ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*聿*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -聿-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[建, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to build, to erect; to establish, to found
Radical: , Decomposition:   廴 [yǐn, ㄧㄣˇ]  聿 [, ㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] action, Rank: 244
[律, lǜ, ㄌㄩˋ] statute, principle, regulation
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  聿 [, ㄩˋ]
Etymology: [ideographic] To walk 彳 as required by law 聿, Rank: 526
[津, jīn, ㄐㄧㄣ] saliva, sweat; ferry, ford
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  聿 [, ㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1353
[肆, sì, ㄙˋ] to indulge; excess; four (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: , Decomposition:   镸 [cháng, ㄔㄤˊ]  聿 [, ㄩˋ]
Etymology: [ideographic] Having long 镸 hair 聿, Rank: 2445
[肇, zhào, ㄓㄠˋ] to begin, to start; to originate
Radical: , Decomposition:     户 [, ㄏㄨˋ]  攵 [, ㄆㄨ]  聿 [, ㄩˋ]
Etymology: -, Rank: 3206
[聿, yù, ㄩˋ] writing brush, pencil; thereupon
Radical: , Decomposition:   肀 [, ㄩˋ]  ?
Etymology: [pictographic] A hand 彐 holding a brush; compare 肀, Rank: 3526
[肄, yì, ㄧˋ] to learn, to practice, to study, to toil
Radical: , Decomposition:     匕 [, ㄅㄧˇ]  矢 [shǐ, ㄕˇ]  聿 [, ㄩˋ]
Etymology: -, Rank: 5563
[筆, bǐ, ㄅㄧˇ] pen, pencil, writing brush; to compose, to write; Hanzi stroke
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  聿 [, ㄩˋ]
Etymology: [ideographic] A bamboo rod ⺮ used as a pencil 聿, Rank: 6236
[盡, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] to exhaust, to use up, to deplete
Radical: , Decomposition:     聿 [, ㄩˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A brush 聿 using the last drops 灬 of ink 皿, Rank: 6567
[晝, zhòu, ㄓㄡˋ] daytime, daylight
Radical: , Decomposition:   聿 [, ㄩˋ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] day
[書, shū, ㄕㄨ] book, letter, document; writing
Radical: , Decomposition:   聿 [, ㄩˋ]  曰 [yuē, ㄩㄝ]
Etymology: [ideographic] A brush 聿 used to write words 曰
[畫, huà, ㄏㄨㄚˋ] picture, painting, drawing; to draw
Radical: , Decomposition:   聿 [, ㄩˋ]    田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] To paint 聿 a canvas 田 on an easel 一

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, ] (arch. introductory particle); then; and then, #33,258 [Add to Longdo]
[Bèi Yù míng, ㄅㄟˋ ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] Pei Ieoh Ming or I.M. Pei (1917-), famous Chinese-American architect, #75,170 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
旁;筆旁[ふでづくり;ふでずくり(ik), fudedukuri ; fudezukuri (ik)] (n) (uk) kanji "brush" radical [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top