ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*糹*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -糹-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[經, jīng, ㄐㄧㄥ] the classics; to experience, to undergo
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  巠 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 4190
[結, jié, ㄐㄧㄝˊ] knot, tie; to connect, to join
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 4979
[細, xì, ㄒㄧˋ] fine, detailed; slender, thin
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 5505
[網, wǎng, ㄨㄤˇ] net; network
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  罔 [wǎng, ㄨㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 5658
[紅, hóng, ㄏㄨㄥˊ] red, vermillion; to blush, to flush; popular
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 5728
[統, tǒng, ㄊㄨㄥˇ] to govern, to command; to gather, to unite
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  充 [chōng, ㄔㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 5802
[緩, huǎn, ㄏㄨㄢˇ] slow, gradual; to postpone, to delay
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  爰 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 5903
[組, zǔ, ㄗㄨˇ] to form, to assemble; section, department
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 5916
[續, xù, ㄒㄩˋ] continuous, serial
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  賣 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 5952
[約, yuē, ㄩㄝ] treaty, covenant, agreement
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 5998
[維, wéi, ㄨㄟˊ] to preserve, to maintain, to hold together
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6023
[線, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] line, thread, wire; clue, trail
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  泉 [quán, ㄑㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6033
[織, zhī, ] to knit, to weave; to organize, to unite
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  戠 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6056
[紹, shào, ㄕㄠˋ] to connect; to introduce
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  召 [zhào, ㄓㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6072
[納, nà, ㄋㄚˋ] to adopt, to accept; to receive, to take
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 6114
[縮, suō, ㄙㄨㄛ] to withdraw, to shrink, to pull back; abbreviation
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  宿 [sù,xiù, ㄙˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6196
[練, liàn, ㄌㄧㄢˋ] to drill, to exercise; to practice, to train
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6257
[總, zǒng, ㄗㄨㄥˇ] to gather, to collect; overall, altogether
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  悤 [cōng, ㄘㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6258
[絡, luò, ㄌㄨㄛˋ] web, net; to entangle
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6281
[給, gěi, ㄍㄟˇ] to give, to lend; for, by
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6340
[繼, jì, ㄐㄧˋ] to continue, to carry on; to succeed, to inherit
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  㡭 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6424
[級, jí, ㄐㄧˊ] level, rank; class, grade
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  及 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 6465
[絕, jué, ㄐㄩㄝˊ] to cut, to sever; to break off, to terminate
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]    刀 [dāo, ㄉㄠ]  巴 [, ㄅㄚ]
Etymology: [ideographic] To cut 刀 thread 糹; 巴 provides the pronunciation, Rank: 6557
[纔, cái, ㄘㄞˊ] talent, ability; only, just
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  毚 [chán, ㄔㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6766
[紀, jì, ㄐㄧˋ] discipline, age; period, era; record, annal
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  己 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6837
[纖, xiān, ㄒㄧㄢ] fine, delicate; tiny, minute
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  韱 [xiān, ㄒㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 6838
[綱, gāng, ㄍㄤ] program, outline; principle, guiding thread
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  岡 [gāng, ㄍㄤ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6871
[終, zhōng, ㄓㄨㄥ] end; finally, in the end
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  冬 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6877
[綜, zōng, ㄗㄨㄥ] to sum up; to arrange threads for weaving
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  宗 [zōng, ㄗㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6878
[絲, sī, ] silk, fine thread; wire; strings
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Finely-layered 糹silk 糸;  糹 also provides the pronunciation, Rank: 6910
[純, chún, ㄔㄨㄣˊ] pure, clean; simple, genuine
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  屯 [tún, ㄊㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 7052
[縱, zòng, ㄗㄨㄥˋ] to indulge in, to give free reign to
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  從 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 7053
[緣, yuán, ㄩㄢˊ] reason, cause; fate; margin, hem
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  彖 [tuàn, ㄊㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 7126
[紙, zhǐ, ㄓˇ] paper
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 7200
[緒, xù, ㄒㄩˋ] mental state; thread, clue
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  者 [zhě, ㄓㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 7376
[編, biān, ㄅㄧㄢ] to knit, to weave; to arrange, to compile
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  扁 [biǎn, ㄅㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 7502
[綠, lǜ, ㄌㄩˋ] green; chlorine
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  彔 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 7535
[縫, fèng, ㄈㄥˋ] to sew, to mend
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  逢 [féng, ㄈㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 7537
[紛, fēn, ㄈㄣ] tangled, scattered; numerous, confused
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  分 [fēn, ㄈㄣ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 7651
[紗, shā, ㄕㄚ] gauze, muslin, yarn
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  少 [shǎo, ㄕㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 7657
[緯, wěi, ㄨㄟˇ] warp and woof; lines of latitude
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  韋 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 7661
綿[綿, mián, ㄇㄧㄢˊ] continuous, unbroken; cotten, silk; soft, downy
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  帛 [, ㄅㄛˊ]
Etymology: [ideographic] A continuous thread 糹 of silk 帛, Rank: 7721
[縕, yūn, ㄩㄣ] tangled hemp, raveled silk; vague, confused
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]    囚 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 7864
[績, jī, ㄐㄧ] achievements, merit
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  責 [, ㄗㄜˊ]
Etymology: [ideographic] To complete 糹 one's duties 責; 責 also provides the pronunciation, Rank: 8092
[絨, róng, ㄖㄨㄥˊ] cotton, silk, velvet, wool
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  戎 [róng, ㄖㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 8122
[絹, juàn, ㄐㄩㄢˋ] a kind of thick stiff silk
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  肙 [yuàn, ㄩㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 8123
[緻, zhì, ㄓˋ] to send; to present, to deliver; to cause; consequence
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  致 [zhì, ㄓˋ]
Etymology: [ideographic] A silken 糹present 致; 致 also provides the pronunciation, Rank: 8125
[綵, cǎi, ㄘㄞˇ] motley, variegated
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  采 [cǎi, ㄘㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 8240
[締, dì, ㄉㄧˋ] to tie, to join; knot, connection
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  帝 [, ㄉㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 8287
[繒, zēng, ㄗㄥ] silk; to tie, to bind; surname
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  曾 [céng, ㄘㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 8327

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top