ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*糸*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -糸-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[系, xì, ㄒㄧˋ] system; line, link, connection
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 216
[紧, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] tense, tight, taut; firm, secure
Radical: , Decomposition:     ?  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 560
[素, sù, ㄙㄨˋ] plain; white; vegetarian; formerly; normally
Radical: , Decomposition:     糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A silken thread 糸 hanging off a tree 龶, Rank: 661
[索, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] cable, rope; rules, laws; to demand, to exact; to search, to inquire
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A rope 糸 hanging from the ceiling 冖, Rank: 805
[繁, fán, ㄈㄢˊ] complex, difficult; many, diverse
Radical: , Decomposition:   敏 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 1296
[累, lèi, ㄌㄟˋ] tired; to accumulate; to involve; bother, nuisance
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 纍; growing silk 糸 in the fields 畾; 畾 also provides the pronunciation, Rank: 1323
[紫, zǐ, ㄗˇ] purple, violet; amethyst; surname
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 1646
[紊, wěn, ㄨㄣˇ] tangled; confused, disordered
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 3113
[絮, xù, ㄒㄩˋ] cotton padding; fluff, padding, waste; long-winded
Radical: , Decomposition:   如 [, ㄖㄨˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 3125
[纂, zuǎn, ㄗㄨㄢˇ] to edit, to compile; to tie a knot
Radical: , Decomposition:   算 [suàn, ㄙㄨㄢˋ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 3536
[彝, yí, ㄧˊ] the Yi tribe; tripod; rule, nature
Radical: , Decomposition:   彑 [, ㄐㄧˋ]      米 [, ㄇㄧˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: -, Rank: 3554
[萦, yíng, ㄧㄥˊ] to coil, to entangle, to entwine
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 3903
[繇, yáo, ㄧㄠˊ] cause, means, reason
Radical: , Decomposition:   䍃 [yóu, ㄧㄡˊ]  系 [, ㄒㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] link, Rank: 5508
[綦, qí, ㄑㄧˊ] dark gray; variegated; superlative
Radical: , Decomposition:   其 [, ㄑㄧˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 5599
[縻, mí, ㄇㄧˊ] harness, halter; to tie up
Radical: , Decomposition:   麻 [, ㄇㄚˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 5629
[纛, dào, ㄉㄠˋ] banner, streamer
Radical: , Decomposition:   毒 [, ㄉㄨˊ]  縣 [xiàn, ㄒㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A silk 系 banner 県; 毒 provides the pronunciation, Rank: 6329
[絜, jié, ㄐㄧㄝˊ] line, marking; to assess, to measure
Radical: , Decomposition:   㓞 [qià, ㄑㄧㄚˋ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6587
[綮, qǐ, ㄑㄧˇ] embroidered banner
Radical: , Decomposition:     户 [, ㄏㄨˋ]  攵 [, ㄆㄨ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A silk 糸 banner over a door 户, Rank: 6685
[緊, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] tense, tight, taut; firm, secure
Radical: , Decomposition:   臤 [qiān, ㄑㄧㄢ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6724
[絷, zhí, ㄓˊ] to tie up, to shackle; to imprison, to confine
