ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*网*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -网-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[网, wǎng, ㄨㄤˇ] net; network
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    乂 [, ㄧˋ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictographic] A net for catching fish, Rank: 605

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎng, ㄨㄤˇ, / ] net; network, #174 [Add to Longdo]
[wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network (computer, telecom etc), #478 [Add to Longdo]
[wǎng zhàn, ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] website; network station; node, #1,129 [Add to Longdo]
互联[hù lián wǎng, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] the Internet, #2,444 [Add to Longdo]
[shàng wǎng, ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ, / ] to be on the internet; to stretch a net (in a sports game or for covering sth); to be netted (of fish), #2,668 [Add to Longdo]
新华[Xīn huá wǎng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ ㄨㄤˇ, / ] Xinhua news network, #3,173 [Add to Longdo]
中新[Zhōng xīn wǎng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˇ, / ] ChinaNews (China News Service), #4,788 [Add to Longdo]
[wǎng ba, ㄨㄤˇ ㄅㄚ˙, / ] internet cafe, #5,161 [Add to Longdo]
[wǎng qiú, ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] tennis, #5,613 [Add to Longdo]
[wǎng diǎn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] node in a network; branch; website, #5,671 [Add to Longdo]
[wǎng mín, ㄨㄤˇ ㄇㄧㄣˊ, / ] web users, #6,379 [Add to Longdo]
[lián wǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] network; cyber-, #9,896 [Add to Longdo]
[shì wǎng mó, ㄕˋ ㄨㄤˇ ㄇㄛˊ, / ] retina, #10,423 [Add to Longdo]
[Wǎng yì, ㄨㄤˇ ㄧˋ, / ] NetEase, #10,469 [Add to Longdo]
[wǎng kǎ, ㄨㄤˇ ㄎㄚˇ, / ] network card, #11,826 [Add to Longdo]
[fǎ wǎng, ㄈㄚˇ ㄨㄤˇ, / ] the net of justice; rigorous process of the law; the long arm of the law, #13,956 [Add to Longdo]
[luò wǎng, ㄌㄨㄛˋ ㄨㄤˇ, / ] to trap (a bird in net, or a criminal); to enmesh, #15,171 [Add to Longdo]
局域[jú yù wǎng, ㄐㄩˊ ㄩˋ ㄨㄤˇ, / ] local area network (LAN), #17,148 [Add to Longdo]
因特[yīn tè wǎng, ㄧㄣ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ, / ] Internet, #18,708 [Add to Longdo]
计算机[jì suàn jī wǎng luò, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] computer network, #21,949 [Add to Longdo]
[lán qiú, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] to intercept at the net (volleyball, tennis etc); to block, #23,308 [Add to Longdo]
打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop, #27,729 [Add to Longdo]
以太[yǐ tài wǎng, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ, / ] Ethernet, #28,930 [Add to Longdo]
[wǎng guān, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢ, / ] network router; gateway (to internet or between networks), #30,536 [Add to Longdo]
铁丝[tiě sī wǎng, ㄊㄧㄝˇ ㄙ ㄨㄤˇ, / ] wire netting, #31,243 [Add to Longdo]
[wǎng lù, ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] network, #33,111 [Add to Longdo]
[wǎng luó, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] net for fishing or birdcatching, #33,877 [Add to Longdo]
[yú wǎng, ㄩˊ ㄨㄤˇ, / ] fishing net; fishnet, #36,361 [Add to Longdo]
[wǎng mó, ㄨㄤˇ ㄇㄛˊ, / ] retina (anat.), #41,418 [Add to Longdo]
[zǐ wǎng, ㄗˇ ㄨㄤˇ, / ] subnetwork, #45,300 [Add to Longdo]
城域[chéng yù wǎng, ㄔㄥˊ ㄩˋ ㄨㄤˇ, / ] metropolitan area network, #46,579 [Add to Longdo]
内质[nèi zhì wǎng, ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄨㄤˇ, / ] endoplasmic reticulum (ER), #48,305 [Add to Longdo]
蜘蛛[zhī zhū wǎng, ㄓ ㄓㄨ ㄨㄤˇ, / ] cobweb; spider web, #49,237 [Add to Longdo]
[wǎng yǎn, ㄨㄤˇ ㄧㄢˇ, / ] mesh; net; Web-Eye (Windows video program), #50,094 [Add to Longdo]
公路[gōng lù wǎng, ㄍㄨㄥ ㄌㄨˋ ㄨㄤˇ, / ] road network, #50,724 [Add to Longdo]
安全[ān quán wǎng, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] safety net, #51,855 [Add to Longdo]
[sā wǎng, ㄙㄚ ㄨㄤˇ, / ] to throw a net, #52,329 [Add to Longdo]
[qiú wǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄨㄤˇ, / ] net (for ball games), #53,050 [Add to Longdo]
[yú wǎng, ㄩˊ ㄨㄤˇ, / ] fishing net, #53,250 [Add to Longdo]
电话[diàn huà wǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄤˇ, / ] telephone network, #54,841 [Add to Longdo]
广域[guǎng yù wǎng, ㄍㄨㄤˇ ㄩˋ ㄨㄤˇ, 广 / ] wide area network; WAN, #56,451 [Add to Longdo]
卓越[Zhuó yuè wǎng, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ ㄨㄤˇ, / ] Joyo.com, #57,538 [Add to Longdo]
之鱼[lòu wǎng zhī yú, ㄌㄡˋ ㄨㄤˇ ㄓ ㄩˊ, / ] fish that escaped the net (成语 saw); fugitive; homeless exile, #60,804 [Add to Longdo]
[tuō wǎng, ㄊㄨㄛ ㄨㄤˇ, / ] a dragnet; a trawl, #65,765 [Add to Longdo]
[luó wǎng, ㄌㄨㄛˊ ㄨㄤˇ, / ] net; fishing net; bird net, #67,668 [Add to Longdo]
[fà wǎng, ㄈㄚˋ ㄨㄤˇ, / ] hairnet, #69,202 [Add to Longdo]
数据[shù jù wǎng luò, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] data network, #72,759 [Add to Longdo]
络层[wǎng luò céng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄘㄥˊ, / ] network layer, #78,015 [Add to Longdo]
络协议[wǎng luò xié yì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] network protocol, #78,208 [Add to Longdo]
[wǎng qiáo, ㄨㄤˇ ㄑㄧㄠˊ, / ] (network) bridge, #99,717 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top