ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*花*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -花-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[花, huā, ㄏㄨㄚ] flower, blossom; to spend (time or money)
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  化 [huà, ㄏㄨㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A flower 艹 in bloom 化; 化 also provides the pronunciation, Rank: 410

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huā, ㄏㄨㄚ, ] flower; blossom; to spend (money, time); fancy pattern; surname Hua, #487 [Add to Longdo]
[huā yuán, ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, / ] garden, #3,811 [Add to Longdo]
[mián huā, ㄇㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ, ] cotton, #4,462 [Add to Longdo]
[huā qián, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄢˊ, / ] to spend money, #5,276 [Add to Longdo]
[huā fèi, ㄏㄨㄚ ㄈㄟˋ, / ] expense; cost; to spend (time or money); expenditure, #5,585 [Add to Longdo]
[yān huā, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ, / ] fireworks; prostitute (esp. in Yuan theater), #6,551 [Add to Longdo]
[táo huā, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ, ] peach blossom, #6,882 [Add to Longdo]
[xiān huā, ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, / ] fresh flowers, #6,886 [Add to Longdo]
[jú huā, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄚ, ] chrysanthemum, #7,688 [Add to Longdo]
[huā shēng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ, ] peanut; groundnut, #7,813 [Add to Longdo]
[huā yàng, ㄏㄨㄚ ㄧㄤˋ, / ] pattern; type; trick, #8,618 [Add to Longdo]
[xuě huā, ㄒㄩㄝˇ ㄏㄨㄚ, ] snowflake, #9,702 [Add to Longdo]
[huā huì, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄟˋ, ] flowers and plants, #9,799 [Add to Longdo]
[huā duǒ, ㄏㄨㄚ ㄉㄨㄛˇ, ] flower, #9,816 [Add to Longdo]
[kāi huā, ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, / ] to bloom; to blossom; to flower; fig. to burst open; to feel happy or elated; new development grows out, #10,111 [Add to Longdo]
[lián huā, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ, / ] lotus flower; water-lily; Lotus (used in company names); Lianhua county in Pingxiang 萍鄉|萍乡, Jiangxi, #11,221 [Add to Longdo]
[huā r, ㄏㄨㄚ ㄖ˙, / ] erhua variant of ; flower, #12,256 [Add to Longdo]
[huā qí, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ, ] the Stars and Stripes (US flag); by extension, the United States of America; abbr. for Citibank 旗銀行|旗银行, #12,278 [Add to Longdo]
[lán huā, ㄌㄢˊ ㄏㄨㄚ, / ] cymbidium; orchid, #12,739 [Add to Longdo]
[huǒ huā, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨㄚ, ] spark; sparkle, #12,913 [Add to Longdo]
[méi huā, ㄇㄟˊ ㄏㄨㄚ, ] plum blossom, #13,181 [Add to Longdo]
[huā xù, ㄏㄨㄚ ㄒㄩˋ, ] bits of news; interesting sidelights, #13,875 [Add to Longdo]
[huā píng, ㄏㄨㄚ ㄆㄧㄥˊ, ] flower vase; fig. just a pretty face, #14,213 [Add to Longdo]
[hóng huā, ㄏㄨㄥˊ ㄏㄨㄚ, / ] red flower, #14,410 [Add to Longdo]
[huā wén, ㄏㄨㄚ ㄨㄣˊ, / ] decorative design, #14,707 [Add to Longdo]
