ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*羊*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -羊-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[着, zhe, ㄓㄜ˙] to make a move, to take action
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 41
[样, yàng, ㄧㄤˋ] form, pattern, shape, style
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 88
[美, měi, ㄇㄟˇ] beautiful, pretty; pleasing
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A person 大 wearing an elegant crown 羊, Rank: 151
[群, qún, ㄑㄩㄣˊ] group, crowd; multitude, mob
Radical: , Decomposition:   君 [jūn, ㄐㄩㄣ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] sheep, Rank: 570
[差, chà, ㄔㄚˋ] difference, gap; almost, nearly; in error; an officer
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] Work 工 done by a sheep 羊; incompetence, Rank: 732
[善, shàn, ㄕㄢˋ] good, virtuous, charitable, kind
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]      丷 [ha, ㄏㄚ˙]  一 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] To give someone food 羊 and conversation 口, Rank: 749
[养, yǎng, ㄧㄤˇ] to raise, to rear, to bring up; to support
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictophonetic] child, Rank: 760
[洋, yáng, ㄧㄤˊ] sea, ocean; western, foreign
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 803
[鲜, xiān, ㄒㄧㄢ] fresh; delicious; attractive
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 958
[盖, gài, ㄍㄞˋ] to cover, to hide, to protect
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A dish 皿 with a lid 羊, Rank: 1052
[羊, yáng, ㄧㄤˊ] sheep, goat
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  ?
Etymology: [pictographic] A sheep's head with horns, Rank: 1337
[详, xiáng, ㄒㄧㄤˊ] complete, detailed, thorough
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1439
[祥, xiáng, ㄒㄧㄤˊ] happiness, good fortune; auspicious
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 1674
[氧, yǎng, ㄧㄤˇ] oxygen
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 1863
[羞, xiū, ㄒㄧㄡ] shame, disgrace; shy, ashamed
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [ideographic] An ugly 丑 sheep 羊, Rank: 2048
[翔, xiáng, ㄒㄧㄤˊ] to soar, to hover, to glide
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] wings, Rank: 2184
[姜, jiāng, ㄐㄧㄤ] ginger; surname
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 薑; grass 艹 provides the meaning while 畺 provides the pronunciation, Rank: 2394
[痒, yǎng, ㄧㄤˇ] to itch; to tickle
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 2646
[羡, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] to envy, to covet; to admire, to praise
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  次 [, ㄘˋ]
Etymology: [ideographic] Someone who has a whole row 次 of sheep 羊, Rank: 2732
[佯, yáng, ㄧㄤˊ] to pretend, to feign; false, deceitful
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 3393
[羌, qiāng, ㄑㄧㄤ] Qiang nationality; surname
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 3509
[羔, gāo, ㄍㄠ] lamb
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] sheep, Rank: 3604
[恙, yàng, ㄧㄤˋ] illness, sickness; indisposition
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 3728
[羚, líng, ㄌㄧㄥˊ] a species of antelope
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] sheep, Rank: 3859
[羹, gēng, ㄍㄥ] soup, broth
Radical: , Decomposition:   羔 [gāo, ㄍㄠ]  美 [měi, ㄇㄟˇ]
Etymology: [ideographic] A pleasing 美 lamb 羔 soup, Rank: 3907
[羲, xī, ㄒㄧ] an ancient emperor; breath, vapor
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]      禾 [, ㄏㄜˊ]  戈 [, ㄍㄜ]  丂 [kǎo, ㄎㄠˇ]
Etymology: -, Rank: 3942
[庠, xiáng, ㄒㄧㄤˊ] village school; teach
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 4537
[咩, miē, ㄇㄧㄝ] the bleating of sheep
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [ideographic] The sound a sheep 羊 makes with its mouth 口, Rank: 4752
[羯, jié, ㄐㄧㄝˊ] wether, castrated ram; deer skin
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] sheep, Rank: 4952
[烊, yáng, ㄧㄤˊ] to smelt; to close for the night
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 4961
[羟, qiǎng, ㄑㄧㄤˇ] hydroxide
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  ?
