ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*结*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -结-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[jié jú, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩˊ, ] (n) บทสรุป, ตอนจบ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[结, jié, ㄐㄧㄝˊ] knot, tie; to connect, to join
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 236

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiē guǒ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄛˇ, / ] to bear fruit, #257 [Add to Longdo]
[jié guǒ, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] outcome; result; conclusion; to kill; to dispatch, #257 [Add to Longdo]
[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] termination; to finish; to end; to conclude; to close, #643 [Add to Longdo]
[jié gòu, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] structure; composition; makeup; architecture, #658 [Add to Longdo]
[jié hé, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] to combine; to link; to integrate; binding, #787 [Add to Longdo]
[jié hūn, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄣ, / ] to marry; to get married, #1,453 [Add to Longdo]
[zǒng jié, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] to sum up; to conclude; summary; resume, #1,980 [Add to Longdo]
[tuán jié, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] (hold a) rally; join forces, #2,241 [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, / ] to bear fruit; to produce; firm; solid, #2,442 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] knot; sturdy; bond; to tie; to bind; to check out (of a hotel), #2,442 [Add to Longdo]
[jié lùn, ㄐㄧㄝˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] (reach a) conclusion; verdict, #3,107 [Add to Longdo]
[jiū jié, ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄝˊ, / ] to work together, #4,044 [Add to Longdo]
[jié jú, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩˊ, / ] conclusion; ending, #4,150 [Add to Longdo]
[jié suàn, ㄐㄧㄝˊ ㄙㄨㄢˋ, / ] to settle a bill; to close an account, #4,502 [Add to Longdo]
[dòng jié, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] (loan, wage, price) freeze, #8,345 [Add to Longdo]
淋巴[lín bā jié, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄚ ㄐㄧㄝˊ, / ] lymphatic node; lymph gland, #8,965 [Add to Longdo]
[zhōng jié, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˊ, / ] end, #9,542 [Add to Longdo]
[jié shí, ㄐㄧㄝˊ ㄕˊ, / ] calculus; stone, #11,044 [Add to Longdo]
[gōu jié, ㄍㄡ ㄐㄧㄝˊ, / ] to collude with; to collaborate with; to gang up with, #11,456 [Add to Longdo]
[jié jīng, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥ, / ] a crystal; to crystallize, #11,788 [Add to Longdo]
[jié chéng, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄥˊ, / ] to form; to forge (alliances etc), #11,926 [Add to Longdo]
[jié wěi, ㄐㄧㄝˊ ㄨㄟˇ, / ] ending; wind up; coda, #11,936 [Add to Longdo]
[jí jié, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] to accumulate; to mass, #12,525 [Add to Longdo]
[qíng jié, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] complex (psychology), #13,142 [Add to Longdo]
[jiē shí, ㄐㄧㄝ ㄕˊ, / ] to bear fruit, #13,310 [Add to Longdo]
[jiē shi, ㄐㄧㄝ ㄕ˙, / ] rugged; sturdy, #13,310 [Add to Longdo]
[jié hé, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] tuberculosis; consumption; nodule, #13,426 [Add to Longdo]
[jié shí, ㄐㄧㄝˊ ㄕˊ, / ] to get to know sb; to meet sb for the first time, #14,252 [Add to Longdo]
[guī jié, ㄍㄨㄟ ㄐㄧㄝˊ, / ] to sum up; to conclude; in a nutshell; the end (of a story), #14,855 [Add to Longdo]
[jié jié, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] nodule; tubercle, #15,349 [Add to Longdo]
[liǎo jié, ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] to settle; to finish; to conclude; to wind up, #16,026 [Add to Longdo]
[fèi jié hé, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] tuberculosis; TB, #17,657 [Add to Longdo]
[jié cháng, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, / ] colon (large intestine), #17,753 [Add to Longdo]
[níng jié, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] to condense; to solidify; to coagulate; clot (of blood), #18,258 [Add to Longdo]
[jié bàn, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄢˋ, / ] form companionships, #18,992 [Add to Longdo]
[xiǎo jié, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] summary; short; brief; wrap-up, #18,998 [Add to Longdo]
[jié jiāo, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄠ, / ] to make friends with, #19,603 [Add to Longdo]
[wán jié, ㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] to finish; to conclude; completed, #20,501 [Add to Longdo]
[jié méng, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄥˊ, / ] to form an alliance; to ally oneself with; allied with; aligned, #20,607 [Add to Longdo]
[dì jié, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] to conclude (an agreement), #20,615 [Add to Longdo]
[jié mó, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄛˊ, / ] conjunctiva (membrane surrounding the eyeball), #20,708 [Add to Longdo]
核病[jié hé bìng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] tuberculosis, #20,711 [Add to Longdo]
[jié bīng, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄧㄥ, / ] to freeze, #21,386 [Add to Longdo]
[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] to bind; to tie; to link, #22,307 [Add to Longdo]
[jié àn, ㄐㄧㄝˊ ㄢˋ, / ] to conclude a case; to wind up, #22,569 [Add to Longdo]
[zhèng jié, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] sticking point; deadlock in negotiations, #23,273 [Add to Longdo]
[zhēng jié, ㄓㄥ ㄐㄧㄝˊ, ] hard lump in the abdomen (in Chinese medicine); the crux; the main point in an argument, #23,273 [Add to Longdo]
[shāo jié, ㄕㄠ ㄐㄧㄝˊ, / ] to sinter; to agglomerate ore by burning, #25,639 [Add to Longdo]
[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] connect; join; link, #26,926 [Add to Longdo]
[jié yú, ㄐㄧㄝˊ ㄩˊ, / ] balance; cash surplus, #27,762 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top