[huā bàn, ㄏㄨㄚ ㄅㄢˋ, ] petal, #14,896 [Add to Longdo]
[yīng huā, ㄧㄥ ㄏㄨㄚ, / ] oriental cherry (Prunus serrulata or Prunus yedoensis), prized for its blossom; also known as sakura (Japanese) or Yoshino cherry, #15,135 [Add to Longdo]
[huā cǎo, ㄏㄨㄚ ㄘㄠˇ, ] flowers and plants, #15,292 [Add to Longdo]
[tiān huā bǎn, ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄅㄢˇ, ] ceiling, #16,256 [Add to Longdo]
[guì huā, ㄍㄨㄟˋ ㄏㄨㄚ, ] osmanthus flowers; Osmanthus fragrans, #16,581 [Add to Longdo]
[hé huā, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚ, ] lotus, #17,335 [Add to Longdo]
[huā fěn, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ, ] pollen, #17,966 [Add to Longdo]
[huā sè, ㄏㄨㄚ ㄙㄜˋ, ] variety; design and color, #18,019 [Add to Longdo]
缭乱[yǎn huā liáo luàn, ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄠˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] be dazzled, #18,712 [Add to Longdo]
[Sōng huā jiāng, ㄙㄨㄥ ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄤ, ] Songhua river in Jilin province 吉林省 through Harbin 哈尔滨, a tributary of Heilongjiang 黑龍江|黑龙江, #18,751 [Add to Longdo]
[huā jiāo, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄠ, ] Sichuan pepper; Chinese prickly ash, #19,312 [Add to Longdo]
爆米[bào mǐ huā, ㄅㄠˋ ㄇㄧˇ ㄏㄨㄚ, ] puffed rice; popcorn, #19,678 [Add to Longdo]
八门[wǔ huā bā mén, ㄨˇ ㄏㄨㄚ ㄅㄚ ㄇㄣˊ, / ] myriad; all kinds of; all sorts of, #20,312 [Add to Longdo]
[Huā dū, ㄏㄨㄚ ㄉㄨ, ] (N) Huadu (city in Guangdong), #20,485 [Add to Longdo]
[huā xiāng, ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄤ, ] fragrance of flowers, #20,568 [Add to Longdo]
[yìn huā shuì, ㄧㄣˋ ㄏㄨㄚ ㄕㄨㄟˋ, / ] stamp duty, #21,139 [Add to Longdo]
[má huā, ㄇㄚˊ ㄏㄨㄚ, ] fried dough twist (crisp snack food made by deep-frying plaited dough); worn out or worn smooth (of clothes), #21,394 [Add to Longdo]
[qīng huā, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚ, ] blue and white (porcelain), #21,417 [Add to Longdo]
[táo huā yùn, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄣˋ, / ] luck in love; romance; good luck, #21,534 [Add to Longdo]
岗岩[huā gāng yán, ㄏㄨㄚ ㄍㄤ ㄧㄢˊ, / ] granite, #22,191 [Add to Longdo]
[huā mù, ㄏㄨㄚ ㄇㄨˋ, ] flowers and trees; plants; flora, #23,234 [Add to Longdo]
[huā quān, ㄏㄨㄚ ㄑㄩㄢ, ] wreath, #23,520 [Add to Longdo]
[xiù huā, ㄒㄧㄡˋ ㄏㄨㄚ, / ] to embroider; to do embroidery, #24,036 [Add to Longdo]
[huā biān, ㄏㄨㄚ ㄅㄧㄢ, / ] lace, #24,326 [Add to Longdo]
[làng huā, ㄌㄤˋ ㄏㄨㄚ, ] spray; ocean spray; spindrift; fig. happenings from one's life, #24,937 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はな, hana] (n) ดอกไม้
[はながた, hanagata] (n) (บุคคลที่เป็น)แม่แบบ ต้นแบบ
[かじゅ, kaju] (n) ไม้ดอก
[はなび, hanabi] (n) ดอกไม้ไฟ
[かふん, kafun] (n) ละอองเกสรดอกไม้, See also: R. pollen
[はなみ, hanami] การชมดอกไม้ ในญี่ปุ่นจะมีช่วงเทศกาลชมดอกซากุระบาน ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かびん, kabin] (n) แจกัน
紫陽[あじさい, ajisai] ไม้ดอกชนิดหนึ่ง ดอกเป็นช่อสีขาวน้ำเงิน ชมพู
[はなびら, hanabira] (n) กลีบดอกไม้
[こうか, kouka] ดอกเก๊กฮวย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
