ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*艮*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -艮-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[很, hěn, ㄏㄣˇ] very, quite, much
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 138
[眼, yǎn, ㄧㄢˇ] eyelet, hole, opening
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 281
[根, gēn, ㄍㄣ] root, basis, foundation
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 352
[跟, gēn, ㄍㄣ] heel; to accompany, to follow; with
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 541
[限, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] boundary, limit, line
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 613
退[退, tuì, ㄊㄨㄟˋ] to retreat, to step back, to withdraw
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 723
[银, yín, ㄧㄣˊ] silver; cash, money, wealth
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 757
[良, liáng, ㄌㄧㄤˊ] good, virtuous, respectable
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 835
[恨, hèn, ㄏㄣˋ] to dislike, to hate, to resent
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1295
[艰, jiān, ㄐㄧㄢ] difficult, hard; hardship
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] tough, Rank: 1647
[狠, hěn, ㄏㄣˇ] vicious, fierce, cruel
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1654
[痕, hén, ㄏㄣˊ] scar, mark; vestige, trace
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 1938
[恳, kěn, ㄎㄣˇ] sincere, earnest, cordial
Radical: , Decomposition:   艮 [gěn, ㄍㄣˇ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 2265
[垦, kěn, ㄎㄣˇ] to cultivate, to farm; to reclaim
Radical: , Decomposition:   艮 [gěn, ㄍㄣˇ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 3038
[龈, kěn, ㄎㄣˇ] gums
Radical: 齿, Decomposition:   齿 [chǐ, ㄔˇ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] teeth, Rank: 3997
[垠, yín, ㄧㄣˊ] boundary, river bank
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 4331
[艮, gěn, ㄍㄣˇ] blunt; tough, chewy
Radical: , Decomposition:   ?  
Etymology: -, Rank: 4564
[裉, kèn, ㄎㄣˋ] a garment seam
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 5732
[哏, gén, ㄍㄣˊ] the clamor of an argument; funny; odd
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 6052
[茛, gèn, ㄍㄣˋ] ranunculus
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 6443
[簋, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] bamboo basket for grain
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]    艮 [gěn, ㄍㄣˇ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A bamboo ⺮ basket 皿 used to store food 艮, Rank: 6715
[銀, yín, ㄧㄣˊ] silver; cash, money, wealth
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 6881
[齦, kěn, ㄎㄣˇ] gums
Radical: , Decomposition:   齒 [chǐ, ㄔˇ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] teeth, Rank: 8748
[艱, jiān, ㄐㄧㄢ] difficult, hard; hardship
Radical: , Decomposition:   堇 [jǐn, ㄐㄧㄣˇ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] tough
[貇, kūn, ㄎㄨㄣ] to bite, to gnaw
Radical: , Decomposition:   豸 [zhì, ㄓˋ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A badger's 豸 teeth 艮; 艮 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gěn, ㄍㄣˇ, ] blunt; tough; chewy, #27,822 [Add to Longdo]
[gèn, ㄍㄣˋ, ] one of the eight trigrams, #27,822 [Add to Longdo]
[bó gěn dì, ㄅㄛˊ ㄍㄣˇ ㄉㄧˋ, ] Burgundy (Bourgogne), kingdom during medieval period, now region of France [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丑寅;[うしとら, ushitora] (n) (arch) northeast [Add to Longdo]
[ごん, gon] (n) gen (one of the trigrams of the I Ching [Add to Longdo]
[ごんかごんしょう, gonkagonshou] (n) one of the 64 trigrams [Add to Longdo]
;儒良(iK)[じゅごん;ジュゴン, jugon ; jugon] (n) (uk) dugong; sea pig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top