Radical: , Decomposition:   执 [zhí, ㄓˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] To capture 执 and bind 糸 someone; 执 also provides the pronunciation, Rank: 6794
[絲, sī, ] silk, fine thread; wire; strings
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Finely-layered 糹silk 糸;  糹 also provides the pronunciation, Rank: 6910
[繫, xì, ㄒㄧˋ] system; line, link, connection
Radical: , Decomposition:   毄 [, ㄐㄧ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 7117
[絛, tāo, ㄊㄠ] silk cord; sash, ribbon, cord
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]    夂 [zhǐ, ㄓˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 7457
[紮, zā, ㄗㄚ] to tie, to fasten, to bind
Radical: , Decomposition:   札 [zhá, ㄓㄚˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 7658
[縈, yíng, ㄧㄥˊ] to coil, to entangle, to entwine
Radical: , Decomposition:     炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 9235
[縣, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] county, district, subdivision
Radical: , Decomposition:   県 [xiàn, ㄒㄧㄢˋ]  系 [, ㄒㄧˋ]
Etymology: [ideographic] District 県 borders 系; 県 also provides the pronunciation, Rank: 9461
乿[乿, zhì, ㄓˋ] to heal, to cure
Radical: , Decomposition:     爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: -
[彞, yí, ㄧˊ] the Yi tribe; tripod; rule, nature
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]      米 [, ㄇㄧˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: -
[糸, mì, ㄇㄧˋ] silk; thread
Radical: , Decomposition:   幺 [yāo, ㄧㄠ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [pictographic] A twisted strand of silk
[紥, zā, ㄗㄚ] to tie, to fasten, to bind
Radical: , Decomposition:   扎 [zhā, ㄓㄚ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] To bind 扎 with thread 糸
[辮, biàn, ㄅㄧㄢˋ] braid, pigtail, plait; queue
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  糸 [, ㄇㄧˋ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] thread

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mì, ㄇㄧˋ, ] fine silk, #13,910 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
縫い[ぬいいと, nuiito] (n) ด้ายที่นำมาใช้ในการเย็บผ้า
[いと, ito] ด้าย ใย สาย(เครื่องดนตรี) เส้นเอ็น สายป่าน เส้นไหม

Japanese-English: EDICT Dictionary
かせ;綛;桛[かせいと, kaseito] (n) reeled thread [Add to Longdo]
より;縒り;撚り[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine [Add to Longdo]
カシミア[カシミアいと, kashimia ito] (n) cashmere yarn [Add to Longdo]
カタン[カタンいと, katan ito] (n) cotton [Add to Longdo]
カナリア色;金雀色[カナリアいろ(カナリア色);きんしじゃくいろ(金糸雀色), kanaria iro ( kanaria shoku ); kinshijakuiro ( kin ito suzume shoku )] (n) canary; daffodil yellow [Add to Longdo]
ガス[ガスいと, gasu ito] (n) gassed yarn [Add to Longdo]
シェニール[シェニールいと, shieni-ru ito] (n) chenille; chenille yarn [Add to Longdo]
スラブ毛[スラブけいと, surabu keito] (n) slub yarn (yarn with lumps, thickening, etc.) [Add to Longdo]
バンクロフト状虫[バンクロフトしじょうちゅう, bankurofuto shijouchuu] (n) Wuchereria bancrofti (species of filaria) [Add to Longdo]
ミシン[ミシンいと, mishin ito] (n) sewing cotton [Add to Longdo]
亜麻[あまいと, amaito] (n) flax yarn [Add to Longdo]
[あやいと, ayaito] (n) colored thread; coloured thread; thread of cat's cradle; heddle thread [Add to Longdo]
