ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*艹*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -艹-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[英, yīng, ㄧㄥ] petal, flower, leaf; brave, heroic; English
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  央 [yāng, ㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] flower, Rank: 371
[花, huā, ㄏㄨㄚ] flower, blossom; to spend (time or money)
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  化 [huà, ㄏㄨㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A flower 艹 in bloom 化; 化 also provides the pronunciation, Rank: 410
[满, mǎn, ㄇㄢˇ] to fill; full, packed; satisfied
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  两 [liǎng, ㄌㄧㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 436
[落, luò, ㄌㄨㄛˋ] to fall, to drop; surplus, net income
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  洛 [luò, ㄌㄨㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 496
[节, jié, ㄐㄧㄝˊ] festival; knot, joint; segment; to economize, to save
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  ?
Etymology: [ideographic] Simplified form of 節; sections of bamboo ⺮, Rank: 514
[营, yíng, ㄧㄥˊ] camp, barracks, army; to run, to manage
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: -, Rank: 536
[苏, sū, ㄙㄨ] to awaken, to revive, to resurrect; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  办 [bàn, ㄅㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 590
[苦, kǔ, ㄎㄨˇ] bitter; hardship, suffering
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 634
[若, ruò, ㄖㄨㄛˋ] if, supposing, assuming; similar
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  右 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: -, Rank: 651
[药, yào, ㄧㄠˋ] drugs, medicine; the leaf of the Dahurian angelica plant
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  约 [yuē, ㄩㄝ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 662
[劳, láo, ㄌㄠˊ] to labor, to toil; to do manual work
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A man lifting 力 a load 冖 of grass 艹, Rank: 679
[获, huò, ㄏㄨㄛˋ] to get, to obtain, to receive, to sieze
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  犾 [yín, ㄧㄣˊ]
Etymology: -, Rank: 688
[范, fàn, ㄈㄢˋ] pattern, model, example; surname
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  氾 [fàn, ㄈㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 705
[著, zhe, ㄓㄜ˙] to show, to prove, to make known
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  者 [zhě, ㄓㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 777
[艺, yì, ㄧˋ] art; talent, ability; craft
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  乙 [, ㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 786
[草, cǎo, ㄘㄠˇ] grass, herbs; straw, thatch
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  早 [zǎo, ㄗㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 789
[藏, cáng, ㄘㄤˊ] to conceal, to hide; to hoard, to store
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  臧 [zāng, ㄗㄤ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 907
[莫, mò, ㄇㄛˋ] cannot; do not; is not; negative
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  旲 [tái, ㄊㄞˊ]
Etymology: -, Rank: 955
[荣, róng, ㄖㄨㄥˊ] glory, honor; to flourish, to prosper
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Grass 艹 and trees 木 flourishing in a garden 冖, Rank: 993
[蒙, méng, ㄇㄥˊ] to cover; to deceive; Mongolia
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  冡 [méng, ㄇㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 1039
[萨, sà, ㄙㄚˋ] Buddhist diety; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    阝 [, ㄧˋ]  产 [chǎn, ㄔㄢˇ]
Etymology: -, Rank: 1046
[蒋, jiǎng, ㄐㄧㄤˇ] Hydropyrum latifalium; surname
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  将 [jiāng, ㄐㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 1172
[蓝, lán, ㄌㄢˊ] blue; indigo plant; surname
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  监 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 1190
[莱, lái, ㄌㄞˊ] weed, goosefoot; fallow field; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  来 [lái, ㄌㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 1196
[菜, cài, ㄘㄞˋ] vegetables; order, dish; food
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  采 [cǎi, ㄘㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 1266
[茶, chá, ㄔㄚˊ] tea; tea leaves; tea plant
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    人 [rén, ㄖㄣˊ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 1272
[艾, ài,yì, ˋ] mugwort, Artemisia vulgaris; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 1291
[荒, huāng, ㄏㄨㄤ] wasteland, desert; uncultivated
Radical: , Decomposition:   芒 [máng, ㄇㄤˊ]  川 [chuān, ㄔㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 1328
[菲, fēi, ㄈㄟ] fragrant; rich, luxuriant; the Philippines
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 1418
[荡, dàng, ㄉㄤˋ] pond, pool; ripple, shake; to wash away, to wipe out
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  汤 [tāng, ㄊㄤ]
Etymology: [ideographic] Hot water 汤 wiping out plant life 艹; 汤 also provides the pronunciation, Rank: 1424
[荷, hé, ㄏㄜˊ] lotus, water lily; burden, responsibility; Holland
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  何 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] flower, Rank: 1427
[蒂, dì, ㄉㄧˋ] root cause; the stem of a fruit; the peduncle of a flower
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  帝 [, ㄉㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 1429
[薄, báo, ㄅㄠˊ] thin, slight; meager, weak; poor, stingy
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  溥 [, ㄆㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 1433
[芳, fāng, ㄈㄤ] fragrant; beautiful, virtuous
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] flower, Rank: 1586
[董, dǒng, ㄉㄨㄥˇ] to direct, to supervise; surname
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  重 [zhòng, ㄓㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 1629
[苍, cāng, ㄘㄤ] dark blue; deep green; old, hoary
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  仓 [cāng, ㄘㄤ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 1728
[菌, jūn, ㄐㄩㄣ] mushroom; bacteria, germ, microbe
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  囷 [qūn, ㄑㄩㄣ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 1733
[兹, zī, ] now, here; this; time, year
Radical: , Decomposition:   八 [, ㄅㄚ]  一 [, ]    幺 [yāo, ㄧㄠ]  幺 [yāo, ㄧㄠ]
Etymology: -, Rank: 1781
[莲, lián, ㄌㄧㄢˊ] lotus, water lily; paradise
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  连 [lián, ㄌㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] flower, Rank: 1837
[莉, lì, ㄌㄧˋ] jasmine
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  利 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] flower, Rank: 1878
[芬, fēn, ㄈㄣ] aroma, fragrance, perfume
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  分 [fēn, ㄈㄣ]
Etymology: [pictophonetic] flower, Rank: 1890
[萧, xiāo, ㄒㄧㄠ] mournful, desolate; common Artemisa
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  肃 [, ㄙㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] solemn, Rank: 1898
[葛, gé, ㄍㄜˊ] an edible bean; vine; surname
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 1919
[苗, miáo, ㄇㄧㄠˊ] sprouts; Miao nationality
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Grass 艹 growing in a field 田, Rank: 1920
[茨, cí, ㄘˊ] thatching; caltrop, Tribulus terrestris
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  次 [, ㄘˋ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 1936
[茫, máng, ㄇㄤˊ] vague, boundless; vast, widespread
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  汒 [máng, ㄇㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 1951
[薛, xuē, ㄒㄩㄝ] wormwood, marsh grass; a feudal state
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]      丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  㠯 [, ㄧˇ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A kind of bitter 辛 grass 艹, Rank: 1953
[蓄, xù, ㄒㄩˋ] to store, to save, to hoard, to gather
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  畜 [chù, ㄔㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 1985
[葬, zàng, ㄗㄤˋ] to bury, to inter
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    死 [, ㄙˇ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] A corpse 死 laid 廾 to rest under the grass 艹, Rank: 2060
[蔽, bì, ㄅㄧˋ] to cover, to hide, to shelter
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  敝 [, ㄅㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 2121

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎo, ㄘㄠˇ, ] grass radical, #8,397 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top