to Longdo]
[Méng zì, ㄇㄥˊ ㄗˋ, ] (N) Mengzi (place in Yunnan), #53,421 [Add to Longdo]
[Lǚ Méng, ㄌㄩˇ ㄇㄥˊ, / ] Lü Meng (178-219), general of the southern state of Wu, #56,448 [Add to Longdo]
[léi méng dé, ㄌㄟˊ ㄇㄥˊ ㄉㄜˊ, ] (name) Raymond, #57,459 [Add to Longdo]
太奇[méng tài qí, ㄇㄥˊ ㄊㄞˋ ㄑㄧˊ, ] montage (film), #57,782 [Add to Longdo]
[Méng Tián, ㄇㄥˊ ㄊㄧㄢˊ, ] Qin general Meng Tian (-210 BC), involved in 215 BC in fighting the Northern Xiongnu 匈奴 and building the great wall, #59,858 [Add to Longdo]
[Méng shān, ㄇㄥˊ ㄕㄢ, ] (N) Mengshan (place in Guangxi), #61,307 [Add to Longdo]
[méng mèi, ㄇㄥˊ ㄇㄟˋ, ] uncultured; uncivilized; God-forsaken; ignorant; illiterate, #63,324 [Add to Longdo]
[Méng chéng, ㄇㄥˊ ㄔㄥˊ, ] (N) Mengcheng (place in Anhui), #67,621 [Add to Longdo]
古大学[Nèi Méng gǔ Dà xué, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Inner Mongolia University, #72,937 [Add to Longdo]
[ā méng, ㄚ ㄇㄥˊ, ] Amun, deity in Egyptian mythology, also spelled Amon, Amoun, Amen, and rarely Imen, #75,112 [Add to Longdo]
得维的亚[méng dé wéi dì yà, ㄇㄥˊ ㄉㄜˊ ㄨㄟˊ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Montevideo (capital of Uruguay), #81,771 [Add to Longdo]
罗维亚[Méng luó wéi yà, ㄇㄥˊ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ, / ] Monrovia (capital of Liberia), #84,574 [Add to Longdo]
[méng nàn, ㄇㄥˊ ㄋㄢˋ, / ] to meet with disaster; killed; in the clutches of the enemy; to fall foul of; in danger, #86,102 [Add to Longdo]
[Wài Méng gǔ, ㄨㄞˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ, ] Outer Mongolia, #89,451 [Add to Longdo]
[Méng yīn, ㄇㄥˊ ㄧㄣ, / ] (N) Mengyin (place in Shandong), #99,879 [Add to Longdo]
特州[Fó méng tè zhōu, ㄈㄛˊ ㄇㄥˊ ㄊㄜˋ ㄓㄡ, ] Vermont, US state, #100,580 [Add to Longdo]
巴顿[Méng bā dùn, ㄇㄥˊ ㄅㄚ ㄉㄨㄣˋ, / ] Mountbatten (name, Anglicization of German Battenburg); Lord Louis Mountbatten, 1st Earl Mountbatten of Burma (1900-1979), British commander in Southeast Asia during WWII, presided over the partition of India in 1947, murdered by the IRA., #101,658 [Add to Longdo]
巴音郭楞古自治州[Bā yīn guō léng měng gǔ zì zhì zhōu, ㄅㄚ ㄧㄣ ㄍㄨㄛ ㄌㄥˊ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, ] Bayinguoleng Mongol autonomous prefecture of Xinjiang, #105,239 [Add to Longdo]
大拿州[Méng dà ná zhōu, ㄇㄥˊ ㄉㄚˋ ㄋㄚˊ ㄓㄡ, ] Montana, US state, #106,038 [Add to Longdo]
巴萨[Méng bā sà, ㄇㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄚˋ, / ] Mombasa (city in Kenya), #115,222 [Add to Longdo]
埃德[Āi dé méng dùn, ㄞ ㄉㄜˊ ㄇㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Edmonton, #119,511 [Add to Longdo]
海西古族藏族自治州[Hǎi xī Měng gǔ zú Zàng zú zì zhì zhōu, ㄏㄞˇ ㄒㄧ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ ㄗㄤˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, 西] Haixi Mongol and Tibetan autonomous prefecture in Qinghai, #123,677 [Add to Longdo]