Etymology: [pictophonetic], Rank: 5059
[養, yǎng, ㄧㄤˇ] to raise, to rear, to bring up; to support
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 5349
[羸, léi, ㄌㄟˊ] exhausted, weak; emaciated, lean
Radical: , Decomposition:   吂 [máng, ㄇㄤˊ]    月 [yuè, ㄩㄝˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  凡 [fán, ㄈㄢˊ]
Etymology: -, Rank: 5419
[蛘, yáng, ㄧㄤˊ] rice weevil
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 5485
[徉, yáng, ㄧㄤˊ] to wander, to stray, to roam; to hesitate
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 5495
[羰, tāng, ㄊㄤ] carbonyl group
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  炭 [tàn, ㄊㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] carbon, Rank: 5632
[羧, suō, ㄙㄨㄛ] carboxyl group
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  夋 [qūn, ㄑㄩㄣ]
Etymology: -, Rank: 5676
[羼, chàn, ㄔㄢˋ] to confuse, to mix; to interpolate
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  羴 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] body, Rank: 6074
[義, yì, ㄧˋ] right conduct, propriety; justice
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  我 [, ㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] sheep, Rank: 6089
[羝, dī, ㄉㄧ] ram, he-goat
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  氐 [, ㄉㄧ]
Etymology: [pictophonetic] sheep, Rank: 6337
[鮮, xiān, ㄒㄧㄢ] fresh; delicious; attractive
Radical: , Decomposition:   魚 [, ㄩˊ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 6601
[詳, xiáng, ㄒㄧㄤˊ] complete, detailed, thorough
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6616
[羕, yàng, ㄧㄤˋ] river, flowing water
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  永 [yǒng, ㄩㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] long, Rank: 8963
[羴, shān, ㄕㄢ] the rank odor of sheep or goats
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]    羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [ideographic] The smell of a large flock of sheep 羊, Rank: 9470
[鯗, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] dried fish
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  魚 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 9676
[對, duì, ㄉㄨㄟˋ] correct, right; facing, opposed
Radical: , Decomposition:     业 [, ㄧㄝˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 holding a lit 业 candelabrum 羊
[羍, dá, ㄉㄚˊ]
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] sheep
[羥, qiǎng, ㄑㄧㄤˇ] hydroxide
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  巠 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] water
[羨, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] to covet, to envy; to admire, to praise
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  㳄 [xián, ㄒㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] sheep

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, ] sheep; surname Yang, #2,007 [Add to Longdo]
[Bái yáng zuò, ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Aries (constellation and sign of the zodiac), #4,494 [Add to Longdo]
[yáng ròu, ㄧㄤˊ ㄖㄡˋ, ] mutton, #8,538 [Add to Longdo]
[yáng máo, ㄧㄤˊ ㄇㄠˊ, ] fleece; wool; woolen, #10,965 [Add to Longdo]
[shān yáng, ㄕㄢ ㄧㄤˊ, ] goat, #14,825 [Add to Longdo]
[mián yáng, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄤˊ, / 綿] a sheep, #16,612 [Add to Longdo]
