ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*義*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -義-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[義, yì, ㄧˋ] right conduct, propriety; justice
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  我 [, ㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] sheep, Rank: 6089
[議, yì, ㄧˋ] to consult, to talk over; to criticize, to discuss
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  義 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6280
[蟻, yǐ, ㄧˇ] ant
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  義 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 7672
[儀, yí, ㄧˊ] instrument, apparatus; ceremony, rites
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  義 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] person

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意义[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] meaning; significance, #745 [Add to Longdo]
社会主义[shè huì zhǔ yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] socialism, #859 [Add to Longdo]
主义[zhǔ yì, ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] -ism; ideology, #2,620 [Add to Longdo]
义务[yì wù, ㄧˋ ㄨˋ, / ] volunteer; voluntary; duty; obligation, #3,088 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] justice; righteousness; meaning, #3,295 [Add to Longdo]
资本主义[zī běn zhǔ yì, ㄗ ㄅㄣˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] capitalism, #4,060 [Add to Longdo]
定义[dìng yì, ㄉㄧㄥˋ ㄧˋ, / ] definition, #4,853 [Add to Longdo]
名义[míng yì, ㄇㄧㄥˊ ㄧˋ, / ] titular; (do something) in sb's name, #5,030 [Add to Longdo]
马克思主义[Mǎ kè sī zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Marxism, #5,264 [Add to Longdo]
帝国主义[dì guó zhǔ yì, ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] imperialism, #5,286 [Add to Longdo]
正义[zhèng yì, ㄓㄥˋ ㄧˋ, / ] justice; righteous; righteousness, #5,630 [Add to Longdo]
含义[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, / ] meaning (implicit in a phrase); implied meaning; hidden meaning; hint; connotation, #6,769 [Add to Longdo]
共产主义[gòng chǎn zhǔ yì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] communism, #6,974 [Add to Longdo]
义务教育[yì wù jiào yù, ㄧˋ ㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] compulsory education, #7,494 [Add to Longdo]
修正主义[xiū zhèng zhǔ yì, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] revisionism, #8,202 [Add to Longdo]
爱国主义[ài guó zhǔ yì, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] patriotism, #9,751 [Add to Longdo]
马克思列宁主义[Mǎ kè sī Liè níng zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Marxism-Leninism, #11,017 [Add to Longdo]
起义[qǐ yì, ㄑㄧˇ ㄧˋ, / ] uprising; insurrection; revolt, #11,858 [Add to Longdo]
恐怖主义[kǒng bù zhǔ yì, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] terrorism, #12,301 [Add to Longdo]
见义勇为[jiàn yì yǒng wéi, ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄨㄟˊ, / ] to see what is right and act courageously (成语 saw, from Analects); to stand up bravely for the truth; acting heroically in a just cause, #14,716 [Add to Longdo]
遵义[Zūn yì, ㄗㄨㄣ ㄧˋ, / ] Zun'yi prefecture level city in Guizhou, #15,732 [Add to Longdo]
广义[guǎng yì, ㄍㄨㄤˇ ㄧˋ, 广 / ] wide sense; generalization; general, #15,785 [Add to Longdo]
马列主义[Mǎ Liè zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Marxism-Leninism, #15,828 [Add to Longdo]
