ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*联*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -联-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[联, lián, ㄌㄧㄢˊ] ally, associate; to connect, to join
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  关 [guān, ㄍㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 356

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch, #778 [Add to Longdo]
[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch, #778 [Add to Longdo]
[lián hé, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ, / ] to combine; to join; unite; alliance, #1,041 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] to ally; to unite; to join, #1,064 [Add to Longdo]
合国[Lián hé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Nations, #2,068 [Add to Longdo]
[hù lián wǎng, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] the Internet, #2,444 [Add to Longdo]
[Sū lián, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] Soviet Union, 1922-1991; abbr. for Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 蘇維埃社會主義共和國聯盟|苏维埃社会主义共和国盟, #2,455 [Add to Longdo]
[lián méng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] alliance; union; coalition, #2,483 [Add to Longdo]
[lián xiǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, / ] associate; (abbr.) Lenovo (PRC computer company), #3,288 [Add to Longdo]
[Lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, / ] China United Telecommunications Corporation; abbr. to China Unicom or Unicom; abbr. of 中國聯通|中国通, #3,855 [Add to Longdo]
[lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, / ] connection; link; to link together, #3,855 [Add to Longdo]
[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, / ] related; linked; affiliated, #4,241 [Add to Longdo]
[lián bāng, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, / ] federal; federation, #5,890 [Add to Longdo]
[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, / ] communication; get in touch with; contact; connection (math.), #6,622 [Add to Longdo]
合会[lián hé huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] federation, #8,027 [Add to Longdo]
[Měi lián shè, ㄇㄟˇ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄜˋ, / ] Associated Press (AP), #8,759 [Add to Longdo]
[lián wǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] network; cyber-, #9,896 [Add to Longdo]
[fù lián, ㄈㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] women's league; women's association, #10,244 [Add to Longdo]
[lián huān, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢ, / ] have a get-together, #14,368 [Add to Longdo]
前苏[qián Sū lián, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] former Soviet Union, #15,034 [Add to Longdo]
[lián jūn, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, / ] allied armies, #15,329 [Add to Longdo]
[lián míng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] jointly (signed, declared, sponsored), #15,951 [Add to Longdo]
[duì lián, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] rhyming couplet; pair of lines of verse written vertically down the sides of a doorway, #16,460 [Add to Longdo]
[lián yíng, ㄌㄧㄢˊ ㄧㄥˊ, / ] joint venture; under joint management, #18,144 [Add to Longdo]
易建[Yī Jiàn lián, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Yi Jianlian (1987-), Chinese basketball player, moved to Milwaukee US in 2007, #18,322 [Add to Longdo]
[Lián Dà, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄚˋ, / ] United Nations General Assembly; abbr. for 聯合國大會|合国大会, #18,847 [Add to Longdo]
[Ā lián qiú, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯合酋长国, #19,328 [Add to Longdo]
[wén lián, ㄨㄣˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] abbr. for 中國文學藝術界聯合會|中国文学艺术界合会, China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC), #19,806 [Add to Longdo]
邦政府[lián bāng zhèng fǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, / ] federal government, #20,954 [Add to Longdo]
想集团[lián xiǎng jí tuán, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Lenovo group (PRC computer firm), #21,970 [Add to Longdo]
[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] to bind; to tie; to link, #22,307 [Add to Longdo]
[lián yīn, ㄌㄧㄢˊ ㄧㄣ, / ] related by marriage; to connect by marriage (families, work units), #22,733 [Add to Longdo]
[chuàn lián, ㄔㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] link-up, #23,112 [Add to Longdo]
[chán lián, ㄔㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] to continue in a post; (to hold a post) several times in succession; (to win a title) in successive years; to stay at number one; to defend a championship, #23,460 [Add to Longdo]
[chūn lián, ㄔㄨㄣ ㄌㄧㄢˊ, / ] Spring Festival couplets; New Year scrolls, #24,562 [Add to Longdo]
[Dú lián tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union); abbr. for 獨立國家聯合體|独立国家合体, #24,920 [Add to Longdo]
欢会[lián huān huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢ ㄏㄨㄟˋ, / ] social get-together; evening party, #28,707 [Add to Longdo]
邦调查局[lián bāng diào chá jú, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, / 調] FBI (Federal Bureau of Investigation), #28,711 [Add to Longdo]
[bìng lián, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] parallel connection, #33,006 [Add to Longdo]
合报[Lián hé bào, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ, / ] United Daily News, Taiwan newspaper, #33,778 [Add to Longdo]
[lián yùn, ㄌㄧㄢˊ ㄩㄣˋ, / ] through transport; through traffic jointly organized by different enterprises, #35,869 [Add to Longdo]
原苏[yuán Sū lián, ㄩㄢˊ ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] former Soviet Union, #39,753 [Add to Longdo]
韩国合通讯社[Hán guó lián hé tōng xùn shè, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, / ] Yonghap (South Korean news agency), #40,438 [Add to Longdo]
合国儿童基金会[Lián hé guó Ér tóng Jī jīn huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] United Nations Children's Fund; UNICEF, #41,392 [Add to Longdo]
邦德国[Lián bāng Dé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] German Federation; Bundesrepublik Deutschland; Germany, #44,090 [Add to Longdo]
[Yīng lián bāng, ㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, / ] the British Commonwealth (Commonwealth of Nations), #44,181 [Add to Longdo]
八国[bā guó lián jūn, ㄅㄚ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, / ] the Eight Power Allied Force, #45,645 [Add to Longdo]
[wǎn lián, ㄨㄢˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] elegiac couplet, #53,059 [Add to Longdo]
阿拉伯合酋长国[Ā lā bó Lián hé Qiú cháng guó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Arab Emirates (UAE), #56,420 [Add to Longdo]
璧合[zhū lián bì hé, ㄓㄨ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄜˊ, / ] string of pearl and jade (成语 saw); ideal combination; perfect pair, #66,942 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top