ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*窝*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -窝-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[窝, wō, ㄨㄛ] cave, den, nest; hiding place; measure word for small animals
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  呙 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 1962

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wō, ㄨㄛ, / ] nest, #4,553 [Add to Longdo]
[jiǔ wō, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄛ, / ] dimple, #25,293 [Add to Longdo]
[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, / ] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly, #27,012 [Add to Longdo]
[fēng wō, ㄈㄥ ㄨㄛ, / ] bee's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure, #27,577 [Add to Longdo]
[yàn wō, ㄧㄢˋ ㄨㄛ, / ] bird's nest soup, #29,227 [Add to Longdo]
[wō xīn, ㄨㄛ ㄒㄧㄣ, / ] warm; warm hearted, #32,231 [Add to Longdo]
[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, / ] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest, #35,763 [Add to Longdo]
[wō cáng, ㄨㄛ ㄘㄤˊ, / ] to harbor; to shelter, #40,467 [Add to Longdo]
[yǎn wō, ㄧㄢˇ ㄨㄛ, / ] eye socket, #41,152 [Add to Longdo]
[yè wō, ㄧㄝˋ ㄨㄛ, / ] armpit, #41,228 [Add to Longdo]
[fēng wō méi, ㄈㄥ ㄨㄛ ㄇㄟˊ, / ] hexagonal household coal briquet, #54,084 [Add to Longdo]
萨拉热[Sà lā rè wō, ㄙㄚˋ ㄌㄚ ㄖㄜˋ ㄨㄛ, / ] Sarajevo (capital of Bosnia and Herzegovina), #55,874 [Add to Longdo]
阔台[Wō kuò tái, ㄨㄛ ㄎㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, / ] Ögedei Khan (1186-1242), a son of Genghis Khan, #85,383 [Add to Longdo]
胳肢[gé zhi wō, ㄍㄜˊ ㄓ˙ ㄨㄛ, / ] armpit, #89,309 [Add to Longdo]
[dǔ wō, ㄉㄨˇ ㄨㄛ, / ] gamblers' den; illegal casino, #104,772 [Add to Longdo]
[qià wō, ㄑㄧㄚˋ ㄨㄛ, / ] iliac fossa (anat.); pelvic basin internal to ilium, #136,828 [Add to Longdo]
[nuó wō r, ㄋㄨㄛˊ ㄨㄛ ㄖ˙, / ] to move (house); to move elsewhere, #348,119 [Add to Longdo]
卵巢[luǎn cháo wō, ㄌㄨㄢˇ ㄔㄠˊ ㄨㄛ, / ] ovary [Add to Longdo]
[bào wō, ㄅㄠˋ ㄨㄛ, / ] brood; hatch [Add to Longdo]
太阳[tài yáng wō, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄨㄛ, / ] temple (on the sides of human head) [Add to Longdo]
[xīn wō r, ㄒㄧㄣ ㄨㄛ ㄖ˙, / ] one's breast; the pit of one's stomach [Add to Longdo]
挑三[tiǎo sān wō sì, ㄊㄧㄠˇ ㄙㄢ ㄨㄛ ㄙˋ, / ] to sow discord everywhere [Add to Longdo]
[wō dā, ㄨㄛ ㄉㄚ, / ] otak, a Malay food (GM) [Add to Longdo]
[wō cháo, ㄨㄛ ㄔㄠˊ, / ] nest [Add to Longdo]
脖儿[wō bó r, ㄨㄛ ㄅㄛˊ ㄖ˙, / ] to suffer a snub; to meet with a rebuff [Add to Longdo]
脓包[wō nóng bāo, ㄨㄛ ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] useless weakling [Add to Longdo]
阔台汗[Wō kuò tái hàn, ㄨㄛ ㄎㄨㄛˋ ㄊㄞˊ ㄏㄢˋ, / ] Ögedei Khan (1186-1242), a son of Genghis Khan [Add to Longdo]
[niǎo wō, ㄋㄧㄠˇ ㄨㄛ, / ] bird's nest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top