人道主义[rén dào zhǔ yì, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] humanism; humanitarian (aid), #15,965 [Add to Longdo]
义乌[Yì wū, ㄧˋ ㄨ, / ] Yiwu county level city in Jinhua 金华, Zhejiang, #16,441 [Add to Longdo]
语义[yǔ yì, ㄩˇ ㄧˋ, / ] meaning of words; semantic, #17,140 [Add to Longdo]
官僚主义[guān liáo zhǔ yì, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] bureaucracy, #17,821 [Add to Longdo]
军国主义[jūn guó zhǔ yì, ㄐㄩㄣ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] militarism, #18,260 [Add to Longdo]
殖民主义[zhí mín zhǔ yì, ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] colonialism, #18,366 [Add to Longdo]
现实主义[xiàn shí zhǔ yì, ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] realism, #19,024 [Add to Longdo]
道义[dào yì, ㄉㄠˋ ㄧˋ, / ] morality; righteousness and justice, #20,236 [Add to Longdo]
民主主义[mín zhǔ zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] democracy, #20,264 [Add to Longdo]
唯物主义[wéi wù zhǔ yì, ㄨㄟˊ ㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] materialism, philosophical doctrine that physical matter is the whole of reality, #20,330 [Add to Longdo]
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ㄨˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, / ] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts, #20,340 [Add to Longdo]
民族主义[mín zú zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] nationalism; national self-determination; principle of nationalism, the first of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主|三民主义 (at the time, meaning parity between China and the great powers); racism, #21,153 [Add to Longdo]
形式主义[xíng shì zhǔ yì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Formalism (art), #21,446 [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao, #21,589 [Add to Longdo]
义气[yì qì, ㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] (also yi4 qi5); spirit of loyalty and self-sacrifice; code of brotherhood, #22,534 [Add to Longdo]
个人主义[gè rén zhǔ yì, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] individualism, #22,915 [Add to Longdo]
义卖[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, / ] jumble sale (for good cause); charity bazaar, #23,838 [Add to Longdo]
自由主义[zì yóu zhǔ yì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] liberalism, #25,211 [Add to Longdo]
狭义[xiá yì, ㄒㄧㄚˊ ㄧˋ, / ] narrow sense; specialization; special, #25,444 [Add to Longdo]
名义上[míng yì shàng, ㄇㄧㄥˊ ㄧˋ ㄕㄤˋ, / ] nominally, #25,919 [Add to Longdo]
集体主义[jí tǐ zhǔ yì, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] collectivism, #26,191 [Add to Longdo]
新民主主义[Xīn mín zhǔ zhǔ yì, ㄒㄧㄣ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] New Democracy, #27,590 [Add to Longdo]
仗义[zhàng yì, ㄓㄤˋ ㄧˋ, / ] from a sense of justice; for the sake of loyalty, #27,594 [Add to Longdo]
仁义[rén yì, ㄖㄣˊ ㄧˋ, / ] righteousness, #27,900 [Add to Longdo]
天经地义[tiān jīng dì yì, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄥ ㄉㄧˋ ㄧˋ, / ] lit. heaven's law and earth's principle (成语 saw); fig. right and proper; right and unalterable; a matter of course, #28,703 [Add to Longdo]
义军[yì jūn, ㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] volunteer army, #29,077 [Add to Longdo]
顺义[Shùn yì, ㄕㄨㄣˋ ㄧˋ, / ] (N) Shunyi (place in Beijing), #29,338 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