かりん糖(ateji);林糖(ateji)[かりんとう, karintou] (n) (uk) fried dough cake [Add to Longdo]
アジサイ科;紫陽[アジサイか(アジサイ科);あじさいか(紫陽花科), ajisai ka ( ajisai ka ); ajisaika ( ajisai ka )] (n) (See 紫陽) Hydrangeaceae (plant family); hydrangea [Add to Longdo]
コソ;クッソ;苦蘇[コソか(コソ花);クッソか(クッソ花;苦蘇花), koso ka ( koso hana ); kusso ka ( kusso hana ; ku so hana )] (n) (obsc) (See 苦蘇) kousso (vermifuge made from pistillate brayera flowers); kosso; cusso; koso [Add to Longdo]
ロケット[ロケットはなび, roketto hanabi] (n) skyrocket; bottle rocket [Add to Longdo]
[きか, kika] (n) (obsc) sunflower [Add to Longdo]
[きょうか, kyouka] (n) apricot flower [Add to Longdo]
伊勢菖蒲[いせはなしょうぶ, isehanashoubu] (n) Iris ensata; Ise Japanese iris [Add to Longdo]
[ひとはな, hitohana] (n,adj-no) success; one flower [Add to Longdo]
植物[いんかしょくぶつ, inkashokubutsu] (n) cryptogamic plants [Add to Longdo]
植物類[いんかしょくぶつるい, inkashokubutsurui] (n) cryptogamous plants [Add to Longdo]
隠頭[いんとうかじょ, intoukajo] (n) hypanthium [Add to Longdo]
卯の[うのはな, unohana] (n) (1) bean-curd lees; soybean pulp; refuse from tofu; (2) deutzia; Deutzia crenata [Add to Longdo]
卯の[うのはなづき, unohanaduki] (n) (See 卯月) 4th month of the lunar calendar [Add to Longdo]
瓜羽虫;瓜金[うりはむし;ウリハムシ, urihamushi ; urihamushi] (n) (uk) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis) [Add to Longdo]
雲鬢[うんびんかがん, unbinkagan] (n) beautiful woman (metaphorical) [Add to Longdo]
遠きはの香近きは糞の香[とおきははなのかちかきはくそのか, tookihahananokachikakihakusonoka] (exp) it's human nature to consider things that are afar as beautiful and things that are up close as unsightly [Add to Longdo]
遠心[えんしんかじょ, enshinkajo] (n) centrifugal inflorescence [Add to Longdo]
;潮;鹽(oK)[しおばな, shiobana] (n) (1) (塩, 鹽 only) (arch) purifying salt; (2) (塩, 鹽 only) pile of salt placed by the door of a shop or restaurant; (3) whitecap [Add to Longdo]
押し[おしばな, oshibana] (n) pressed flower [Add to Longdo]
[こうか, kouka] (n) chrysanthemum [Add to Longdo]
石楠[きばなしゃくなげ, kibanashakunage] (n) Kibana rhododendron; Rhododendron metternichii var. [Add to Longdo]
[ひばな, hibana] (n) spark; (P) [Add to Longdo]
放電[ひばなほうでん, hibanahouden] (n) spark discharge [Add to Longdo]
(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け・1) ikebana; (4) (abbr) (See 札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が) (See 言わぬが) (the) best; (P) [Add to Longdo]
[はなばな, hanabana] (n) (1) flowers; (adv-to) (2) beautiful; spectacular [Add to Longdo]
かご;籠;華筥[はなかご(花かご;花籠);けこ(花籠;華筥);はなこ(花籠)(ok), hanakago ( hana kago ; hanakago ); keko ( hanakago ; hana kyo ); hanako ( hanakago ] (n) (1) (はなかご, はなこ only) {Buddh} flower basket; (2) (はなかご, けこ only) (usu. けこ) flower basket (or plate) used for flower-scattering rituals [Add to Longdo]
がるた;ガルタ[はながるた(花がるた);はなガルタ(花ガルタ), hanagaruta ( hana garuta ); hana garuta ( hana garuta )] (n) (See 札) floral playing cards; Japanese playing cards (12 suits of 4 cards, each suit repr. a month indic. by a flower) [Add to Longdo]
に浮かれる[はなにうかれる, hananiukareru] (exp,v1) to be intoxicated with the blossoms [Add to Longdo]
