ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*科技*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 科技, -科技-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科技[kē jì, ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] science and technology, #681 [Add to Longdo]
科技[gāo kē jì, ㄍㄠ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] high tech; high technology, #4,760 [Add to Longdo]
香港科技大学[Xiāng Gǎng Kē jì Dà xué, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Hong Kong University of Science and Technology, #49,430 [Add to Longdo]
北京科技大学[Běi jīng Kē jì Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Science and Technology Beijing, #52,069 [Add to Longdo]
中国国防科技信息中心[Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] China Defense Science and Technology Information Center (CDSTIC), #207,539 [Add to Longdo]
国立台北科技大学[guó lì Tái běi kē jì dà xué, ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄊㄞˊ ㄅㄟˇ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] National Taipei University of Technology [Add to Longdo]
国防科技工业委员会[guó fáng kē jì gōng yè wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] State Commission on Science, Technology and Industry for National Defense (COSTIND) [Add to Longdo]
瑞萨科技[ruì sà kē jì, ㄖㄨㄟˋ ㄙㄚˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, / ] Renesas technology (PRC microchip company affiliated with Hitachi and Mitsubishi) [Add to Longdo]
生物科技[shēng wù kē jì, ㄕㄥ ㄨˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] biotechnology [Add to Longdo]
科技大学[kē jì dà xué, ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] university of science and technology [Add to Longdo]
科技惊悚[kē jì jīng sǒng, ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄥˇ, / ] techno-thriller (novel); science fiction thriller [Add to Longdo]
科技惊悚小说[kē jì jīng sǒng xiǎo shuō, ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄥˇ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] techno-thriller novel; science fiction thriller [Add to Longdo]
网络科技[wǎng luò kē jì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, / ] network technology [Add to Longdo]
资讯科技[zī xùn kē jì, ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, / ] information technology; science of communications [Add to Longdo]
电子科技大学[Diàn zǐ Kē jì Dà xué, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Electronic Science and Technology of China [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
科技工士[しかぎこうし, shikagikoushi] (n) dental technician [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top