守秘[しゅひぎむ, shuhigimu] (n) หน้าที่ในการรักษาความลับ
[ぎむ, gimu] (n) หน้าที่, ความรับผิดชอบ
務教育[ぎむきょういく, gimukyouiku] (n) การศึกษาภาคบังคับ
[こうぎ, kougi] (n) เลคเชอร์
[しゃくぎ, shakugi] หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ, Syn. 訢詁

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぎり, giri] (n) ความมีมารยาท、 ตามมารยาท
[せいぎ, seigi] (n) ความยุติธรรม ความถูกต้อง
[ていぎ, teigi] (n) คำนิยาม,คำจำกัดความ
民主主[みんしゅしゅぎ, minshushugi] (n) ระบอบประชาธิปไตย
[どうぎご, dougigo] (n) คำพ้องความหมาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
お談;御談[おだんぎ, odangi] (n) (See 談) lecture (i.e. an admonishment); sermon [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アリウス主[アリウスしゅぎ, ariusu shugi] (n) Arianism [Add to Longdo]
イスラム過激主[イスラムかげきしゅぎ, isuramu kagekishugi] (n) Islamic extremism [Add to Longdo]
イスラム原理主[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism [Add to Longdo]
インタフェース定言語[インタフェースていぎげんご, intafe-su teigigengo] (n) {comp} Interface Definition Language [Add to Longdo]
インプラント[インプラントぎし, inpuranto gishi] (n) dental implant; implant denture [Add to Longdo]
エピクロス主[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism [Add to Longdo]
カルバン主;カルヴァン主[カルバンしゅぎ(カルバン主義);カルヴァンしゅぎ(カルヴァン主義), karuban shugi ( karuban shugi ); karuvan shugi ( karuvan shugi )] (n) Calvinism [Add to Longdo]
キャラクタ定テーブル[キャラクタていぎテーブル, kyarakuta teigi te-buru] (n) {comp} character definition table [Add to Longdo]
キリスト教社会主[キリストきょうしゃかいしゅぎ, kirisuto kyoushakaishugi] (n) Christian socialism [Add to Longdo]
ギルド社会主[ギルドしゃかいしゅぎ, girudo shakaishugi] (n) guild socialism [Add to Longdo]
グノーシス主[グノーシスしゅぎ, guno-shisu shugi] (n) gnosis; Gnosticism [Add to Longdo]
グルジアソビエト社会主共和国[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR [Add to Longdo]
ケインズ主[ケインズしゅぎ, keinzu shugi] (n) Keynesianism [Add to Longdo]
コンテキスト定集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} defined context set [Add to Longdo]
シオン主[シオンしゅぎ, shion shugi] (n) (See シオニズム) Zionism [Add to Longdo]
スピノザ主[スピノザしゅぎ, supinoza shugi] (n) Spinozism [Add to Longdo]
ソビエト社会主共和国[ソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, sobieto shakaishugikyouwakoku] (n) soviet socialist republic; SSR [Add to Longdo]
ソビエト社会主自治共和国[ソビエトしゃかいしゅぎじちきょうわこく, sobieto shakaishugijichikyouwakoku] (n) autonomous soviet socialist republic; ASSR [Add to Longdo]
テキスト平面定ベクトル[テキストへいめんていぎベクトル, tekisuto heimenteigi bekutoru] (n) {comp} text direction vectors [Add to Longdo]
データ定言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] (n) {comp} Data Definition Language; DDL [Add to Longdo]
ハッチ定[ハッチていぎひょう, hacchi teigihyou] (n) {comp} hatch table [Add to Longdo]
パターン定[パターンていぎひょう, pata-n teigihyou] (n) {comp} pattern table [Add to Longdo]
ビュー上方向定ベクトル[ビューじょうほうこうていぎベクトル, byu-jouhoukouteigi bekutoru] (n) {comp} view up vector [Add to Longdo]
ビュー定[ビューていぎひょう, byu-teigihyou] (n) {comp} view table [Add to Longdo]
プラトン主[プラトンしゅぎ, puraton shugi] (n) Platonism [Add to Longdo]
プロレタリア国際主[プロレタリアこくさいしゅぎ, puroretaria kokusaishugi] (n) proletarian internationalism [Add to Longdo]
ポスト構造主[ポストこうぞうしゅぎ, posuto kouzoushugi] (n) poststructuralism [Add to Longdo]
マクロ定[マクロていぎ, makuro teigi] (n) {comp} macro definition [Add to Longdo]
マルクスレーニン主[マルクスレーニンしゅぎ, marukusure-nin shugi] (n) Marxism-Leninism [Add to Longdo]
マルクス主[マルクスしゅぎ, marukusu shugi] (n) Marxism; (P) [Add to Longdo]
