ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*纸*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -纸-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[纸, zhǐ, ㄓˇ] paper
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 1020

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, / ] paper, #1,412 [Add to Longdo]
[bào zhǐ, ㄅㄠˋ ㄓˇ, / ] newspaper; newsprint, #2,867 [Add to Longdo]
[zhǐ tiáo, ㄓˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] slip of paper, #13,253 [Add to Longdo]
[tú zhǐ, ㄊㄨˊ ㄓˇ, / ] blueprint; drawing; design plans; graph paper, #13,537 [Add to Longdo]
[zào zhǐ, ㄗㄠˋ ㄓˇ, / ] paper-making, #13,833 [Add to Longdo]
[zhǐ jīn, ㄓˇ ㄐㄧㄣ, / ] paper napkin, #14,427 [Add to Longdo]
[bì zhǐ, ㄅㄧˋ ㄓˇ, / ] wallpaper, #15,744 [Add to Longdo]
[zhǐ zhāng, ㄓˇ ㄓㄤ, / ] paper, #16,901 [Add to Longdo]
[fèi zhǐ, ㄈㄟˋ ㄓˇ, / ] waste paper, #20,020 [Add to Longdo]
[jiǎn zhǐ, ㄐㄧㄢˇ ㄓˇ, / ] paper-cut; scissors-cut, #21,376 [Add to Longdo]
[zhǐ bì, ㄓˇ ㄅㄧˋ, / ] bank notes; paper currency, #22,004 [Add to Longdo]
[zhǐ piàn, ㄓˇ ㄆㄧㄢˋ, / ] scraps of paper, #25,168 [Add to Longdo]
[zhǐ xiāng, ㄓˇ ㄒㄧㄤ, / ] carton; cardboard box, #25,676 [Add to Longdo]
[zhǐ jiāng, ㄓˇ ㄐㄧㄤ, / 漿] paper pulp, #27,789 [Add to Longdo]
卫生[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, / ] toilet paper; bathroom tissue, #28,924 [Add to Longdo]
[zhǐ bǎn, ㄓˇ ㄅㄢˇ, / ] cardboard, #30,300 [Add to Longdo]
老虎[zhǐ lǎo hǔ, ㄓˇ ㄌㄠˇ ㄏㄨˇ, / ] paper tiger, #37,890 [Add to Longdo]
[zhé zhǐ, ㄓㄜˊ ㄓˇ, / ] paper folding, #38,715 [Add to Longdo]
[zhǐ bēi, ㄓˇ ㄅㄟ, / ] paper cup, #40,347 [Add to Longdo]
上谈兵[zhǐ shàng tán bīng, ㄓˇ ㄕㄤˋ ㄊㄢˊ ㄅㄧㄥ, / ] lit. military tactics on paper (成语 saw); fig. theoretical discussion that is worse than useless in practice (cf. Zhao Kuo 趙括|赵括 leading an army of 400,000 to annihilation at Changping in 260 BC); an armchair strategist; idle theorizing, #40,926 [Add to Longdo]
[zhǐ pái, ㄓˇ ㄆㄞˊ, / ] playing card, #41,438 [Add to Longdo]
[xuān zhǐ, ㄒㄩㄢ ㄓˇ, / ] fine writing paper, originally from Jing county 涇縣|泾县, Xuancheng 宣城, Anhui, #41,840 [Add to Longdo]
[shāo zhǐ, ㄕㄠ ㄓˇ, / ] to burn paper offerings (as part of religious ceremony), #42,527 [Add to Longdo]
[xìn zhǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄓˇ, / ] writing paper, #44,676 [Add to Longdo]
[lǜ zhǐ, ㄌㄩˋ ㄓˇ, / ] filter paper, #44,924 [Add to Longdo]
[zhǐ qián, ㄓˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] ritual money made of paper burnt for the Gods or the dead, #45,085 [Add to Longdo]