の顔;のかんばせ[はなのかんばせ;はなのかお(花の顔), hananokanbase ; hananokao ( hana no kao )] (n) (arch) lovely face [Add to Longdo]
の顔ばせ[はなのかおばせ, hananokaobase] (n) (arch) (obsc) (See の顔) lovely face [Add to Longdo]
の香[はなのか, hananoka] (n) fragrance of flowers [Add to Longdo]
の精[はなのせい, hananosei] (n) spirit of a flower [Add to Longdo]
の木[はなのき, hananoki] (n) flowering tree [Add to Longdo]
も実も有る;も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive [Add to Longdo]
も恥じらう[はなもはじらう, hanamohajirau] (exp,v5u) (girl) who outblooms even a flower; even the flower will blush (before her beauty) [Add to Longdo]
より団子[はなよりだんご, hanayoridango] (exp) dumplings rather than flowers; people are more interested in the practical over the aesthetic [Add to Longdo]
を引く[はなをひく, hanawohiku] (exp,v5k) to play hana cards [Add to Longdo]
を観る;を見る[はなをみる, hanawomiru] (exp,v1) (See 見) to view (cherry) blossoms; to look at flowers [Add to Longdo]
を欺く美人[はなをあざむくびじん, hanawoazamukubijin] (exp) (obsc) woman as pretty as a flower [Add to Longdo]
を供える[はなをそなえる, hanawosonaeru] (exp,v1) to offer flowers (e.g. at grave); to leave flowers [Add to Longdo]
を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp,v1) (1) (See 話にを咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known [Add to Longdo]
を持たせる[はなをもたせる, hanawomotaseru] (exp,v1) to let someone have the credit for (a success); to let someone else carry the flowers [Add to Longdo]
を傷める[はなをいためる, hanawoitameru] (exp,v1) to spoil a flower [Add to Longdo]
を贈る[はなをおくる, hanawookuru] (exp,v5r) to give flowers as a gift [Add to Longdo]
キャベツ[はなキャベツ;ハナキャベツ, hana kyabetsu ; hanakyabetsu] (n) (See カリフラワー,野菜) cauliflower [Add to Longdo]
[はなあおい, hanaaoi] (n) hollyhock [Add to Longdo]
[はなあぶ;ハナアブ, hanaabu ; hanaabu] (n) (1) (uk) hoverfly (any fly of family Syrphidae); syrphid; (2) drone fly (Eristalis tenax) [Add to Longdo]
[はなごろも, hanagoromo] (n) (See 見) fancy kimono used for cherry blossom viewing; fancy kimono [Add to Longdo]
[はなぞの(P);かえん, hanazono (P); kaen] (n) flower garden; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who is younger, Hanako or Taro?" "Taro is."子と太郎のどちらが若いですか」「太郎です」
"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.「私おなかすいた」小さい白いウサギがいいました、そして彼らは止まっておおきなひなゆりのの部分をたべました。
The blossoms will be out in a few days.2、3日すれば開するでしょう。
In March many flowers come out.3月になると多くのが咲く。
March winds and April showers bring forth May flowers.3月の風と4月の雨が5月のをもたらす。
Many kinds of flowers come out in the middle of April.4月の中頃には、たくさんの種類のが咲く。
It's easy to see the fireworks from over there.あそこなら火が見やすい。
There were flowers all around.あたり1面だった。
You have two flowers.あなたは2本のを持っています。
Are you interested in flowers?あなたはに興味がありますか。
That flower smells sweet.あのはよい香りがします。
What's that flower?あのは何ですか。
How beautiful that flower is!あのはなんて美しいのだろう。
That flower has a powerful smell.あのはにおいが強い。
That broken vase is my grandfather's.あの壊れた瓶は祖父のものです。
In the U.S., it is common to give a present, such as glasses or a coffee-maker, to the bride at weddings.アメリカでは杯やコーヒーメーカーを結婚式で嫁にプレゼントすることがよくあります。
Alice has a flower on her head.アリスは頭にをさしています。
