ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*莫*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -莫-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[模, mó, ㄇㄛˊ] model, pattern, standard; to copy, to imitate
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 689
[莫, mò, ㄇㄛˋ] cannot; do not; is not; negative
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  旲 [tái, ㄊㄞˊ]
Etymology: -, Rank: 955
[幕, mù, ㄇㄨˋ] curtain, screen, tent; measure word for plays and shows
Radical: , Decomposition:   莫 [, ㄇㄛˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] curtain, Rank: 1315
[摸, mō, ㄇㄛ] to caress, to stroke, to gently touch
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1367
[漠, mò, ㄇㄛˋ] desert; aloof, cool, indifferent
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1777
[墓, mù, ㄇㄨˋ] grave, tomb
Radical: , Decomposition:   莫 [, ㄇㄛˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1816
[膜, mó, ㄇㄛˊ] membrane, film; to kneel and worship
Radical: , Decomposition:     莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 1945
[慕, mù, ㄇㄨˋ] to admire, to desire, to long for
Radical: , Decomposition:   莫 [, ㄇㄛˋ]  
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1990
[寞, mò, ㄇㄛˋ] silent, still; lonely, solitary
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] roof, Rank: 2601
[募, mù, ㄇㄨˋ] to levy, to raise; to recruit; to summon
Radical: , Decomposition:   莫 [, ㄇㄛˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 2657
[暮, mù, ㄇㄨˋ] dusk, evening, sunset; ending
Radical: , Decomposition:   莫 [, ㄇㄛˋ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [pictophonetic] sun, Rank: 2768
[摹, mó, ㄇㄛˊ] to trace; to imitate, to copy; pattern
Radical: , Decomposition:   莫 [, ㄇㄛˋ]  手 [shǒu, ㄕㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 3008
[蓦, mò, ㄇㄛˋ] suddenly, quickly, abruptly
Radical: , Decomposition:   莫 [, ㄇㄛˋ]  马 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 3160
[谟, mó, ㄇㄛˊ] to scheme, to plan; to practice
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 3172
[蟆, má, ㄇㄚˊ] frog, toad
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 3849
[馍, mó, ㄇㄛˊ] bread
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 4070
[镆, mò, ㄇㄛˋ] sword
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 5657
[貘, mò, ㄇㄛˋ] panther, tapir
Radical: , Decomposition:   豸 [zhì, ㄓˋ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] beast, Rank: 6325
[嫫, mó, ㄇㄛˊ] Huangdi's ugly concubine; ugly woman, nurse
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 6350
[驀, mò, ㄇㄛˋ] suddenly, quickly, abruptly
Radical: , Decomposition:   莫 [, ㄇㄛˋ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 7364
[瘼, mò, ㄇㄛˋ] sickness; distress
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 7421
[糢, mó, ㄇㄛˊ] rice snacks
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 7918
[謨, mó, ㄇㄛˊ] to scheme, to plan; to practice
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 8660
[饃, mó, ㄇㄛˊ] bread
Radical: , Decomposition:   飠 [shí, ㄕˊ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] food

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mò, ㄇㄛˋ, ] do not; there is none who, #2,212 [Add to Longdo]
[Mò, ㄇㄛˋ, ] surname Mo, #2,212 [Add to Longdo]
斯科[Mò sī kē, ㄇㄛˋ ㄙ ㄎㄜ, ] Moscow (capital of Russia), #5,542 [Add to Longdo]
名其妙[mò míng qí miào, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, ] odd; baffling; unaccountable; mysterious; boring (e.g. movie), #7,560 [Add to Longdo]
[mò fēi, ㄇㄛˋ ㄈㄟ, ] can it be possible that; could it be, #9,771 [Add to Longdo]
[mò dà, ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ, ] greatest; most important, #15,971 [Add to Longdo]
[mò bù, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ, ] none doesn't; there is none who isn't; everyone, #23,481 [Add to Longdo]
扎特[Mò zhā tè, ㄇㄛˋ ㄓㄚ ㄊㄜˋ, ] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Austrian composer, #28,393 [Add to Longdo]
一筹[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, / ] unable to find a way out; to be at wits' end, #33,063 [Add to Longdo]
[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, / ] about; around; approximately, #38,250 [Add to Longdo]
