ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*粦*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -粦-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[麟, lín, ㄌㄧㄣˊ] female unicorn
Radical: 鹿, Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] deer, Rank: 2752
[鳞, lín, ㄌㄧㄣˊ] fish scales
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 2763
[磷, lín, ㄌㄧㄣˊ] phosphorus
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] mineral, Rank: 2956
[粼, lín, ㄌㄧㄣˊ] clear, limpid (as of water)
Radical: , Decomposition:   粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  巛 [chuān, ㄔㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] river, Rank: 4286
[嶙, lín, ㄌㄧㄣˊ] precipitous, steep, tall
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 4467
[遴, lín, ㄌㄧㄣˊ] to select, to choose; surname
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 5067
[辚, lín, ㄌㄧㄣˊ] the rumbling of wheels
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 5973
[膦, lìn, ㄌㄧㄣˋ] phosphine
Radical: , Decomposition:     粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictographic] An organic compound ⺼ containing phosphorous 粦; 粦 also provides the pronunciation, Rank: 7087
[鄰, lín, ㄌㄧㄣˊ] neighbor; neighborhood
Radical: , Decomposition:   粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] town, Rank: 7391
[粦, lín, ㄌㄧㄣˊ] phosphorus
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  舛 [chuǎn, ㄔㄨㄢˇ]
Etymology: -, Rank: 7967
[驎, lín, ㄌㄧㄣˊ] female unicorn
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 8244
[瞵, lín, ㄌㄧㄣˊ] to stare at
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 8509
[鱗, lín, ㄌㄧㄣˊ] fish scales
Radical: , Decomposition:   魚 [, ㄩˊ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 8735
[憐, lián, ㄌㄧㄢˊ] to pity, to sympathize with
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] heart

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top