一の[いちのいと, ichinoito] (n) first string (of a shamisen, etc.) [Add to Longdo]
[いっし, isshi] (n-adv,n) string [Add to Longdo]
まとわぬ[いっしまとわぬ, isshimatowanu] (n) stark naked [Add to Longdo]
も纏わず[いっしもまとわず, isshimomatowazu] (exp) stark-naked; without a stitch of clothing on [Add to Longdo]
一毫[いっしいちごう, isshiichigou] (n) tiny amount [Add to Longdo]
纏わず[いっしまとわず, isshimatowazu] (adv) stark-naked [Add to Longdo]
乱れず[いっしみだれず, isshimidarezu] (exp) in perfect order [Add to Longdo]
陰でを引く[かげでいとをひく, kagedeitowohiku] (exp,v5k) to pull wires; to pull strings [Add to Longdo]
;緯;緯;よこ[よこいと;ぬきいと(緯糸), yokoito ; nukiito ( i ito )] (n) weft; woof (crosswise threads on a loom) [Add to Longdo]
入れ[したいといれ, shitaitoire] (n) shuttle [Add to Longdo]
[かし, kashi] (n) (flower's) filament [Add to Longdo]
巻エイ[おにいとまきエイ, oniitomaki ei] (n) manta ray; Manta birostris [Add to Longdo]
[きんし, kinshi] (n) fungal filament; hypha; hyphae [Add to Longdo]
金に目をつけず;金に目を付けず[かねにいとめをつけず, kaneniitomewotsukezu] (exp) (See 金に目をつけない) (doing something) regardless of expense [Add to Longdo]
金に目をつけない[かねにいとめをつけない, kaneniitomewotsukenai] (exp) (doing something) regardless of expense [Add to Longdo]
[きんし, kinshi] (n) gold thread [Add to Longdo]
[きんしじゃく;カナリア(P);カナリヤ;カナリー, kinshijaku ; kanaria (P); kanariya ; kanari-] (n) (uk) canary (esp. the island canary, Serinus canaria) (por [Add to Longdo]
雀茄子[かなりあなす;カナリアナス, kanarianasu ; kanarianasu] (n) (uk) (See 角茄子) nipplefruit (Solanum mammosum); apple of Sodom; titty fruit; cow's udder [Add to Longdo]
[きんしばい;キンシバイ, kinshibai ; kinshibai] (n) (uk) goldencup St. John's wort (Hypericum patulum) [Add to Longdo]
[ぎんし, ginshi] (n) silver thread [Add to Longdo]
[くずいと, kuzuito] (n) waste thread [Add to Longdo]
[そうしき, soushiki] (n) silk reeling machine [Add to Longdo]
;縦;たて;経[たていと, tateito] (n) (weaving) warp [Add to Longdo]
結紮[けっさつし, kessatsushi] (n) ligature [Add to Longdo]
(P);繭(P)[けんし(P);きぬいと(P), kenshi (P); kinuito (P)] (n) silk thread; (P) [Add to Longdo]
[けんしせん, kenshisen] (n) silk gland [Add to Longdo]
紡績[けんしぼうせき, kenshibouseki] (n) silk spinning [Add to Longdo]
[げんし, genshi] (n) thread for weaving [Add to Longdo]
蜻蛉[べにいととんぼ;ベニイトトンボ, beniitotonbo ; beniitotonbo] (n) (uk) Ceriagrion nipponicum (species of damselfly) [Add to Longdo]
[くさりいと, kusariito] (n) chain of yarn [Add to Longdo]
細い[ほそいいと, hosoiito] (n) fine thread [Add to Longdo]
[さいし, saishi] (n) filament [Add to Longdo]
三の[さんのいと, sannoito] (n) third string (of a shamisen, etc.) [Add to Longdo]
[さんし, sanshi] (n) silk thread; silk yarn; (P) [Add to Longdo]
[さんしぎょう, sanshigyou] (n) sericulture industry [Add to Longdo]
試験所[さんししけんじょ, sanshishikenjo] (n) silk experiment station [Add to Longdo]
仕付け[しつけいと, shitsukeito] (n) tacking; basting (thread) [Add to Longdo]
刺繍[ししゅういと, shishuuito] (n) embroidery thread [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Our transactions with that firm have continued unbroken since my father's generation.あの会社との取り引きは父の代からを引くように切れない。
My Grandma stooped down and picked up a needle and thread.おばあちゃんは身をかがめての付いた針を拾った。
This thread tangles easily.このはすぐもつれる。
Somebody must be at the bottom of this affair.この事件はだれかがを引いているに違いない。
Some common threads run through all cultures.すべての文化には何本かの共通するが通っている。