[líng yáng, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, ] antelope, #18,602 [Add to Longdo]
[yáng pí, ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ, ] sheepskin, #21,847 [Add to Longdo]
[gāo yáng, ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] sheep; lamb, #24,110 [Add to Longdo]
[yáng shuǐ, ㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, ] amniotic fluid, #25,790 [Add to Longdo]
[yáng gāo, ㄧㄤˊ ㄍㄠ, ] lamb, #26,428 [Add to Longdo]
[mù yáng, ㄇㄨˋ ㄧㄤˊ, ] shepherd, #26,565 [Add to Longdo]
[yáng qún, ㄧㄤˊ ㄑㄩㄣˊ, ] flock of sheep, #29,472 [Add to Longdo]
[gōng yáng, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ, ] ram (male sheep), #34,441 [Add to Longdo]
[xiǎo yáng, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄤˊ, ] lamb, #36,290 [Add to Longdo]
[mǔ yáng, ㄇㄨˇ ㄧㄤˊ, ] ewe, #37,578 [Add to Longdo]
[yáng mó, ㄧㄤˊ ㄇㄛˊ, ] amniotic (fluid); amnion, #38,947 [Add to Longdo]
替罪[tì zuì yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄧㄤˊ, ] scapegoat, #41,090 [Add to Longdo]
补牢[wáng yáng bǔ láo, ㄨㄤˊ ㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄌㄠˊ, / ] lit. to mend the pen after the sheep are lost (成语 saw); fig. to take action too late; to lock the stable door after the horse has bolted, #42,655 [Add to Longdo]
顺手牵[shùn shǒu qiān yáng, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ ㄑㄧㄢ ㄧㄤˊ, / ] lit. to lead away a goat in passing (成语 saw); to steal sth under cover of an emergency; to take advantage of a crisis for personal gain, #52,191 [Add to Longdo]
[mù yáng rén, ㄇㄨˋ ㄧㄤˊ ㄖㄣˊ, ] shepherd, #57,284 [Add to Longdo]
[yáng nǎi, ㄧㄤˊ ㄋㄞˇ, ] sheep's milk, #58,711 [Add to Longdo]
[yín yáng huò, ㄧㄣˊ ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, ] Epimedium, genus of herbaceous flowering plant, cultivated in the Far East as aphrodisiac; also called barrenwort or horny goatweed (said to resemble crushed goat;s testicles), #60,250 [Add to Longdo]
[yáng tuó, ㄧㄤˊ ㄊㄨㄛˊ, / ] alpaca, #62,430 [Add to Longdo]
毛出在身上[yáng máo chū zài yáng shēn shàng, ㄧㄤˊ ㄇㄠˊ ㄔㄨ ㄗㄞˋ ㄧㄤˊ ㄕㄣ ㄕㄤˋ, ] lit. wool comes from the sheep's back (成语 saw); One gets the benefit, but the price has been paid.; Nothing comes for free., #63,303 [Add to Longdo]
[yáng nián, ㄧㄤˊ ㄋㄧㄢˊ, ] Year of the Ram (e.g. 2003), #65,135 [Add to Longdo]
[yán yáng, ㄧㄢˊ ㄧㄤˊ, ] bharal, #89,682 [Add to Longdo]
皮纸[yáng pí zhǐ, ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˇ, / ] parchment, #92,727 [Add to Longdo]
[Lóng yáng xiá, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] (N) Longyangxia (place in Qinghai), #107,364 [Add to Longdo]
[Yáng gēng, ㄧㄤˊ ㄍㄥ, ] Yokan, #161,928 [Add to Longdo]
代罪羔[dài zuì gāo yáng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] a scapegoat, #171,515 [Add to Longdo]
肠小径[yáng cháng xiǎo jìng, ㄧㄤˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] winding road (twisting and turning like a sheep's intestine), #185,770 [Add to Longdo]
角风[yáng jiǎo fēng, ㄧㄤˊ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄥ, / ] epilepsy, #186,031 [Add to Longdo]
[mù yáng zhě, ㄇㄨˋ ㄧㄤˊ ㄓㄜˇ, ] shepherd, #488,584 [Add to Longdo]
仿皮纸[fǎng yáng pí zhǐ, ㄈㄤˇ ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˇ, 仿 / 仿] imitation parchment [Add to Longdo]
