ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*萬*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -萬-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[萬, wàn, ㄨㄢˋ] ten thousand; innumerable
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  禺 [, ㄩˊ]
Etymology: -, Rank: 6269
[邁, mài, ㄇㄞˋ] old; to pass by, to take a stride
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  萬 [wàn, ㄨㄢˋ]
Etymology: [ideographic] To take ten thousand 萬 steps 辶, Rank: 8681
[躉, dǔn, ㄉㄨㄣˇ] to buy or sell wholesale
Radical: , Decomposition:   萬 [wàn, ㄨㄢˋ]  足 [, ㄗㄨˊ]
Etymology: [ideographic] A ten-thousand 萬 square-foot 足 warehouse, Rank: 8906
[厲, lì, ㄌㄧˋ] whetstone; to grind, to sharpen, to whet
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  萬 [wàn, ㄨㄢˋ]
Etymology: -
[癘, lì, ㄌㄧˋ] sore, ulcer; plague, pestilence
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  萬 [wàn, ㄨㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Ten thousand 萬 sick people 疒

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万岁[wàn suì, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] live long; wish a long life, #7,726 [Add to Longdo]
万分[wàn fēn, ㄨㄢˋ ㄈㄣ, / ] very much; extremely; one ten thousandth part, #8,383 [Add to Longdo]
万物[wàn wù, ㄨㄢˋ ㄨˋ, / ] all living things, #10,128 [Add to Longdo]
万能[wàn néng, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ, / ] omnipotent, #10,142 [Add to Longdo]
成千上万[chéng qiān shàng wàn, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄕㄤˋ ㄨㄢˋ, / ] by the thousands and tens of thousands, #14,535 [Add to Longdo]
万事[wàn shì, ㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] all things, #14,829 [Add to Longdo]
数百万[shù bǎi wàn, ㄕㄨˋ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] several million, #17,681 [Add to Longdo]
万年[wàn nián, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] ten thousand years, #18,983 [Add to Longdo]
万年[Wàn nián, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] Wannian county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi, #18,983 [Add to Longdo]
千家万户[qiān jiā wàn hù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] (saying) every family, #21,136 [Add to Longdo]
万里[Wàn Lǐ, ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ, / ] Wan Li (1916-), PRC politician, #21,746 [Add to Longdo]
万象[Wàn xiàng, ㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] Vientiane, capital of Laos, #26,102 [Add to Longdo]
万历[Wàn lì, ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] reign name of Ming emperor (1573-1619), #26,524 [Add to Longdo]
百万富翁[bǎi wàn fù wēng, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄈㄨˋ ㄨㄥ, / ] millionaire, #26,575 [Add to Longdo]
万无一失[wàn wú yī shī, ㄨㄢˋ ㄨˊ ㄧ ㄕ, / ] surefire; absolutely safe, #26,640 [Add to Longdo]
千辛万苦[qiān xīn wàn kǔ, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˋ ㄎㄨˇ, / ] untold hardships (set phrase), #26,870 [Add to Longdo]
千军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men, #27,795 [Add to Longdo]
万圣节[Wàn shèng jié, ㄨㄢˋ ㄕㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] All Saints (Christian festival); Halloween, #28,197 [Add to Longdo]
数以万计[shù yǐ wàn jì, ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] tens of thousands; numerous, #29,947 [Add to Longdo]
千丝万缕[qiān sī wàn lǚ, ㄑㄧㄢ ㄙ ㄨㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] linked in countless ways, #31,568 [Add to Longdo]
千差万别[qiān chā wàn bié, ㄑㄧㄢ ㄔㄚ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] manifold diversity, #35,975 [Add to Longdo]
万众一心[wàn zhòng yī xīn, ㄨㄢˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧ ㄒㄧㄣ, / ] millions of people all of one mind (成语 saw); the people united, #38,723 [Add to Longdo]
万水千山[wàn shuǐ qiān shān, ㄨㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧㄢ ㄕㄢ, / ] ten thousand crags and torrents (成语 saw); the trials and tribulations of a long journey; a long and difficult road, #38,824 [Add to Longdo]
万隆[Wàn lóng, ㄨㄢˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Bandung (city in Indonesia), #38,919 [Add to Longdo]
