ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*縣*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -縣-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[纛, dào, ㄉㄠˋ] banner, streamer
Radical: , Decomposition:   毒 [, ㄉㄨˊ]  縣 [xiàn, ㄒㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A silk 系 banner 県; 毒 provides the pronunciation, Rank: 6329
[縣, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] county, district, subdivision
Radical: , Decomposition:   県 [xiàn, ㄒㄧㄢˋ]  系 [, ㄒㄧˋ]
Etymology: [ideographic] District 県 borders 系; 県 also provides the pronunciation, Rank: 9461
[懸, xuán, ㄒㄩㄢˊ] to hang, to hoist, to suspend; hung
Radical: , Decomposition:   縣 [xiàn, ㄒㄧㄢˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Pride 心  in one's country 縣, expressed by a flag; 縣 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] county, PRC administrative division below province 省 and above district 區|区, #993 [Add to Longdo]
县城[xiàn chéng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] county seat; county town, #7,028 [Add to Longdo]
县级[xiàn jí, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, / ] county level, #7,868 [Add to Longdo]
县长[xiàn zhǎng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤˇ, / ] county's head commisioner, #13,840 [Add to Longdo]
和县[Hé xiàn, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] He county in Anhui, #28,288 [Add to Longdo]
沙县[Shā xiàn, ㄕㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sha county in Fujian, #36,494 [Add to Longdo]
开县[Kāi xiàn, ㄎㄞ ㄒㄧㄢˋ, / ] Kai county in Sichuan, #36,534 [Add to Longdo]
自治县[zì zhì xiàn, ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] autonomous county, #38,608 [Add to Longdo]
丰县[Fēng xiàn, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˋ, / ] Feng county in Jiangsu, #41,378 [Add to Longdo]
蓟县[Jì xiàn, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ji county in Tianjin, #43,685 [Add to Longdo]
南昌县[Nán chāng xiàn, ㄋㄢˊ ㄔㄤ ㄒㄧㄢˋ, / ] Nanchang county in Nanchang 南昌, Jiangxi, #52,052 [Add to Longdo]
泗县[Sì xiàn, ㄙˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Si county in Anhui, #53,007 [Add to Longdo]
林县[Lín xiàn, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Lin county in Henan, #53,108 [Add to Longdo]
密云县[Mì yún xiàn, ㄇㄧˋ ㄩㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Miyun county of Beijing municipality, #53,382 [Add to Longdo]
忠县[Zhōng xiàn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ, / ] Zhong county in Sichuan, #53,502 [Add to Longdo]
宁县[Níng xiàn, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ning county in Gansu, #54,316 [Add to Longdo]
临安县[Lín ān xiàn, ㄌㄧㄣˊ ㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] Lin'an county in Zhejiang, west of Hangzhou, #54,692 [Add to Longdo]
户县[Hù xiàn, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Hu county in Shaanxi, #56,598 [Add to Longdo]
歙县[Shè xiàn, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] She county in Anhui, #57,271 [Add to Longdo]
雄县[Xióng xiàn, ㄒㄩㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Xiong county in Hebei, #57,288 [Add to Longdo]
通县[Tōng xiàn, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ, / ] Tong county in Beijing, #58,176 [Add to Longdo]
长沙县[Cháng shā xiàn, ㄔㄤˊ ㄕㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] Changsha County, #58,647 [Add to Longdo]
梅县[Méi xiàn, ㄇㄟˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Meixian county in Meizhou 梅州, Guangdong, #58,784 [Add to Longdo]
延庆县[Yán qìng xiàn, ㄧㄢˊ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yanqing county of Beijing municipality, #58,938 [Add to Longdo]
兴县[Xīng xiàn, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄢˋ, / ] Xing county in Shanxi, #59,525 [Add to Longdo]
大方县[dà fāng xiàn, ㄉㄚˋ ㄈㄤ ㄒㄧㄢˋ, / ] Dafang county in northwest Guizhou, #60,404 [Add to Longdo]
黑山县[Hēi shān xiàn, ㄏㄟ ㄕㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] Heishan county in Jinzhou 錦州|锦州, Liaoning, #61,014 [Add to Longdo]
沛县[Pèi xiàn, ㄆㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Pei county in Jiangsu, #61,419 [Add to Longdo]
洪洞县[Hóng tòng xiàn, ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Hongtong county in Shanxi, #61,777 [Add to Longdo]
安县[Ān xiàn, ㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] (N) An county (county in Sichuan), #61,813 [Add to Longdo]
兴国县[Xīng guó xiàn, ㄒㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Xingguo county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi, #62,039 [Add to Longdo]
容县[Róng xiàn, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] (N) Rong county (county in Guangxi), #62,388 [Add to Longdo]
徽县[Huī xiàn, ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, / ] Hui county in Gansu, #64,197 [Add to Longdo]
永嘉县[Yǒng jiā xiàn, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yongjia county in Zhejiang, #64,523 [Add to Longdo]
九江县[Jiǔ jiāng xiàn, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄤ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jiujiang county in Jiujiang 九江, Jiangxi, #64,789 [Add to Longdo]
易县[Yì xiàn, ㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yi county in Hebei, #65,583 [Add to Longdo]
赣县[Gàn xiàn, ㄍㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Gan county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi, #65,825 [Add to Longdo]
新建县[Xīn jiàn xiàn, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Xinjian county in Nanchang 南昌, Jiangxi, #66,201 [Add to Longdo]
新县[Xīn xiàn, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˋ, / ] Xin county in Xinyang 信陽|信阳, Henan, #67,844 [Add to Longdo]
冲绳县[Chōng shéng xiàn, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Okinawa Prefecture, #68,922 [Add to Longdo]
宾县[Bīn xiàn, ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄢˋ, / ] Bin county in Heilongjiang, #69,286 [Add to Longdo]
闽侯县[Mǐn hóu xiàn, ㄇㄧㄣˇ ㄏㄡˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Minhou county in Fujian, #70,140 [Add to Longdo]
台南县[Tái nán xiàn, ㄊㄞˊ ㄋㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Tainan county in Taiwan, #71,200 [Add to Longdo]
攸县[Yōu xiàn, ㄧㄡ ㄒㄧㄢˋ, / ] You county in Hunan, #71,363 [Add to Longdo]
永定县[Yǒng dìng xiàn, ㄩㄥˇ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yongding county in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian, #71,435 [Add to Longdo]
于都县[Yú dū xiàn, ㄩˊ ㄉㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yudu county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi, #72,145 [Add to Longdo]
横县[Héng xiàn, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Heng county in Guangxi, #72,276 [Add to Longdo]
赵县[Zhào xiàn, ㄓㄠˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Zhao county in Hebei, #72,382 [Add to Longdo]
临县[Lín xiàn, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Lin county in Shanxi, #72,398 [Add to Longdo]
吴县[Wú xiàn, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Wu county in Jiangsu, #72,667 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
県(P);(oK)[けん, ken] (n) (1) prefecture (of Japan); (2) county (of China); (P) [Add to Longdo]
県;(oK)[あがた, agata] (n) (1) territory (pre-Taika [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top