包装[bāo zhuāng zhǐ, ㄅㄠ ㄓㄨㄤ ㄓˇ, / ] wrapping paper, #45,908 [Add to Longdo]
黑字[bái zhǐ hēi zì, ㄅㄞˊ ㄓˇ ㄏㄟ ㄗˋ, / ] (written) in black and white, #48,347 [Add to Longdo]
[xiàng zhǐ, ㄒㄧㄤˋ ㄓˇ, / ] photographic paper, #51,893 [Add to Longdo]
稿[gǎo zhǐ, ㄍㄠˇ ㄓˇ, 稿 / 稿] draft paper, #52,359 [Add to Longdo]
醉金迷[zhǐ zuì jīn mí, ㄓˇ ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄇㄧˊ, / ] lit. dazzling with paper and gold (成语 saw); fig. indulging in a life of luxury, #54,782 [Add to Longdo]
跃然[yuè rán zhǐ shàng, ㄩㄝˋ ㄖㄢˊ ㄓˇ ㄕㄤˋ, / ] to appear vividly on paper (成语 saw); to show forth vividly (in writing, painting etc); to stand out markedly, #54,917 [Add to Longdo]
[zhǐ pǐn, ㄓˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] paper products; stationery, #63,223 [Add to Longdo]
[zhǐ yān, ㄓˇ ㄧㄢ, / ] cigarette, #78,569 [Add to Longdo]
[zhǐ dài, ㄓˇ ㄉㄞˋ, / ] paper tape, #81,972 [Add to Longdo]
[zhǐ yuān, ㄓˇ ㄩㄢ, / ] kite, #88,403 [Add to Longdo]
[zhǐ huī, ㄓˇ ㄏㄨㄟ, / ] ash from burnt paper, #88,877 [Add to Longdo]
复印[fù yìn zhǐ, ㄈㄨˋ ㄧㄣˋ ㄓˇ, / ] photocopier paper, #90,215 [Add to Longdo]
羊皮[yáng pí zhǐ, ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˇ, / ] parchment, #92,727 [Add to Longdo]
[gù zhǐ duī, ㄍㄨˋ ㄓˇ ㄉㄨㄟ, / ] a pile of old books, #93,068 [Add to Longdo]
包不住火[zhǐ bāo bù zhù huǒ, ㄓˇ ㄅㄠ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] lit. paper can't wrap fire; fig. the truth will out, #93,844 [Add to Longdo]
洛阳[Luò yáng zhǐ guì, ㄌㄨㄛˋ ㄧㄤˊ ㄓˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] lit. to push up paper prices in Luoyang (成语 saw); fig. sensational popularity of a new book, #97,487 [Add to Longdo]
复写[fù xiě zhǐ, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄝˇ ㄓˇ, / ] carbon paper, #99,457 [Add to Longdo]
[zhǐ mǎ, ㄓˇ ㄇㄚˇ, / ] paper dolls for ritual use in the shape of people or animals, #127,038 [Add to Longdo]
[zhǐ xíng, ㄓˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] paper matrix in which type is set, #128,715 [Add to Longdo]
白报[bái bào zhǐ, ㄅㄞˊ ㄅㄠˋ ㄓˇ, / ] newsprint, #169,001 [Add to Longdo]
[bǎ zhǐ, ㄅㄚˇ ㄓˇ, / ] target sheet, #169,587 [Add to Longdo]
方格[fāng gé zhǐ, ㄈㄤ ㄍㄜˊ ㄓˇ, / ] squared paper; graph paper; grid paper (manuscript paper with squares for Chinese characters), #182,039 [Add to Longdo]
石蕊试[shí ruǐ shì zhǐ, ㄕˊ ㄖㄨㄟˇ ㄕˋ ㄓˇ, / ] (chem.) litmus paper, #251,764 [Add to Longdo]
金迷[jīn mí zhǐ zuì, ㄐㄧㄣ ㄇㄧˊ ㄓˇ ㄗㄨㄟˋ, / ] lit. dazzling with paper and gold (成语 saw); fig. indulging in a life of luxury, #517,323 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top