大拿[Méng dà ná, ㄇㄥˊ ㄉㄚˋ ㄋㄚˊ, ] Montana, US state, #127,550 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩恵を被る;恩恵を[おんけいをこうむる, onkeiwokoumuru] (exp,v5r) to share in the benefit [Add to Longdo]
[がいもうこ;そともうこ, gaimouko ; sotomouko] (n) Outer Mongolia [Add to Longdo]
[けいもう, keimou] (n,vs) enlightenment; instruction; (P) [Add to Longdo]
運動[けいもううんどう, keimouundou] (n) enlightenment movement; the Enlightenment [Add to Longdo]
活動[けいもうかつどう, keimoukatsudou] (n) information campaign; awareness program [Add to Longdo]
思想[けいもうしそう, keimoushisou] (n) the philosophy of the European Enlightenment [Add to Longdo]
思潮[けいもうしちょう, keimoushichou] (n) enlightenment movement; the Enlightenment [Add to Longdo]
主義[けいもうしゅぎ, keimoushugi] (n) illuminism; enlightenment [Add to Longdo]
[けいもうしょ, keimousho] (n) book for novices; general introduction to a subject [Add to Longdo]
絶対君主[けいもうぜったいくんしゅ, keimouzettaikunshu] (n) (arch) (See 啓専制君主) enlightened absolutist [Add to Longdo]
専制君主[けいもうせんせいくんしゅ, keimousenseikunshu] (n) enlightened despot [Add to Longdo]
[けいもうてき, keimouteki] (adj-na) enlightening [Add to Longdo]
御免を[ごめんをこうむる, gomenwokoumuru] (exp,v5r) (1) to receive permission; (2) (See 御免る・2) to leave (with someone's permission); to retire; (3) (See 御免る・3) to refuse; to beg off doing [Add to Longdo]
御免る;御免被る;ご免被る;ご免こうむる[ごめんこうむる, gomenkoumuru] (exp,v5r) (1) (See 御免をる・1) to receive permission; (2) to leave (with someone's permission); to retire; (3) to refuse; to beg off doing [Add to Longdo]
損害を被る;損害を[そんがいをこうむる, songaiwokoumuru] (exp,v5r) to suffer a loss [Add to Longdo]
[ないもう, naimou] (n) Inner Mongolia [Add to Longdo]
被る;[こうむる, koumuru] (v5r,vt) to suffer; to receive; to sustain [Add to Longdo]
[まんもう, manmou] (n) Manchuria and Mongolia [Add to Longdo]
無知[むちもうまい, muchimoumai] (adj-na,n) unenlightened; in the darkest ignorance [Add to Longdo]
[もう, mou] (n) ignorance [Add to Longdo]
を啓く[もうをひらく, mouwohiraku] (exp,v5k) to enlighten [Add to Longdo]
[もうこ, mouko] (n) Mongolia [Add to Longdo]
古語[もうこご, moukogo] (n) Mongolian (language) [Add to Longdo]
古症[もうこしょう, moukoshou] (n) (sens) mongolism; Down's Syndrome [Add to Longdo]
古人種[もうこじんしゅ, moukojinshu] (n) the Mongoloid race [Add to Longdo]
古斑[もうこはん, moukohan] (n) Mongolian spot; blue spot or mark [Add to Longdo]
古襞[もうこひだ, moukohida] (n) epicanthus [Add to Longdo]
昧;矇昧(oK);曚昧(oK)[もうまい, moumai] (adj-na,n) ignorance; (lack of) enlightenment or civilization (civilisation); unenlightened; uncivilized; uncivilised [Add to Longdo]
昧主義[もうまいしゅぎ, moumaishugi] (n,adj-no) obscurantism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He will never get over his huge business losses.彼は仕事でった莫大な損失から立ち直れないだろう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けいもう, keimou] Aufklaerung, Erziehung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top