不是[mò bù shì, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ, ] probably; perhaps; could it be that...?, #40,026 [Add to Longdo]
[Mò Yán, ㄇㄛˋ ㄧㄢˊ, ] Mo Yan (Chinese author), #43,449 [Add to Longdo]
须有[mò xū yǒu, ㄇㄛˋ ㄒㄩ ㄧㄡˇ, / ] groundless; baseless, #43,657 [Add to Longdo]
桑比克[Mò sāng bǐ kè, ㄇㄛˋ ㄙㄤ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ, ] Mozambique, #44,982 [Add to Longdo]
神秘[shén mì mò cè, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ, / ] mystery; unfathomable; enigmatic, #46,882 [Add to Longdo]
[mò rú, ㄇㄛˋ ㄖㄨˊ, ] it would be better, #47,703 [Add to Longdo]
[Lā mò sī, ㄌㄚ ㄇㄛˋ ㄙ, ] (Philippine President Fidel) Ramos, #47,877 [Add to Longdo]
高窟[Mò gāo kū, ㄇㄛˋ ㄍㄠ ㄎㄨ, ] Mogao caves in Dunhuang 敦煌, Gansu, #47,992 [Add to Longdo]
高深[gāo shēn mò cè, ㄍㄠ ㄕㄣ ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ, / ] profound mystery, #49,638 [Add to Longdo]
衷一是[mò zhōng yī shì, ㄇㄛˋ ㄓㄨㄥ ㄧ ㄕˋ, ] unable to reach a decision (成语 saw); cannot agree on the right choice; no unanimous decision; still a matter of discussion, #53,423 [Add to Longdo]
拉莱斯[Mò lā lái sī, ㄇㄛˋ ㄌㄚ ㄌㄞˊ ㄙ, / ] Morales, #53,632 [Add to Longdo]
能助[ài mò néng zhù, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄋㄥˊ ㄓㄨˋ, / ] willing to help but unable to do so, #58,339 [Add to Longdo]
鞭长[biān cháng mò jí, ㄅㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄇㄛˋ ㄐㄧˊ, / ] lit. the whip cannot reach (成语 saw); beyond one's influence; too far to be able to help, #62,016 [Add to Longdo]
西林[ā mò xī lín, ㄚ ㄇㄛˋ ㄒㄧ ㄌㄧㄣˊ, 西] amoxicillin, #73,428 [Add to Longdo]
测高深[mò cè gāo shēn, ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ ㄍㄠ ㄕㄣ, / ] enigmatic; beyond one's depth; unfathomable, #74,512 [Add to Longdo]
大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, / ] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than, #78,670 [Add to Longdo]
逆之交[mò nì zhī jiāo, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ, ] intimate friendship; bosom buddies, #91,386 [Add to Longdo]
克姆湾[Mò kè mǔ wān, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ ㄇㄨˇ ㄨㄢ, / ] Morecambe Bay, #125,672 [Add to Longdo]
可名状[mò kě míng zhuàng, ㄇㄛˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] indescribable (joy); inexpressible (pleasure), #140,134 [Add to Longdo]
卡西[Kǎ xī mò fū, ㄎㄚˇ ㄒㄧ ㄇㄛˋ ㄈㄨ, 西] Kasimov (town in Russia), #153,513 [Add to Longdo]
尔兹比港[Mò ěr zī bǐ gǎng, ㄇㄛˋ ㄦˇ ㄗ ㄅㄧˇ ㄍㄤˇ, / ] Port Moresby (capital of Papua New Guinea), #180,253 [Add to Longdo]
[Bā Mò, ㄅㄚ ㄇㄛˋ, ] Ba Maw, #212,157 [Add to Longdo]
斯特[Mò sī tè, ㄇㄛˋ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Mousterian (a Palaeolithic culture), #235,237 [Add to Longdo]
罗尼[Mò luó ní, ㄇㄛˋ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ, / ] Moroni (capital of Comoros), #242,523 [Add to Longdo]
真伪[zhēn wěi mò biàn, ㄓㄣ ㄨㄟˇ ㄇㄛˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] can't judge true or false (成语 saw); unable to distinguish the genuine from the fake; not to know whether to believe (what one reads in the news), #329,470 [Add to Longdo]
一夫当关,万夫[yī fū dāng guān, wan4 fu1 mo4 kai1, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wàn fū mò kāi, ㄨㄢˋ ㄈㄨ ㄇㄛˋ ㄎㄞ, / ] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies [Add to Longdo]
一愁[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, ] nothing one can do about it [Add to Longdo]
家丑不可外传,流言切轻信[jiā chǒu bù kě wài chuán, liu2 yan2 qie1 mo4 qing1 xin4, ㄐㄧㄚ ㄔㄡˇ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄨㄞˋ ㄔㄨㄢˊ, liú yán qiē mò qīng xìn, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ ㄑㄧㄝ ㄇㄛˋ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] Don't spread abroad the shame of the family, don't believe rumors lightly (俗语 common expression); Don't wash your dirty linen in public, don't listen to others' gossip. [Add to Longdo]
利维尔[Ài mò lì wéi ěr, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄌㄧˋ ㄨㄟˊ ㄦˇ, / ] Emeryville (city in California) [Add to Longdo]
大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, / ] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀大於心死|哀大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子) [Add to Longdo]
不然[mò bù rán, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ, ] equally true for (all the rest); the same thing applies (for everyone) [Add to Longdo]
