ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*约*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -约-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[约, yuē, ㄩㄝ] treaty, covenant, agreement
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 424
[药, yào, ㄧㄠˋ] drugs, medicine; the leaf of the Dahurian angelica plant
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  约 [yuē, ㄩㄝ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 662
[哟, yō, ㄧㄛ] ah, final particle
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  约 [yuē, ㄩㄝ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 2524

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, / ] weigh, #560 [Add to Longdo]
[yuē, ㄩㄝ, / ] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately, #560 [Add to Longdo]
[dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ, / ] approximately; about, #2,450 [Add to Longdo]
[Niǔ Yuē, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ, / ] New York, #3,447 [Add to Longdo]
[hé yuē, ㄏㄜˊ ㄩㄝ, / ] treaty; contract, #3,453 [Add to Longdo]
[jié yuē, ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ, / ] frugal; save, #3,534 [Add to Longdo]
[zhì yuē, ㄓˋ ㄩㄝ, / ] to restrict; condition, #4,244 [Add to Longdo]
[yuē dìng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ, / ] engage; promise; make an appointment, #4,284 [Add to Longdo]
[qiān yuē, ㄑㄧㄢ ㄩㄝ, / ] to sign up (a recruit), #4,699 [Add to Longdo]
[yuē shù, ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restrict; limit to, #4,969 [Add to Longdo]
[tiáo yuē, ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] treaty; pact, #6,546 [Add to Longdo]
[yuē huì, ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ, / ] appointment; engagement, #6,928 [Add to Longdo]
[tè yuē, ㄊㄜˋ ㄩㄝ, / ] specially engaged; employed or commissioned for a special task, #7,447 [Add to Longdo]
[gōng yuē, ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / ] convention (i.e. international agreement), #7,649 [Add to Longdo]
[jiǎn yuē, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄝ, / ] sketchy; concise; abbreviated, #8,764 [Add to Longdo]
[běi yuē, ㄅㄟˇ ㄩㄝ, / ] NATO, #9,354 [Add to Longdo]
[yù yuē, ㄩˋ ㄩㄝ, / ] reservation; reserve, #9,904 [Add to Longdo]
[yuē hé, ㄩㄝ ㄏㄜˊ, / ] approximately; about (some numerical value), #10,859 [Add to Longdo]
[Yuē dàn, ㄩㄝ ㄉㄢˋ, / ] Jordan, #11,547 [Add to Longdo]
[wéi yuē, ㄨㄟˊ ㄩㄝ, / ] to break a promise; to violate an agreement, #11,662 [Add to Longdo]
[yǐn yuē, ㄧㄣˇ ㄩㄝ, / ] vague; faint; indistinct, #12,404 [Add to Longdo]
[qì yuē, ㄑㄧˋ ㄩㄝ, / ] agreement; contract, #12,405 [Add to Longdo]
[xiāng yuē, ㄒㄧㄤ ㄩㄝ, / ] to agree (on a meeting place, date etc); to reach agreement; to make an appointment, #12,733 [Add to Longdo]
[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] John (name); Johan (name); Johann (name), #12,799 [Add to Longdo]
翰逊[Yuē hàn xùn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Johnson or Johnston (name), #13,062 [Add to Longdo]
而同[bù yuē ér tóng, ㄅㄨˋ ㄩㄝ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] (set phrase) to take the same action or view without prior consultation; happen to coincide, #13,370 [Add to Longdo]
时报[Niǔ Yuē Shí bào, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄕˊ ㄅㄠˋ, / ] New York Times (newspaper), #15,121 [Add to Longdo]
[hé yuē, ㄏㄜˊ ㄩㄝ, / ] peace treaty, #19,949 [Add to Longdo]
旦河[Yuē dàn hé, ㄩㄝ ㄉㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] Jordan River, #22,584 [Add to Longdo]
[lǚ yuē, ㄌㄩˇ ㄩㄝ, / ] to keep an promise; to keep an appointment; to honor an agreement; to practise economy, #24,339 [Add to Longdo]
[yuē jiàn, ㄩㄝ ㄐㄧㄢˋ, / ] to arrange an interview; an appointment (with the foreign ambassador), #24,962 [Add to Longdo]
[Niǔ Yuē shì, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄕˋ, / ] New York City, #24,963 [Add to Longdo]
[jí yuē, ㄐㄧˊ ㄩㄝ, / ] farming several crops in one location; intensive (farm production), #26,805 [Add to Longdo]
阿罗[Ā luó yuē, ㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄩㄝ, / ] surname Arroyo, #26,984 [Add to Longdo]
隐隐[yǐn yǐn yuē yuē, ㄧㄣˇ ㄧㄣˇ ㄩㄝ ㄩㄝ, / ] faint; distant; barely audible, #30,912 [Add to Longdo]
[Niǔ yuē zhōu, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄓㄡ, / ] New York state, #31,987 [Add to Longdo]
翰内斯堡[Yuē hàn nèi sī bǎo, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄋㄟˋ ㄙ ㄅㄠˇ, / ] Johannesburg (city in South Africa), #37,495 [Add to Longdo]
热内卢[Lǐ yuē rè nèi lú, ㄌㄧˇ ㄩㄝ ㄖㄜˋ ㄋㄟˋ ㄌㄨˊ, / ] Rio de Janeiro, #38,149 [Add to Longdo]
[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, / ] about; around; approximately, #38,250 [Add to Longdo]
[hūn yuē, ㄏㄨㄣ ㄩㄝ, / ] engagement; wedding contract, #41,281 [Add to Longdo]
定俗成[yuē dìng sú chéng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄙㄨˊ ㄔㄥˊ, / ] common usage agreement (e.g. paying one's bill in a restaurant); conventional contract, #41,503 [Add to Longdo]
瑟夫[Yuē sè fū, ㄩㄝ ㄙㄜˋ ㄈㄨ, / ] Joseph (Biblical name), #46,042 [Add to Longdo]
证券交易所[Niǔ yuē Zhèng quàn Jiāo yì suǒ, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] New York Stock Exchange, #48,216 [Add to Longdo]
[huǐ yuē, ㄏㄨㄟˇ ㄩㄝ, / ] to break a promise; breach of contract, #49,975 [Add to Longdo]
[yuē qǐng, ㄩㄝ ㄑㄧㄥˇ, / ] to invite; to issue an invitation, #51,169 [Add to Longdo]
[shuǎng yuē, ㄕㄨㄤˇ ㄩㄝ, / ] to miss an appointment, #52,562 [Add to Longdo]
[méng yuē, ㄇㄥˊ ㄩㄝ, / ] contract of alliance; oath or treaty between allies, #52,984 [Add to Longdo]
不平等条[bù píng děng tiáo yuē, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] unequal treaty, #53,245 [Add to Longdo]
[zū yuē, ㄗㄨ ㄩㄝ, / ] lease, #53,428 [Add to Longdo]
[shī yuē, ㄕ ㄩㄝ, / ] to miss an appointment, #53,900 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top