マルクス主フェミニズム[マルクスしゅぎフェミニズム, marukusu shugi feminizumu] (n) Marxist feminism [Add to Longdo]
マルクス主的美学[マルクスしゅぎてきびがく, marukusu shugitekibigaku] (n) Marxist aesthetics [Add to Longdo]
マルサス主[マルサスしゅぎ, marusasu shugi] (n) Malthusianism [Add to Longdo]
モンロー主[モンローしゅぎ, monro-shugi] (n) Monroe Doctrine; Monroeism [Add to Longdo]
ユーザー定[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] (n) {comp} user defined; user specific [Add to Longdo]
リンク処理定[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] (n) {comp} link process definition; LPD [Add to Longdo]
レーニン主[レーニンしゅぎ, re-nin shugi] (n) Leninism [Add to Longdo]
ロマン主;ローマン主;浪漫主(ateji)[ロマンしゅぎ(ロマン主義;浪漫主義);ローマンしゅぎ(ローマン主義;浪漫主義), roman shugi ( roman shugi ; rouman shugi ); ro-man shugi ( ro-man shugi ; rouman sh] (n) romanticism [Add to Longdo]
愛国主[あいこくしゅぎ, aikokushugi] (n) nationalism; patriotism [Add to Longdo]
愛他主[あいたしゅぎ, aitashugi] (n) altruism [Add to Longdo]
愛他主[あいたしゅぎしゃ, aitashugisha] (n) altruist [Add to Longdo]
悪魔主[あくましゅぎ, akumashugi] (n) satanism; devil worship [Add to Longdo]
暗黙連結処理定[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] (n) {comp} implicit link (process definition) [Add to Longdo]
[いぎ, igi] (n) meaning; significance; (P) [Add to Longdo]
深い[いぎぶかい, igibukai] (adj-i) significant; important [Add to Longdo]
[いぎそ, igiso] (n) {ling} sememe; semanteme; irreducible unit of meaning [Add to Longdo]
[いぎ, igi] (n) (1) different meaning; (2) (See 異議) different opinion [Add to Longdo]
[いちぎ, ichigi] (n) (1) reason; principle; meaning; (2) first meaning; first principle; first consideration; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Air and heir are homophones of each other.「空気」と「相続人」は同音異語である。
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨日あの授業の講を聞いていましたか」と学生がたずねた。
It is hard to define "triangle."「三角形」を定するのは難しいです。
What do you mean by cultural relativism?「文化相対主」とはどういう意味ですか。
As many as fifty students gathered to hear his lecture.50人もの学生が彼の講を聞きに集まった。
U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.USSRはソビエト社会主共和国連邦を表しています。
If you don't do your duty, people will look down on you.あなたが務を果たさなければ、人々はあなたを軽蔑するだろう。
I feel indebted to you for your help during my illness.あなたには病気の時助けてもらった恩がある。
Your duty is to support your family.あなたの務は家族を養うことです。
It is a matter of principle with him to answer your questions honestly.あなたの質問に正直に答えるかどうかは、彼の主の問題だ。
How would you define "happiness"?あなたは「幸福」をどのように定しますか。
You were nodding off at times during my lecture.あなたは私の講の間、ときおりうとうとと居眠りをしていた。
You must act according to your principles.あなたは自分の主に従って行動をとらなければならない。
It's my duty to help you.あなたを助けるのが私の務です。
That religious cult has got some pretty off the wall ideas.あの宗教団体はかなりいかがわしい教にとりつかれている。
His lectures are terribly boring.あの先生の講はあくびが出る。
U.S. revisionists take a hard-line approach to Japanese relations.アメリカの修正論主者は日本との関係について強硬な態度をとっています。
The Americans don't accept Fascism any more than they do Communism.アメリカ人がファシズムを受け入れないのは、共産主を受け入れないのと同じだ。
In any case, I did my duty.いずれにせよ、私は務を果たした。
When did Democracy come into existence?いつ民主主は生まれましたか。
It is against my principles to tell a lie.うそをつくことは私の主に反する。
It is against my principles to borrow money.お金を借りる事は私の主に反する。
It is our duty to help one another.お互いに助け合いのは、我々の務である。
Greek philosophers placed value on democracy.ギリシャの哲学者達は民主主を高く評価した。
Kate took careful notes on the history lecture.ケイトは歴史の講を丹念にノートにとった。
