ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*窗*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -窗-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[窗, chuāng, ㄔㄨㄤ] window
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  囱 [cōng, ㄘㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 1074

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuāng, ㄔㄨㄤ, ] shutter; window, #3,945 [Add to Longdo]
[chuāng kǒu, ㄔㄨㄤ ㄎㄡˇ, ] window, #4,230 [Add to Longdo]
[chuāng hu, ㄔㄨㄤ ㄏㄨ˙, / ] window, #6,366 [Add to Longdo]
[chē chuāng, ㄔㄜ ㄔㄨㄤ, / ] car window; window of vehicle (bus, train etc), #12,255 [Add to Longdo]
[chuāng lián, ㄔㄨㄤ ㄌㄧㄢˊ, ] window curtains, #12,283 [Add to Longdo]
[chuāng zǐ, ㄔㄨㄤ ㄗˇ, ] casement; window, #18,740 [Add to Longdo]
[chuāng tái, ㄔㄨㄤ ㄊㄞˊ, ] window sill, #20,878 [Add to Longdo]
[tiān chuāng, ㄊㄧㄢ ㄔㄨㄤ, ] hatchway; skylight; sun roof, #22,513 [Add to Longdo]
[chú chuāng, ㄔㄨˊ ㄔㄨㄤ, / ] display window, #22,725 [Add to Longdo]
[shì chuāng, ㄕˋ ㄔㄨㄤ, / ] a window (on a computer screen); Windows (the Microsoft operating system), #33,675 [Add to Longdo]
[chuāng kuàng, ㄔㄨㄤ ㄎㄨㄤˋ, ] window frame, #54,586 [Add to Longdo]
百叶[bǎi yè chuāng, ㄅㄞˇ ㄧㄝˋ ㄔㄨㄤ, / ] shutter; blind, #62,742 [Add to Longdo]
明几净[chuāng míng jī jìng, ㄔㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˋ, / ] lit. clear window and clean table (成语 saw); fig. bright and clean, #69,473 [Add to Longdo]
[chuāng shàn, ㄔㄨㄤ ㄕㄢˋ, ] window; the opening panel of a window, #107,368 [Add to Longdo]
净几[míng chuāng jìng jī, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧ, / ] lit. clear window and clean table (成语 saw); fig. bright and clean, #263,204 [Add to Longdo]
前庭[qián tíng chuāng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˊ ㄔㄨㄤ, ] fenestra vestibuli (of inner ear), #269,689 [Add to Longdo]
[wō chuāng, ㄨㄛ ㄔㄨㄤ, / ] fenestra cochleae (in middle ear), #444,904 [Add to Longdo]
[diào chuāng, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄨㄤ, ] a sash window, #752,925 [Add to Longdo]
两耳不闻外事[liǎng ěr bù wén chuāng wài shì, ㄌㄧㄤˇ ㄦˇ ㄅㄨˋ ㄨㄣˊ ㄔㄨㄤ ㄨㄞˋ ㄕˋ, / ] to pay no attention to outside matters [Add to Longdo]
卵圆[luǎn yuán chuāng, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤ, / ] oval window between middle and inner ear [Add to Longdo]
太阳[tài yáng chuāng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄔㄨㄤ, / ] sun window; sun roof (of car) [Add to Longdo]
弦月[xián yuè chuāng, ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄔㄨㄤ, ] a narrow slit window; a lunette [Add to Longdo]
玻璃[chuāng bō lí, ㄔㄨㄤ ㄅㄛ ㄌㄧˊ, ] window pane [Add to Longdo]
[chuāng gōu, ㄔㄨㄤ ㄍㄡ, / ] window hook; window latch [Add to Longdo]
[chuāng shì, ㄔㄨㄤ ㄕˋ, / ] window decoration [Add to Longdo]
加速器[shì chuāng jiā sù qì, ㄕˋ ㄔㄨㄤ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] Windows accelerator [Add to Longdo]
基准[shì chuāng jī zhǔn, ㄕˋ ㄔㄨㄤ ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, / ] Windows based [Add to Longdo]
新技[shì chuāng xīn jì, ㄕˋ ㄔㄨㄤ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˋ, / ] Windows NT [Add to Longdo]
[biān chuāng, ㄅㄧㄢ ㄔㄨㄤ, / ] side window [Add to Longdo]
[guī chuāng, ㄍㄨㄟ ㄔㄨㄤ, / ] a lady's chamber; boudoir [Add to Longdo]
雾槛[yún chuāng wù kǎn, ㄩㄣˊ ㄔㄨㄤ ㄨˋ ㄎㄢˇ, / ] cloud around the window, mist on the threshold (成语 saw); tall building with the windows in the clouds [Add to Longdo]
[kào chuāng, ㄎㄠˋ ㄔㄨㄤ, ] by the window (referring to seats on a plane etc) [Add to Longdo]
[kào chuāng hu, ㄎㄠˋ ㄔㄨㄤ ㄏㄨ˙, / ] by the window (referring to seats on a plane etc) [Add to Longdo]
体育之[tǐ yù zhī chuāng, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄓ ㄔㄨㄤ, / ] Window on Sports [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
窓(P);[まど, mado] (n) window; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top