万里长城[Wàn lǐ Cháng chéng, ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ, / ] the Great Wall, #40,547 [Add to Longdo]
万不得已[wàn bù dé yǐ, ㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, / ] (set phrase) only out of absolute necessity; as a last resort, #40,578 [Add to Longdo]
万宁[Wàn níng, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄥˊ, / ] (N) Wanning (place in Hainan), #42,517 [Add to Longdo]
以防万一[yǐ fáng wàn yī, ㄧˇ ㄈㄤˊ ㄨㄢˋ ㄧ, / ] (phr) just in case, #44,466 [Add to Longdo]
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view, #45,555 [Add to Longdo]
万世[wàn shì, ㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] all ages, #45,781 [Add to Longdo]
包罗万象[bāo luó wàn xiàng, ㄅㄠ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] all-embracing; all-inclusive, #47,039 [Add to Longdo]
千头万绪[qiān tóu wàn xù, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˊ ㄨㄢˋ ㄒㄩˋ, / ] plethora of things to tackle; multitude of loose ends; very complicated; chaotic, #50,401 [Add to Longdo]
万宝路[Wàn bǎo lù, ㄨㄢˋ ㄅㄠˇ ㄌㄨˋ, / ] Marlboro (cigarette), #50,532 [Add to Longdo]
晴空万里[qíng kōng wàn lǐ, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄥ ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ, / ] a clear and boundless sky, #50,703 [Add to Longdo]
万有引力[wàn yǒu yǐn lì, ㄨㄢˋ ㄧㄡˇ ㄧㄣˇ ㄌㄧˋ, / ] gravity, #51,374 [Add to Longdo]
万全[Wàn quán, ㄨㄢˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] (N) Wanquan (place in Hebei), #51,489 [Add to Longdo]
万代[Wàn dài, ㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] Bandai toy company, #52,238 [Add to Longdo]
万国[wàn guó, ㄨㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] all nations, #53,460 [Add to Longdo]
腰缠万贯[yāo chán wàn guàn, ㄧㄠ ㄔㄢˊ ㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˋ, / ] lit. ten thousand strings of cash in money belt (成语 saw); carrying lots of money; extremely wealthy; loaded, #54,312 [Add to Longdo]
万难[wàn nán, ㄨㄢˋ ㄋㄢˊ, / ] countless difficulties; extremely difficult; against all odds, #55,363 [Add to Longdo]
万花筒[wàn huā tǒng, ㄨㄢˋ ㄏㄨㄚ ㄊㄨㄥˇ, / ] kaleidoscope, #58,672 [Add to Longdo]
十万火急[shí wàn huǒ jí, ㄕˊ ㄨㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˊ, / ] most urgent; post-haste; express, #60,705 [Add to Longdo]
万事达[wàn shì dá, ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄉㄚˊ, / ] Master(Card), #63,059 [Add to Longdo]
万元户[wàn yuán hù, ㄨㄢˋ ㄩㄢˊ ㄏㄨˋ, / ] household with savings or annual income of 10,000 yuan or more (considered a large amount in the 1970s, when the term became established), #63,131 [Add to Longdo]
千秋万代[qiān qiū wàn dài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄡ ㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] throughout the ages, #65,212 [Add to Longdo]
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out, #65,718 [Add to Longdo]
万载[Wàn zài, ㄨㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] Wanzai county in Yichun 宜春, Jiangxi, #65,955 [Add to Longdo]
万豪[Wàn háo, ㄨㄢˋ ㄏㄠˊ, / ] Marriot International (Hotel chain), #66,075 [Add to Longdo]
万年历[wàn nián lì, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] ten thousand year calendar; Islamic calendar introduced to Yuan China by Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁, #67,910 [Add to Longdo]
万泉河[Wàn quán hé, ㄨㄢˋ ㄑㄩㄢˊ ㄏㄜˊ, / ] Wanquan river through Qionghai, Hainan, #68,354 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三河万歳;三河[みかわまんざい, mikawamanzai] (n) (See 万歳・まんざい) style of manzai originating in the Mikawa region in Aichi prefecture [Add to Longdo]
万(P);(oK)[まん(P);よろず, man (P); yorozu] (num) (1) ( is sometimes used in legal documents) 10,000; ten thousand; (n,adj-no) (2) myriad; (n-adv) (3) (よろず only) everything; all; (n,adj-no) (4) (よろず only) (arch) various; (P) [Add to Longdo]
万歳(P);歳(oK)[まんざい, manzai] (n) (See 漫才) door-to-door comedic duo; (P) [Add to Longdo]
万葉集;葉集[まんようしゅう, manyoushuu] (n) Manyoushuu (famous 8thC poetry); Japan's oldest anthology of poems [Add to Longdo]
刀;卍刀[まんとう, mantou] (n) ninja weapon disguised as a pair of garden shears [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top