ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*胚*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -胚-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[胚, pēi, ㄆㄟ] embryo; an unfinished thing
Radical: , Decomposition:     丕 [, ㄆㄧ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 2928

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pēi tāi, ㄆㄟ ㄊㄞ, ] embryo, #10,690 [Add to Longdo]
[pēi, ㄆㄟ, ] fetus, #16,167 [Add to Longdo]
胎学[pēi tāi xué, ㄆㄟ ㄊㄞ ㄒㄩㄝˊ, / ] embryology, #75,828 [Add to Longdo]
[pēi céng, ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] germ layer; layer of tissue in embryology, #95,985 [Add to Longdo]
[wài pēi céng, ㄨㄞˋ ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] ectoderm (cell lineage in embryology), #100,818 [Add to Longdo]
[pēi zhū, ㄆㄟ ㄓㄨ, ] ovule, #107,906 [Add to Longdo]
[zhōng pēi céng, ㄓㄨㄥ ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] mesoderm (cell lineage in embryology), #111,424 [Add to Longdo]
[nèi pēi céng, ㄋㄟˋ ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] endoderm (cell lineage in embryology), #166,395 [Add to Longdo]
胎发生[pēi tāi fā shēng, ㄆㄟ ㄊㄞ ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] embryogenesis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[がいはいよう, gaihaiyou] (n) ectoderm [Add to Longdo]
凍結[とうけつはい, touketsuhai] (n) frozen embryo [Add to Longdo]
内中[うちなかはいよう, uchinakahaiyou] (n) endomesoderm [Add to Longdo]
[ないはいにゅう, naihainyuu] (n) endosperm [Add to Longdo]
[ほうはい, houhai] (n,adj-no) blastula; blastosphere [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) embryo (zoological or botanical); germ (e.g. wheat germ) [Add to Longdo]
芽;はい芽[はいが, haiga] (n) embryo bud; germ [Add to Longdo]
芽米[はいがまい, haigamai] (n) milled rice with embryo buds; rice with the germ; rice polished to remove the bran but not the germ [Add to Longdo]
幹細胞[はいかんさいぼう, haikansaibou] (n) embryonic stem cell [Add to Longdo]
[はいし, haishi] (n,adj-no) embryo [Add to Longdo]
[はいしゅ, haishu] (n,adj-no) ovule [Add to Longdo]
[はいせい, haisei] (adj-na) embryonic; embryonal [Add to Longdo]
性幹細胞[はいせいかんさいぼう, haiseikansaibou] (n) embryonic stem cell; ES [Add to Longdo]
[はいたい, haitai] (n,vs) germination; pregnancy [Add to Longdo]
[はいにゅう, hainyuu] (n) albumen (of a seed, esp. the endosperm) [Add to Longdo]
[はいのう, hainou] (n) embryo sac [Add to Longdo]
[はいばん, haiban] (n) (1) blastodisk; blastodisc; (2) scutellum (of a grass seed) [Add to Longdo]
盤胞[はいばんほう, haibanhou] (n) blastocyst; blastodermic vesicle [Add to Longdo]
[はいまく, haimaku] (n) embryonic membrane [Add to Longdo]
[はいよう, haiyou] (n,adj-no) germ (germinal, embryonic) layers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top