不闻[mò bù wén, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄨㄣˊ, / ] there is no-one who doesn't know that [Add to Longdo]
不逾侈[mò bù yú chǐ, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄔˇ, ] there is no-one who is not extravagant [Add to Longdo]
杰斯特[Mò jié sī tè, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ ㄙ ㄊㄜˋ, / ] Modest (name); Modeste (name) [Add to Longdo]
利森[Mò lì sēn, ㄇㄛˋ ㄌㄧˋ ㄙㄣ, ] Morrison (name) [Add to Longdo]
可指数[mò kě zhǐ shǔ, ㄇㄛˋ ㄎㄜˇ ㄓˇ ㄕㄨˇ, / ] countless; innumerable [Add to Longdo]
[mò míng, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ, ] indescribable; ineffable [Add to Longdo]
名奇妙[mò míng qí miào, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, ] odd; baffling; unaccountable; mysterious; boring (e.g. movie) [Add to Longdo]
哈韦沙漠[Mò hā wéi shā mò, ㄇㄛˋ ㄏㄚ ㄨㄟˊ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, / ] Mojave Desert [Add to Longdo]
塔马湾[Mò tǎ mǎ wān, ㄇㄛˋ ㄊㄚˇ ㄇㄚˇ ㄨㄢ, / ] Gulf of Martaban, Myanmar (Burma) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒涼落[こうりょうらくばく(uK), kouryourakubaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to) (arch) scene looking desolate and forlorn [Add to Longdo]
;索漠;索寞[さくばく, sakubaku] (adj-t,adv-to) dreary; bleak; desolate [Add to Longdo]
寂寞;寂(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent [Add to Longdo]
秋風落[しゅうふうらくばく, shuufuurakubaku] (n) forlorn and helpless; lonely and desolate [Add to Longdo]
馬鹿(P);迦(oK);破家[ばか(P);バカ, baka (P); baka] (n) (1) fool; idiot; (2) trivial matter; folly; absurdity; (adj-na) (3) foolish; stupid; dull; absurd; ridiculous; (n) (4) (abbr) (See 馬鹿貝) surf clam; (P) [Add to Longdo]
馬尾藻;神馬藻;告藻[ほんだわら(馬尾藻;神馬藻);なのりそ(神馬藻;莫告藻)(ok);なのりそも(莫告藻)(ok);ホンダワラ, hondawara ( uma o mo ; kami uma mo ); nanoriso ( kami uma mo ; baku koku mo )(ok); ] (n) (uk) Sargassum fulvellum (species of edible brown alga) [Add to Longdo]
臥児(ateji);臥爾(ateji)[もうる;モール, mouru ; mo-ru] (n) (1) (uk) lace (por [Add to Longdo]
[ばくぎゃく;ばくげき, bakugyaku ; bakugeki] (n) cordial relations [Add to Longdo]
逆の友[ばくぎゃくのとも, bakugyakunotomo] (exp) extremely good friends; best friends [Add to Longdo]
大(P);ばく大[ばくだい, bakudai] (adj-na,n) enormous; vast; (P) [Add to Longdo]
大小;目利安[めりやす;メリヤス;メリアス, meriyasu ; meriyasu ; meriasu] (n) knitting (spa [Add to Longdo]
[ばくれん, bakuren] (n) worldly woman [Add to Longdo]
勿;[まな, mana] (n) (arch) must not; may not [Add to Longdo]
勿れ;れ;毋れ[なかれ, nakare] (prt) must not; do not [Add to Longdo]
[らくばく, rakubaku] (adj-t,adv-to) desolate; dreary; lonesome [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This painting is worth a great deal of money.この絵には大な額のお金に相当する価値がある。
John inherited a large fortune.ジョンは大な財産を相続した。
The flood caused a great deal of damage to the crop.その洪水で作物は大な被害を受けた。
The merchant accumulated a tremendous fortune during the postwar era.その貿易商は戦後に大な財産を築いた。
How huge a deficit can the nation stand?どのくらい大な赤字に国家は耐えられるのだろうか。
My sixty-year-old aunt inherited the huge estate.私の60歳のおばあちゃんは大な財産を相続した。
My six-year-old aunt inherited the huge estate.私の60歳の叔母は大な財産を相続した。
My uncle is possessed of great wealth.私のおじは大な財産を所有している。
My aunt inherited the huge estate.私の叔母は大な財産を相続した。
I came into a huge fortune.私は大な遺産を相続した。
My uncle is possessed of great wealth.叔父は大な資産を持っている。
My grandmother left us a great fortune.祖母は大な財産を私たちに残してくれた。
I could not resist the lure of great profits.大な利益の誘惑に勝てなかった。
His relatives took it for granted that they would they would inherit the bulk of his wealth.彼の親戚たちは、当然自分が彼の大な財産を相続すると思った。
His son-in-law will be the heir to the enormous fortune.彼の娘婿がその大な財産の相続人になるだろう。
He claimed that the enormous property was at his disposal.彼は、その大な財産は自分が自由に出来るものだと主張した。
He left his wife an enormous fortune.彼はその妻に大な財産を残した。
He will never get over his huge business losses.彼は仕事で蒙った大な損失から立ち直れないだろう。
He accumulated a tremendous fortune during the post war.彼は戦後に大な財産を築いた。
He left a large fortune to his son.彼は息子に大な財産を残した。
He inherited a great fortune.彼は大な遺産を受け継いだ。
He will come into a large fortune.彼は大な財産を相続するだろう。
She is in good circumstances with a large fortune.彼女は大な財産を持っていて暮らし向きがよい。
She has a large fortune to herself.彼女は大な財産を独占している。
The gangsters extorted a vast sum of money from the rich man.暴力団はその金持ちから大な金をゆすり取った。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top