Democracy will be victorious in the long run.けっきょく、民主主が勝利を得るだろう。
I never knew about such a duty.このような務があるなんて知らなかった。
The duty must be discharged by everyone of you.この務は諸君のすべてに果たしてもらわねばならぬ。
Can you clearly define this word?この語を明確に定できますか。
That absolves me from further responsibility.これでこれ以上の務を負わなくて済む。
So long, have a good time.さようなら、有意に過ごしてください。
That proved to be no more than an expression of optimism when World War II began.しかしこの期待は第二次世界大戦が始まったとき、単なる楽観主の表明に過ぎなかったことが明らかとなった。
Mr Smith gave a lecture on literature.スミス氏は文学についての講をした。
Mr Smith always begins his lectures with a joke.スミス先生はいつも冗談から講を始める。
Instead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.そのかわりに最前定した二つの経済学的変数に関する議論を行うことにしよう。
The scientist gave a lecture on the structure of the universe.その科学者は宇宙の構造について講をした。
The scholar regards so-called compulsory education as useless.その学者は、いわゆる務教育は役に立たないものだと考えている。
The lecture was very long, but I enjoyed it none the less.その講はとても長かったが、それにもかかわらず私はその講を楽しんだ。
The lecture was beyond me.その講は私には分からなかった。
Few people came to the lecture.その講へ来た人はほとんどいなかった。
A few people came to the lecture.その講へ来た人は少しはいた。
It is up to you to finish the task.その仕事を終えるのは君の務だ。 [M]
The socialist was accompanied by a female interpreter.その社会主者は女性の通訳を同伴させていた。
That doctrine will no doubt lead to serious consequences.その主はおそらく重大な結果を招くだろう。
That doctrine will no doubt lead to dismal consequences.その主はきっと良くない結果を招くだろう。
The monument was erected in honor of the eminent philosopher.その著名な民主主者に敬意を表して記念碑が建てられました。
The democrat endeavored to accomplish his aim by himself.その民主主者は、自分の目指すことを達成させようと一人で努力した。
The anarchist is apt lose his temper.その無政府主者はかっとなりやすい。
This is why Yosio has caught cold.それが、男が風邪をひいた理由だ。
Then he got dressed, stuffed his lecture notes into his briefcase, and ran down the stairs.それから服を着て、講用のメモを手さげ鞄に詰め込み、階段を駆け下りた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用定[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
コンテキスト定集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
テキスト平面定ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors [Add to Longdo]
データ定言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] Data Definition Language, DDL [Add to Longdo]
ハッチ定[はっちていぎひょう, hacchiteigihyou] hatch table [Add to Longdo]
パターン定[パターンていぎひょう, pata-n teigihyou] pattern table [Add to Longdo]
ビュー上方向定ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector [Add to Longdo]
ビュー定[ビューていぎひょう, byu-teigihyou] view table [Add to Longdo]
マクロ定[マクロていぎ, makuro teigi] macro definition [Add to Longdo]
ユーザー定[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] user defined, user specific [Add to Longdo]
リンク処理定[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] link process definition, LPD [Add to Longdo]
暗黙連結処理定[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
遠隔講[えんかくこうぎ, enkakukougi] distance learning [Add to Longdo]
奥行き表現定[おくゆきひょうげんていぎひょう, okuyukihyougenteigihyou] depth cue table [Add to Longdo]
型定[かたていぎ, katateigi] type definition [Add to Longdo]
形状定スプライン[けいじょうていぎすぷらいん, keijouteigisupurain] geometry spline [Add to Longdo]
再帰的に定された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
再帰的定[さいきてきていぎ, saikitekiteigi] recursive definitions [Add to Longdo]
実装者定[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined [Add to Longdo]
処理系定[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] implementation-defined [Add to Longdo]
