ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*筹*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -筹-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[筹, chóu, ㄔㄡˊ] chip, tally, token; to plan; to raise money
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  寿 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 1677

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means, #4,860 [Add to Longdo]
[chóu bèi, ㄔㄡˊ ㄅㄟˋ, / ] preparations; to get ready for sth, #6,156 [Add to Longdo]
[tǒng chóu, ㄊㄨㄥˇ ㄔㄡˊ, / ] an overall plan; to plan an entire project as a whole, #6,634 [Add to Longdo]
[chóu mǎ, ㄔㄡˊ ㄇㄚˇ, / ] bargaining chip, #6,973 [Add to Longdo]
[chóu jí, ㄔㄡˊ ㄐㄧˊ, / ] collect money; raise funds, #9,053 [Add to Longdo]
[chóu jiàn, ㄔㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] to prepare to build sth, #12,316 [Add to Longdo]
[chóu zī, ㄔㄡˊ ㄗ, / ] to raise resources, #13,065 [Add to Longdo]
[chóu huà, ㄔㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to plan and prepare, #14,670 [Add to Longdo]
[chóu cuò, ㄔㄡˊ ㄘㄨㄛˋ, / ] raise (money), #15,510 [Add to Longdo]
[chóu bàn, ㄔㄡˊ ㄅㄢˋ, / ] to arrange; to make preparations, #21,373 [Add to Longdo]
[chóu kuǎn, ㄔㄡˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] fundraising, #27,384 [Add to Longdo]
莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, / ] unable to find a way out; to be at wits' end, #33,063 [Add to Longdo]
兼顾[tǒng chóu jiān gù, ㄊㄨㄥˇ ㄔㄡˊ ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ, / ] an overall plan taking into account all factors, #34,584 [Add to Longdo]
帷幄[yùn chóu wéi wò, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄨㄟˊ ㄨㄛˋ, ] lit. to devise battle plan in a tent (成语 saw); fig. planning strategies; cf Liu Bang 劉邦|刘邦 in his tent trusts his general a thousand miles away to make better decisions, #39,641 [Add to Longdo]
[yùn chóu, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ, / ] to plan; operations; logistics, #45,039 [Add to Longdo]
略胜一[lu:è shèng yī chóu, lu:ㄜˋ ㄕㄥˋ ㄧ ㄔㄡˊ, / ] slightly better; a cut above, #59,224 [Add to Longdo]
[yùn chóu xué, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] operations research (OR), #74,890 [Add to Longdo]
[chóu mù, ㄔㄡˊ ㄇㄨˋ, / ] to raise funds; to collect money, #83,117 [Add to Longdo]
[chóu suàn, ㄔㄡˊ ㄙㄨㄢˋ, / ] to calculate (using bamboo tokens on a counting board); to count beads; fig. to budget; to plan (an investment), #126,035 [Add to Longdo]
[chóu sī, ㄔㄡˊ ㄙ, / ] to ponder a solution; to consider (the best move, how to find a way etc), #134,626 [Add to Longdo]
[chóu yì, ㄔㄡˊ ㄧˋ, / ] to discuss (a plan), #193,363 [Add to Longdo]
[chóu shāng, ㄔㄡˊ ㄕㄤ, / ] to discuss (a plan); to negotiate (an outcome), #238,628 [Add to Longdo]
[chóulu:e4, ㄔㄡˊlu:è, ㄜˋ, / ] astute; resourceful, #331,076 [Add to Longdo]
[chóu pāi, ㄔㄡˊ ㄆㄞ, / ] to prepare to film; to plan a shoot [Add to Longdo]
[chóu huà, ㄔㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to plan and prepare [Add to Longdo]
[chóu móu, ㄔㄡˊ ㄇㄡˊ, / ] to plan; to ponder a plan [Add to Longdo]
[chóu qián, ㄔㄡˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] to raise money [Add to Longdo]
[hóng chóu gǔ, ㄏㄨㄥˊ ㄔㄡˊ ㄍㄨˇ, / ] red chip stocks (Chinese company stocks incorporated outside Mainland China and listed in the Hong Kong stock exchange) [Add to Longdo]
联通红公司[Lián tōng Hóng chóu Gōng sī, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄔㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Unicom Red Chip, Hong Kong subsidiary of China Unicom 中國聯通|中国联通 [Add to Longdo]
[lán chóu gǔ, ㄌㄢˊ ㄔㄡˊ ㄍㄨˇ, / ] blue chip stock [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top