ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*聶*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -聶-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[顳, niè, ㄋㄧㄝˋ] the temporal bone
Radical: , Decomposition:   聶 [niè, ㄋㄧㄝˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 8192
[鑷, niè, ㄋㄧㄝˋ] tweezers, forceps, pliers; to nip, to pluck
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  聶 [niè, ㄋㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8503
[聶, niè, ㄋㄧㄝˋ] to whisper; surname
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]    耳 [ěr, ㄦˇ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [ideographic] A rumor passing by many ears 耳, Rank: 9800
[懾, shè, ㄕㄜˋ] afraid, scared; to frighten, to intimidate
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  聶 [niè, ㄋㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart
[攝, shè, ㄕㄜˋ] to absorb, to take in; to photograph; to act on behalf of
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  聶 [niè, ㄋㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand
[躡, niè, ㄋㄧㄝˋ] to tip-toe, to walk quietly
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  聶 [niè, ㄋㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] To walk 足 quietly 聶; 聶 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niè, ㄋㄧㄝˋ, / ] surname Nie; whisper, #19,035 [Add to Longdo]
聂卫平[Niè Wèi píng, ㄋㄧㄝˋ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] Nie Weiping, #33,845 [Add to Longdo]
聂耳[Niè Ěr, ㄋㄧㄝˋ ㄦˇ, / ] Nie Er (1912-1935), musician and composer of the PRC national anthem March of the Volunteer Army 義勇軍進行曲|义勇军进行曲, #63,013 [Add to Longdo]
聂拉木[Niè lā mù, ㄋㄧㄝˋ ㄌㄚ ㄇㄨˋ, / ] Nyalam village in Tibet near the Nepalese border, #138,852 [Add to Longdo]
聂荣[Niè róng, ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] (N) Nierong (place in Tibet), #162,613 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top