ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*纟*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -纟-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[经, jīng, ㄐㄧㄥ] the classics; to experience, to undergo
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]    ?  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 62
[给, gěi, ㄍㄟˇ] to give, to lend; for, by
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 180
[结, jié, ㄐㄧㄝˊ] knot, tie; to connect, to join
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 236
[统, tǒng, ㄊㄨㄥˇ] to govern, to command; to gather, to unite
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  充 [chōng, ㄔㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 264
[组, zǔ, ㄗㄨˇ] to form, to assemble; section, department
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 358
[级, jí, ㄐㄧˊ] level, rank; class, grade
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  及 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 415
[约, yuē, ㄩㄝ] treaty, covenant, agreement
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 424
线[线, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] line, thread, wire; clue, trail
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  戋 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 430
[红, hóng, ㄏㄨㄥˊ] red, vermillion; to blush, to flush; popular
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 502
[维, wéi, ㄨㄟˊ] to preserve, to maintain, to hold together
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 520
[续, xù, ㄒㄩˋ] continuous, serial
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  卖 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 552
[终, zhōng, ㄓㄨㄥ] end; finally, in the end
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  冬 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 558
[绝, jué, ㄐㄩㄝˊ] to cut, to sever; to break off, to terminate
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  色 [, ㄙㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 562
[织, zhī, ] to knit, to weave; to organize, to unite
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  只 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 578
[纪, jì, ㄐㄧˋ] discipline, age; period, era; record, annal
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  己 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 584
[细, xì, ㄒㄧˋ] fine, detailed; slender, thin
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 597
[继, jì, ㄐㄧˋ] to continue, to carry on; to succeed, to inherit
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]    ?  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 655
[纳, nà, ㄋㄚˋ] to adopt, to accept; to receive, to take
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 684
[编, biān, ㄅㄧㄢ] to knit, to weave; to arrange, to compile
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  扁 [biǎn, ㄅㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 858
[练, liàn, ㄌㄧㄢˋ] to drill, to exercise; to practice, to train
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1005
[纸, zhǐ, ㄓˇ] paper
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 1020
绿[绿, lǜ, ㄌㄩˋ] green; chlorine
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  录 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 1088
[缓, huǎn, ㄏㄨㄢˇ] slow, gradual; to postpone, to delay
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  爰 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1111
[络, luò, ㄌㄨㄛˋ] web, net; to entangle
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1118
[纯, chún, ㄔㄨㄣˊ] pure, clean; simple, genuine
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  屯 [tún, ㄊㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 1125
[纷, fēn, ㄈㄣ] tangled, scattered; numerous, confused
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  分 [fēn, ㄈㄣ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1181
[绍, shào, ㄕㄠˋ] to connect; to introduce
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  召 [zhào, ㄓㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1234
[纵, zòng, ㄗㄨㄥˋ] to indulge in, to give free reign to
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  从 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1236
[缘, yuán, ㄩㄢˊ] reason, cause; fate; margin, hem
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  彖 [tuàn, ㄊㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1274
[缩, suō, ㄙㄨㄛ] to withdraw, to shrink, to pull back; abbreviation
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  宿 [sù,xiù, ㄙˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1304
[绪, xù, ㄒㄩˋ] mental state; thread, clue
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  者 [zhě, ㄓㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1413
[综, zōng, ㄗㄨㄥ] to sum up; to arrange threads for weaving
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  宗 [zōng, ㄗㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1425
[绕, rào, ㄖㄠˋ] to entwine, to wind around; to orbit, to revolve
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  尧 [yáo, ㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1485
[绩, jī, ㄐㄧ] achievements, merit
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  责 [, ㄗㄜˊ]
Etymology: [ideographic] To complete 纟 one's duties 责; 责 also provides the pronunciation, Rank: 1547
[纠, jiū, ㄐㄧㄡ] tangled; to investigate, to unravel
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  丩 [jiū, ㄐㄧㄡ]
Etymology: [ideographic] To connect 丩 threads 纟; 丩 also provides the pronunciation, Rank: 1723
[纽, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] knot; button, handle; tie
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1767
[纹, wén, ㄨㄣˊ] line, stripe; pattern, decoration; wrinkle
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1768
[绘, huì, ㄏㄨㄟˋ] to sketch, to paint, to draw
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  会 [huì, ㄏㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 1809
[缴, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] to deliver, to submit, to hand over
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  敫 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1834
[缝, fèng, ㄈㄥˋ] to sew, to mend
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  逢 [féng, ㄈㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1852
[纲, gāng, ㄍㄤ] program, outline; principle, guiding thread
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  冈 [gāng, ㄍㄤ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1934
[绳, shéng, ㄕㄥˊ] string, rope, cord; to control
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  黾 [miǎn, ㄇㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1983
[缠, chán, ㄔㄢˊ] to wrap, to entangle; to involve; to bother, to annoy
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  㢆 [chán, ㄔㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 2046
[纤, xiān, ㄒㄧㄢ] fine, delicate; tiny, minute
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  千 [qiān, ㄑㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 2106
[绵, mián, ㄇㄧㄢˊ] continuous, unbroken; cotten, silk; soft, downy
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  帛 [, ㄅㄛˊ]
Etymology: [ideographic] A continuous thread 纟 of silk 帛, Rank: 2186
[绢, juàn, ㄐㄩㄢˋ] a kind of thick stiff silk
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  肙 [yuàn, ㄩㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 2385
[纺, fǎng, ㄈㄤˇ] to spin, to weave, to reel
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 2409
[绑, bǎng, ㄅㄤˇ] to tie, to fasten, to bind
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  邦 [bāng, ㄅㄤ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 2421
[纱, shā, ㄕㄚ] gauze, muslin, yarn
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  少 [shǎo, ㄕㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 2430
[绣, xiù, ㄒㄧㄡˋ] to embroider; embroidery; ornament
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  秀 [xiù, ㄒㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 2434

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top