処理系定の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior [Add to Longdo]
色定スプライン[いろていぎすぷらいん, iroteigisupurain] colour spline [Add to Longdo]
色定[いろていぎひょう, iroteigihyou] colour table [Add to Longdo]
属性定[ぞくせいていぎ, zokuseiteigi] attribute definition [Add to Longdo]
属性定並び[ぞくせいていぎならび, zokuseiteiginarabi] attribute definition list [Add to Longdo]
属性定並び宣言[ぞくせいていぎならびせんげん, zokuseiteiginarabisengen] attribute definition list declaration [Add to Longdo]
[たぎご, tagigo] polyseme [Add to Longdo]
[たぎせい, tagisei] polysemy [Add to Longdo]
単純連結処理定[たんじゅんれんけつしょりていぎ, tanjunrenketsushoriteigi] simple link (process definition) [Add to Longdo]
[ていぎいき, teigiiki] domain [Add to Longdo]
可能[ていぎかのう, teigikanou] definable [Add to Longdo]
済み[ていぎずみ, teigizumi] built-in, predefined [Add to Longdo]
済み関数[ていぎずみかんすう, teigizumikansuu] predefined function [Add to Longdo]
済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] predefined variable [Add to Longdo]
済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] built-in variable, predefined variable [Add to Longdo]
文字実体集合[ていぎもじじったいしゅうごう, teigimojijittaishuugou] definitional character entity set [Add to Longdo]
同音異[どうおんいぎせい, douon'igisei] homophony [Add to Longdo]
[どうぎご, dougigo] synonym [Add to Longdo]
[どうぎせい, dougisei] synonymy, synonymity [Add to Longdo]
[どうぎめい, dougimei] synonymous name, synonym [Add to Longdo]
同形異[どうけいいぎご, doukeiigigo] homograph [Add to Longdo]
同形異[どうけいいぎせい, doukeiigisei] homography [Add to Longdo]
同形同音異[どうけいどうおんいぎせい, doukeidouon'igisei] homonymy, homonymity [Add to Longdo]
汎用定[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
文書型定[ぶんしょがたていぎ, bunshogatateigi] document type definition, DTD [Add to Longdo]
未定[みていぎ, miteigi] undefined [Add to Longdo]
未定の動作[みていぎのどうさ, miteiginodousa] undefined behavior, unspecified behavior [Add to Longdo]
未定[みていぎち, miteigichi] undefined value [Add to Longdo]
問題定[もんだいていぎ, mondaiteigi] problem definition, problem description [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
享楽主[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] Genusssucht, Hedonismus [Add to Longdo]
[じんぎ, jingi] Humanitaet_und_Gerechtigkeit [Add to Longdo]
[どうぎご, dougigo] Synonym [Add to Longdo]
唯美主[ゆいびしゅぎ, yuibishugi] Aesthetizismus [Add to Longdo]
[おくぎ, okugi] Geheimnis, Mysterium, Inneres [Add to Longdo]
[おくぎ, okugi] Geheimnis, Mysterium, Inneres [Add to Longdo]
官僚主[かんりょうしゅぎ, kanryoushugi] Buerokratie [Add to Longdo]
帝国主[ていこくしゅぎ, teikokushugi] Imperialismus [Add to Longdo]
[ちゅうぎ, chuugi] Loyalitaet, (Untertanen) -Treue [Add to Longdo]
扶養[ふようぎむ, fuyougimu] Unterhaltspflicht [Add to Longdo]
民主主[みんしゅしゅぎ, minshushugi] Demokratie [Add to Longdo]
[ぎ, gi] GERECHTIGKEIT, EHRE, -SINN, SCHWIEGER-, KUENSTLICH [Add to Longdo]
[ぎけい, gikei] Schwager [Add to Longdo]
[ぎむ, gimu] Pflicht, Verpflichtung [Add to Longdo]
[ぎまい, gimai] Schwaegerin [Add to Longdo]
[ぎし, gishi] Schwaegerin [Add to Longdo]
[ぎてい, gitei] Schwager [Add to Longdo]
[ぎふん, gifun] gerechter_Zorn [Add to Longdo]
[ぎし, gishi] kuenstlicher_Zahn, Zahnprothese [Add to Longdo]
[ぎり, giri] Verpflichtung, Pflicht, Pflichtgefuehl [Add to Longdo]
虚無主[きょむしゅぎ, kyomushugi] Nihilismus [Add to Longdo]
[こうぎ, kougi] Vortrag, Vorlesung [Add to Longdo]
軍国主[ぐんこくしゅぎ, gunkokushugi] Militaerismus [Add to Longdo]
[るいぎご, ruigigo] Synonym, sinnverwandtes_Wort [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top