Those flowers smell sweet.あれらのはよい香りがします。
The apricot trees are in full blossom.あんずのが満開だ。
My flower garden was trampled by urchins.いたずらっ子にすっかり壇を踏み荒らした。
Giotto is credited with sowing the seeds of the Italian Renaissance.イタリアンルネッサンスを開させるきっかけを作ったのはジョットの功績だ。
There are scarcely any flowers in our garden.うちの庭にははほとんど何も見られません。
Emily is very interested in tea ceremony and flower arrangement.エミリーは茶道と道にたいへん興味を持っています。
My uncle has a flower shop near the station.おじは駅のそばに屋を持ってます。
My aunt brought me some flowers.叔母は私にを持ってきてくれた。
Shall I change the water for the flowers?の水を替えましょう。
I take lessons in flower arrangement.を習っています。
Why don't we go and see the cherry blossoms?見に行きませんか。
The poor child suffers from hay fever.かわいそうにその子は粉症に悩んでいる。
The poor girl made a living by selling flowers.かわいそうにその少女はを売って生計をたてていた。
Cathy stopped picking flowers.キャッシーはをつむのをやめた。
Oil on canvas can never paint a petal so delicate.キャンバスのオイルはとても微細なびらを描けない。
There were beautiful flowers on the reception desk.きれいなが受付のデスクに飾ってありました。
Thank you for the beautiful flowers.きれいなをありがとう。
Could you bring this flower to Kate?ケイトにこのを持っていってもらえますか。
Here are wildflowers in abundance.ここに野のがたくさんある。
This flower smells sweet.このは甘い匂いがする。
The petals of this rose are very tender.このバラのびらはとても柔らかい。
This rose has a white bloom.このバラは白いをつける。
This flower smells sweet.このは甘い香りがする。
This flower makes the room!このがあるからこの部屋がすばらしくなるんだ。
Do you want any of these flowers?このが何本かほしいのですか。
The smell of this flower calls up my childhood.このの香りは私の子供時代を思い出させます。
Do you know the name of this flower?このの名前を知っていますか。
This flower is more beautiful than that rose.このはあのバラより美しい。
This flower is as beautiful as that one.このはあのと同じくらい美しい。
This flower is more beautiful than that one.このはあのよりもきれいです。
This flower is more beautiful than that one.このはあのよりも美しい。
This flower smells nice.このはいい匂いがする。
These flowers will live through the winter more often than not.このはたいてい冬場も枯れずにもちますよ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おうか, ouka] Kirschbluete [Add to Longdo]
生け[いけばな, ikebana] Blumenstecken [Add to Longdo]
[はな, hana] Blume, Bluete [Add to Longdo]
[かだん, kadan] Blumenbeet [Add to Longdo]
婿[はなむこ, hanamuko] Braeutigam [Add to Longdo]
[はなよめ, hanayome] -Braut [Add to Longdo]
[はなや, hanaya] Blumenladen [Add to Longdo]
[はなごよみ, hanagoyomi] Blumenkalender [Add to Longdo]
曇り[はなぐもり, hanagumori] leicht bewoelkter Himmel, waehrend der Kirschbluetenzeit, nebliger Himmel waehr. der Bluetezeit [Add to Longdo]
[はなたば, hanataba] Strauss, Blumestrauss [Add to Longdo]
柳界[かりゅうかい, karyuukai] Halbwelt, Freudenviertel [Add to Longdo]
[はなび, hanabi] Feuerwerk [Add to Longdo]
[かびん, kabin] Vase, Blumenvase [Add to Longdo]
盛り[はなざかり, hanazakari] Bluetezeit [Add to Longdo]
[はなみ, hanami] Besichtigung_der_Kirschblueten [Add to Longdo]
[かちょう, kachou] Blumen_und_Voegel [Add to Longdo]
[くさばな, kusabana] Blume, bluehende_Pflanze [Add to Longdo]
菊の[きくのはな, kikunohana] Chrysantheme [Add to Longdo]
[めばな, mebana] weibliche_Bluete [Add to Longdo]
植物[けんかしょくぶつ, kenkashokubutsu] Bluetenpflanze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top