ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*築く*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 築く, -築く-
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
築く[きずく, kizuku] TH: สร้าง
築く[きずく, kizuku] TH: ก่อร่างสร้างตัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
砦を築く[とりでをきずく, toridewokizuku] (exp,v5k) to construct a fort [Add to Longdo]
礎を築く[いしずえをきずく, ishizuewokizuku] (exp,v5k) to lay the foundation (for) [Add to Longdo]
築く[きずく, kizuku] (v5k,vt) to build; to pile up; to amass; (P) [Add to Longdo]
塚を築く[つかをきずく, tsukawokizuku] (exp,v5k) to pile up a mound [Add to Longdo]
堤を築く[つつみをきずく, tsutsumiwokizuku] (exp,v5k) to build an embankment [Add to Longdo]
堤防を築く[ていぼうをきずく, teibouwokizuku] (exp,v5k) to construct an embankment [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Many families went to make a new life on the frontier.多くの家族が新生活を築くために辺境地方に移住した。
Apart from the cost, it will take long to build the bridge.費用は別として、その橋を築くには長い時間がかかるだろう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
築く[きずく, kizuku] -bauen, errichten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top