The angler felt a tug on the line.その釣り人は釣りに強い引きを感じた。
People usually find it very difficult to break the ice when they met someone extremely attractive for the first time.とても魅力的な人に初めて会って、話の口を見つけるのは、たいていかなり難しいものだ。
Tom attached the string to the kite.トムは凧にを付けた。
To record something, they used knotted cords made of the wool of the llama or alpaca.何かを記録するために、彼らはラマかアルパカの毛でできた、結び目のついたひもを使った。
The fisherman cast his line into the water.漁師は釣りを水中に投げた。
Send me the best employees that money can buy. Money is no object.金に目を付けないから、いい人材を紹介してよ。
Hiroshi Itsuki has slits for eyes.五木ひろしは目の男。
Archaeologists are those who hunt for clues about the lifestyles of ancient peoples.考古学者とは昔の民族の生活様式についての口を捜し求める人達である。
We were destined to get married from the time we were born - Not!私たちは、赤いで結ばれていたのよ。なんてね。 [F]
My grandma bent over to pick up a needle and thread.私のおばあちゃんが腰をかがめての通った針を拾った。
I sawed this dress with silk thread.私はこのドレスを絹で繕った。
I cast my fishing line into the sea.私は釣りを海に投げ入れた。
I don't know how to operate a spinning wheel.車の使い方は知りません。
Then it draws more silky lines across these spokes, leaving a smooth, non-sticky patch in the middle of the web.次には、これらのやの上に絹のをさらに張り、巣の中央に滑らかで、粘りのない部分を残す。
Don't you have a needle and some thread?針とを持っていませんか。
I don't like sewing because I can't thread the needle.針にを通すことができないので縫い物は好きではありません。
The baby tangled the ball of yarn.赤ん坊が毛の玉をもつれさせた。
Several men are fishing from the riverbank.川岸で数人の男がを垂れている。
A long thread is easily entangled.長いはからまりやすい。
The fisherman cast the fishing line into the water.釣り師は釣りを水中へ投げ入れた。
The police say there's someone pulling string behind the scenes.背後でを引いている人物がいると警察は言っている。
He cast his line into the lake.彼は釣りを湖に投げた。
They sit on the ground or on blankets made of the wool of the llama or alpaca.彼らは地面に座るか、ラマかアルパカの毛でできた毛布の上に座る。
She buys what she wants regardless of the cost.彼女は金に目をつけずにほしい物を買う。
She sews with a needle and thread.彼女はを通したで縫う。
She used silk thread in sewing her dress.彼女は自分の服を縫うのに絹を使った。
She is knitting a sweater.彼女は毛でセーターを編んでいる。
But I'll never be defeated, never lose my way僕は決して負けません一の迷いもありません。 [M]
When the frame is finished, the spider fixes lines of silk across it, just like the spokes of a bicycle wheel.枠が出来上がると、クモはちょうど自転車の車輪のやのように、それに絹のをかける。
I snapped the thread on my canine.プチッ、とを犬歯で噛み切った。
He took a slight hint as the start and found the correct answer.わずかなヒントを口にして、正しいこたえを見つけた。
We're joined by the red string of fate!運命の赤いでつながってるんだよ。
Many doctors are using some form of absorbable sutures.多くの医者はある種の吸収性縫合を使っている。
Jigsaw refers to a fret saw - that's how the name's origin was derived.ジグソーとは鋸の事で、名前の由来はそこからきているの。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まとわぬ[いっしまとわぬ, isshimatowanu] splitternackt [Add to Longdo]
[けいと, keito] Wollgarn [Add to Longdo]
[きいと, kiito] Rohseide [Add to Longdo]
[いと, ito] Faden [Add to Longdo]
[いとぐち, itoguchi] Ende_eines_Fadens, Anfang, Ausgangspunkt [Add to Longdo]
[いとぐるま, itoguruma] Spinnrad [Add to Longdo]
[けんし, kenshi] Seidenfaden [Add to Longdo]
[けんし, kenshi] Seidenfaden [Add to Longdo]
[けんし, kenshi] Seidenfaden [Add to Longdo]
[さんし, sanshi] Seidenfaden [Add to Longdo]
[あさいと, asaito] Hanfgarn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top