[Gōng yáng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Mr Gongyang's annals or commentary on 春秋, early history, probably written by multiple authors during Han dynasty, same as 公春秋|公春秋 [Add to Longdo]
春秋[Gōng yáng chūn qiū, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] Mr Gongyang's annals or commentary on 春秋, early history, probably written during Han dynasty, same as 公傳|公[Add to Longdo]
天主的羔[Tiān zhǔ de Gāo yáng, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] the Lamb of God [Add to Longdo]
小羚[xiǎo líng yáng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, ] gazelle [Add to Longdo]
[Shān yáng zuò, ㄕㄢ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); Japanese variant of 魔羯座 [Add to Longdo]
头,卖狗肉[guà yáng tóu, mai4 gou3 rou4, ㄍㄨㄚˋ ㄧㄤˊ ㄊㄡˊ, mài gǒu ròu, ㄇㄞˋ ㄍㄡˇ ㄖㄡˋ, / ] to hang a sheep's head while selling dog meat (成语 saw); to cheat; dishonest advertising; wicked deeds carried out under banner of virtue [Add to Longdo]
普氏小羚[Pǔ shì xiǎo líng yáng, ㄆㄨˇ ㄕˋ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, ] Przevalski's gazelle (Procapra przewalskii) of Central Asia [Add to Longdo]
替罪羔[tì zuì gāo yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] scapegoat; sacrificial lamb; same as 替罪 [Add to Longdo]
[wèi yáng, ㄨㄟˋ ㄧㄤˊ, ] Year 8, year of the Ram (e.g. 2003) [Add to Longdo]
[lè yáng yáng, ㄌㄜˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, / ] Happy sheep (group of five cartoon sheep), mascot of 2010 Guangzhou Asian games 廣州亞運會|广州亚运会 [Add to Longdo]
毛出在身上[máo chū zài yáng shēn shàng, ㄇㄠˊ ㄔㄨ ㄗㄞˋ ㄧㄤˊ ㄕㄣ ㄕㄤˋ, ] lit. wool comes from the sheep's back (成语 saw); One gets the benefit, but the price has been paid.; Nothing comes for free. [Add to Longdo]
[Mǔ yáng zuò, ㄇㄨˇ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Aries (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 白[Add to Longdo]
卓错[Yáng zhuó cuò, ㄧㄤˊ ㄓㄨㄛˊ ㄘㄨㄛˋ, / ] Yamdroktso lake in central Tibet [Add to Longdo]
[yáng guài, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄞˋ, ] faun, half-goat half-human creature of Greek mythology [Add to Longdo]
[yáng pái, ㄧㄤˊ ㄆㄞˊ, ] lamb chop [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[やぎ, yagi] (n) แพะ
[やぎざ, yagiza] (n) ราศีมังกร
[おひつじざ, ohitsujiza] (n) ราศีเมษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しだ, shida] (n) เฟิร์น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひつじ雲;[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud [Add to Longdo]
アンゴラ山[アンゴラやぎ, angora yagi] (n) Angora goat [Add to Longdo]
カシミア山[カシミアやぎ, kashimia yagi] (n) Cashmere goat [Add to Longdo]
シダ植物;歯植物[シダしょくぶつ(シダ植物);しだしょくぶつ(羊歯植物), shida shokubutsu ( shida shokubutsu ); shidashokubutsu ( shida shokubutsu )] (n) pteridophyte (any plant of division Pteridophyta, inc. ferns and fern allies) [Add to Longdo]
メリノ[メリノようもう, merino youmou] (n) merino wool [Add to Longdo]
一群の[いちぐんのひつじ, ichigunnohitsuji] (n) flock of sheep [Add to Longdo]
羹;芋[いもようかん, imoyoukan] (n) (bar of) sweet-potato paste [Add to Longdo]
藿;淫かく[いんようかく;インヨウカク, inyoukaku ; inyoukaku] (n) (See 碇草) horny goat weed (Epimedium grandiflorum var. thunbergianum); rowdy lamb herb; barrenwort; bishop's hat; fairy wings; yin yang huo [Add to Longdo]
;雄[おひつじ, ohitsuji] (n) ram [Add to Longdo]
座;おひつじ座[おひつじざ, ohitsujiza] (n) Aries (constellation); the Ram [Add to Longdo]
牛羚;牛氈鹿[うしかもしか, ushikamoshika] (n) gnu; wildebeest [Add to Longdo]
