ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*营*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -营-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[营, yíng, ㄧㄥˊ] camp, barracks, army; to run, to manage
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: -, Rank: 536

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] to engage in (business etc); to run; to operate, #509 [Add to Longdo]
[yùn yíng, ㄩㄣˋ ㄧㄥˊ, / ] scheduled operations; be in operation, #2,034 [Add to Longdo]
[yíng xiāo, ㄧㄥˊ ㄒㄧㄠ, / ] marketing, #2,311 [Add to Longdo]
[yíng yǎng, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ, / ] nutrition; nourishment, #2,451 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] army; to deal in; to trade; to operate; to run; camp; nourishment; to manage, #2,718 [Add to Longdo]
[mín yíng, ㄇㄧㄣˊ ㄧㄥˊ, / ] privately run (i.e. by a company, not the state), #3,152 [Add to Longdo]
[yíng zào, ㄧㄥˊ ㄗㄠˋ, / ] to build (housing); to construct; to make, #4,338 [Add to Longdo]
[yíng yè, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] to do business; to trade, #4,478 [Add to Longdo]
[jīng yíng zhě, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, / ] manager; transactor, #5,273 [Add to Longdo]
[sī yíng, ㄙ ㄧㄥˊ, / ] privately-owned; private, #6,029 [Add to Longdo]
[yíng yùn, ㄧㄥˊ ㄩㄣˋ, / ] running; operation (of airport, bus service, business etc), #8,034 [Add to Longdo]
[guó yíng, ㄍㄨㄛˊ ㄧㄥˊ, / ] state-run (company etc); nationalized, #8,203 [Add to Longdo]
[zhèn yíng, ㄓㄣˋ ㄧㄥˊ, / ] group of people; camp; faction; sides in a dispute, #8,297 [Add to Longdo]
业额[yíng yè é, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ ㄜˊ, / ] sum or volume of business; turnover, #12,044 [Add to Longdo]
[yíng jiù, ㄧㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, / ] rescue, #12,330 [Add to Longdo]
大本[dà běn yíng, ㄉㄚˋ ㄅㄣˇ ㄧㄥˊ, / ] headquarters; base camp, #12,366 [Add to Longdo]
业员[yíng yè yuán, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ ㄩㄢˊ, / ] clerk; shop assistant, #12,725 [Add to Longdo]
业税[yíng yè shuì, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] tax on turnover; sales tax, #12,917 [Add to Longdo]
[jūn yíng, ㄐㄩㄣ ㄧㄥˊ, / ] barracks; army camp, #13,442 [Add to Longdo]
[yíng dì, ㄧㄥˊ ㄉㄧˋ, / ] camp, #14,575 [Add to Longdo]
[zhuān yíng, ㄓㄨㄢ ㄧㄥˊ, / ] special trade; monopoly, #15,701 [Add to Longdo]
[lián yíng, ㄌㄧㄢˊ ㄧㄥˊ, / ] joint venture; under joint management, #18,144 [Add to Longdo]
夏令[xià lìng yíng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ ㄧㄥˊ, / ] summer camp, #18,961 [Add to Longdo]
养不良[yíng yǎng bù liáng, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] malnutrition; undernourishment; deficiency disease; dystrophy, #19,201 [Add to Longdo]
[yíng lì, ㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] for profit; seek profit, #21,696 [Add to Longdo]
集中[jí zhōng yíng, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄥˊ, / ] concentration camp, #25,247 [Add to Longdo]
[hé yíng, ㄏㄜˊ ㄧㄥˊ, / ] to operate jointly; a joint venture; cooperative, #28,430 [Add to Longdo]
[bīng yíng, ㄅㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] military camp; barracks, #28,921 [Add to Longdo]
公私合[gōng sī hé yíng, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄜˊ ㄧㄥˊ, / ] joint public private operation, #29,792 [Add to Longdo]
[yíng fáng, ㄧㄥˊ ㄈㄤˊ, / ] barracks; living quarters, #29,840 [Add to Longdo]
[Yíng kǒu, ㄧㄥˊ ㄎㄡˇ, / ] Yingkou prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China, #31,999 [Add to Longdo]
难民[nàn mín yíng, ㄋㄢˋ ㄇㄧㄣˊ ㄧㄥˊ, / ] refugee camp, #33,830 [Add to Longdo]
绿[lǜ yíng, ㄌㄩˋ ㄧㄥˊ, 绿 / ] Green Standard Army, #34,895 [Add to Longdo]
[mín yíng huà, ㄇㄧㄣˊ ㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] privatization, #36,187 [Add to Longdo]
养品[yíng yǎng pǐn, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] nourishment, #36,281 [Add to Longdo]
[jiān yíng, ㄐㄧㄢ ㄧㄥˊ, / ] a second job; supplementary way of making a living, #36,956 [Add to Longdo]
[lù yíng, ㄌㄨˋ ㄧㄥˊ, / ] camp, #38,564 [Add to Longdo]
苦心经[kǔ xīn jīng yíng, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] to build up an enterprise through painstaking efforts, #38,707 [Add to Longdo]
[Dōng yíng, ㄉㄨㄥ ㄧㄥˊ, / ] Dongying prefecture level city in Shandong, #40,937 [Add to Longdo]
[yě yíng, ㄧㄝˇ ㄧㄥˊ, / ] to camp; field lodgings, #43,134 [Add to Longdo]
[zhā yíng, ㄓㄚ ㄧㄥˊ, / ] to camp; to pitch camp; stationed; quartered, #47,633 [Add to Longdo]
步步为[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧㄥˊ, / ] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step, #48,183 [Add to Longdo]
[yíng shēng, ㄧㄥˊ ㄕㄥ, / ] to earn a living; a livelihood, #52,977 [Add to Longdo]
宿[sù yíng, ㄙㄨˋ ㄧㄥˊ, 宿 / 宿] living quarters; accommodation; camp, #54,270 [Add to Longdo]
[Dōng yíng shì, ㄉㄨㄥ ㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] Dongying prefecture level city in Shandong, #58,518 [Add to Longdo]
惨淡经[cǎn dàn jīng yíng, ㄘㄢˇ ㄉㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] to manage by painstaking effort (成语 saw), #60,781 [Add to Longdo]
[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ㄧㄥˊ, / ] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit, #61,184 [Add to Longdo]
宿[sù yíng dì, ㄙㄨˋ ㄧㄥˊ ㄉㄧˋ, 宿 / 宿] location of camp, #69,350 [Add to Longdo]
口市[Yíng kǒu shì, ㄧㄥˊ ㄎㄡˇ ㄕˋ, / ] Yingkou prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China, #69,763 [Add to Longdo]
私舞弊[yíng sī wǔ bì, ㄧㄥˊ ㄙ ㄨˇ ㄅㄧˋ, / ] fraudulent personal gain (成语 saw); to engage in corrupt practice, #75,538 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top