[きんようがわ, kinyougawa] (n) Golden Fleece [Add to Longdo]
[ぐんよう, gunyou] (n) flock of sheep; collection of weaklings [Add to Longdo]
を駆って猛虎を攻む[ぐんようをかってもうこをせむ, gunyouwokattemoukowosemu] (exp) (id) Union is strength [Add to Longdo]
虎の尾[とらのおしだ;トラノオシダ, toranooshida ; toranooshida] (n) (uk) Asplenium incisum (species of spleenwort) [Add to Longdo]
孔雀[くじゃくしだ;クジャクシダ, kujakushida ; kujakushida] (n) (uk) northern maidenhair (Adiantum pedatum) [Add to Longdo]
;野[やぎ;ヤギ, yagi ; yagi] (n,adj-no) (uk) goat [Add to Longdo]
ミルク[やぎミルク;ヤギミルク, yagi miruku ; yagimiruku] (n) goat's milk [Add to Longdo]
[やぎざ, yagiza] (n) (constellation) Capricornus; Capricorn; the Goat [Add to Longdo]
[やぎひげ, yagihige] (n) goatee [Add to Longdo]
歯朶;[しだ, shida] (n) fern [Add to Longdo]
鹿尾菜;栖菜[ひじき, hijiki] (n) hijiki (dark edible seaweed usu. sold in dried black strips; Hizikia fusiformis) [Add to Longdo]
小山[こやぎ, koyagi] (n) kid; young goat [Add to Longdo]
(P);子(P);仔;羔(oK)[こひつじ, kohitsuji] (n) lamb; (P) [Add to Longdo]
歯;小歯朶[こしだ;コシダ, koshida ; koshida] (n) (uk) old world forked fern; Dicranopteris linearis [Add to Longdo]
羹;水[みずようかん, mizuyoukan] (n) (See 羹) soft sweet bean jelly or paste [Add to Longdo]
多岐亡[たきぼうよう, takibouyou] (n) too many options making selection difficult; truth being hard to find as paths to it proliferate [Add to Longdo]
大角[おおつのひつじ;オオツノヒツジ, ootsunohitsuji ; ootsunohitsuji] (n) (uk) (obsc) (See ビッグホーン) bighorn sheep (Ovis canadensis) [Add to Longdo]
茶筅[ちゃせんしだ;チャセンシダ, chasenshida ; chasenshida] (n) (uk) maidenhair spleenwort (Asplenium trichomanes) [Add to Longdo]
屠所の[としょのひつじ, toshonohitsuji] (exp) discouraged person; (like a) sheep being led to a slaughterhouse [Add to Longdo]
日本羚;日本氈鹿[にほんかもしか;ニホンカモシカ, nihonkamoshika ; nihonkamoshika] (n) (uk) (See カモシカ) Japanese serow; Capricornis crispus [Add to Longdo]
白岩山[しろいわやぎ;シロイワヤギ, shiroiwayagi ; shiroiwayagi] (n) (uk) mountain goat (Oreamnos americanus); Rocky Mountain goat [Add to Longdo]
[はくようきゅう, hakuyoukyuu] (n) Aries (1st zodiacal sign); the Ram [Add to Longdo]
蓬莱[ほうらいしだ;ホウライシダ, houraishida ; houraishida] (n) (uk) common maidenhair (species of maidenhair fern, Adiantum capillus-veneris) [Add to Longdo]
の嘆[ぼうようのたん, bouyounotan] (n) bemoaning the frustration of reaching truth (for surplus of academic paths); being at a loss [Add to Longdo]
[ぼくよう, bokuyou] (n,vs) sheep farming [Add to Longdo]
[ぼくようけん, bokuyouken] (n) sheepdog [Add to Longdo]
[ぼくようしゃ, bokuyousha] (n) sheep breeder; sheepman; shepherd [Add to Longdo]
[ぼくようち, bokuyouchi] (n) pasture or grazing land [Add to Longdo]
膜類[むようまくるい, muyoumakurui] (n) anamniotes [Add to Longdo]
綿;緬[めんよう, menyou] (n) sheep [Add to Longdo]
木生シダ;木生[もくせいシダ(木生シダ);もくせいしだ(木生羊歯), mokusei shida ( ki nama shida ); mokuseishida ( ki nama shida )] (n) tree fern [Add to Longdo]
膜類[ゆうようまくるい, yuuyoumakurui] (n) (See 膜類) amniotes [Add to Longdo]
[ひつじ, hitsuji] (n) sheep; (P) [Add to Longdo]
の群れ[ひつじのむれ, hitsujinomure] (n) flock of sheep [Add to Longdo]
[ようぐん, yougun] (n) herd of sheep; flock of sheep [Add to Longdo]
飼い[ひつじかい, hitsujikai] (n) shepherd; shepherdess [Add to Longdo]
質虎皮[ようしつこひ, youshitsukohi] (n) sheep in a tiger's skin; gimcrack; showy without real worth; all show and no substance [Add to Longdo]
小屋[ひつじごや, hitsujigoya] (n) sheepfold [Add to Longdo]
[ようすい, yousui] (n) amniotic fluid [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is a wolf in sheep's clothing.あいつはの皮をかぶったおおかみだ。
They keep lambs for meat in Arabia.アラビアでは肉をとるために小を飼っている。
Wolves stalked the flock.オオカミがの群れに忍び寄った。
Australia exports a lot of wool.オーストラリアは多くの毛を輸出している。
These garments are made of 100 percent wool.これらの衣類は100%の毛でできています。
These clouds look like a flock of white sheep.これらの雲は白いの群れのように見える。
In the temple courts he found men selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables.そして、宮の中に、牛やや鳩を売るもの達と両替人達が座っているのをご覧になった。
That cheese is made from the milk of sheep.そのチーズはの乳から作られています。
That boy watches over the sheep.その男の子はの番をします。
There's a black sheep in every flock.どの群れにも必ず黒いがいる。
There's a black sheep in every flock.どのの群にも黒いがいる。
Tom's uncle keeps a lot of sheep.トムのおじさんはたくさんのを飼っている。
New Zealand is a country of sheep and cows.ニュージーランドはと牛の国です。
Sheep provide us with wool.ひつじは我々に毛を供給する。
A boy was driving a flock of sheep.ひとりの少年がの群れを追っていた。
Mr Brown is a wool merchant.ブラウンさんは毛を扱う商人です。
Wherever Mary goes, the sheep follows her.メアリーがいくところならどこへでも、がついてくる。
And drove all from temple area, both sheep and cattle;牛やも皆、宮から追いだし、
Have you got any preference between beef and lamb?牛肉と小の肉のうちどちらがお好みですか。
Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world!見よ、世の罪を取り除く神の子
The lambs were slaughtered for market.たちは屠殺され市場に出された。
The lamb was killed by the wolf.は狼に殺された。
I prefer mutton to beef.私は牛肉より肉の方が好きだ。
I saw a flock of sheep.私はの群を見た。
Many are lost sheep at times.時として多くの人が、迷えるとなる。
The people followed the dictator like so many sheep.庶民はまるでのように独裁者の後ろにしたがった。
As well be hanged for a sheep as a lamb.を盗んで絞首刑になるくらいなら親を盗んで絞首刑になるほうがましだ。
The boy was watching the sheep.少年はの番をしている。
I caught sight of a flock of sheep in the forest.森での群れを見ました。
There is no wool so white but a dyer make it black.染物屋が黒くできないほど白い毛はない。
What do you call a man who takes care of sheep in the field?草原での世話をする人を何と言いますか。
Somebody could exchange a sheep or a horse, for example, for anything in the marketplace that they considered to be of equal value.誰かが、例えば、とか馬を市場に出ているもので等しい価値があると考えるものと交換することが出来たのである。
He is, as it were, a stray sheep.彼は、いわば迷える子だ。
He owns a good few sheep.彼はかなり多くのを持っている。
He tried to take hold of the sheep.彼はそのをつかまえようとした。
He can not tell a sheep from a goat.彼はとヤギの区別が付かない。
He clipped the sheep.彼はの毛を刈った。
Do they clip the sheep every year?彼らは毎年の毛を刈るのですか。
They keep numbers of sheep.彼等はたくさんのを飼っている。
They usually shear sheep in spring.彼等は普通春にの毛を刈る。
My father's work is to buy wool.父のしごとは毛の買い付けです。
There are a lot of sheep in the pasture.牧場にはがたくさんいる。
A sheep dog drives the flock to the station.犬が、の群を牧場へ連れていく。
The people followed the dictator like so many sheep.民衆はまるでのように独裁者の後に従った。
There were six sheep in the field.野原には六頭のがいた。
Two sheep were killed by a wolf.が2匹狼に殺されました。
The sheep were feeding in the meadow.が牧草地で草をはんでいた。
Sheep are feeding in the meadow.が牧草地で草を食べている。
Can you tell a sheep from a goat?と山の区別がわかりますか。
What sound does a sheep make?は何て鳴くの?

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こひつじ, kohitsuji] Lamm [Add to Longdo]
[こひつじ, kohitsuji] Lamm [Add to Longdo]
[ぼくようしゃ, bokuyousha] Schafzuechter, Schaefer [Add to Longdo]
[ひつじ, hitsuji] Schaf [Add to Longdo]
[ようもう, youmou] Schafwolle [Add to Longdo]
[ようにく, youniku] Hammelfleisch [Add to Longdo]
飼い[ひつじかい, hitsujikai] Schaefer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top