ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*私*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -私-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[私, sī, ] personal, private, secret; selfish
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  厶 [, ]
Etymology: [ideographic] 厶 provides the meaning and pronunciation, Rank: 1023

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sī, ㄙ, ] personal; private; selfish, #2,724 [Add to Longdo]
[sī rén, ㄙ ㄖㄣˊ, ] private (citizen); private, #3,736 [Add to Longdo]
[sī yíng, ㄙ ㄧㄥˊ, / ] privately-owned; private, #6,029 [Add to Longdo]
[zǒu sī, ㄗㄡˇ ㄙ, ] to smuggle; to have an illicit affair, #8,127 [Add to Longdo]
[zì sī, ㄗˋ ㄙ, ] selfish; selfishness, #8,361 [Add to Longdo]
[yǐn sī, ㄧㄣˇ ㄙ, / ] privacy, #9,845 [Add to Longdo]
[wú sī, ㄨˊ ㄙ, / ] selfless; unselfish; disinterested, #10,491 [Add to Longdo]
[sī xià, ㄙ ㄒㄧㄚˋ, ] in private, #11,194 [Add to Longdo]
[sī zì, ㄙ ㄗˋ, ] private; personal; secretly; without explicit approval, #13,529 [Add to Longdo]
[sī bēn, ㄙ ㄅㄣ, ] to elope, #18,232 [Add to Longdo]
[sī lì, ㄙ ㄌㄧˋ, ] private (company, school etc), #18,573 [Add to Longdo]
有化[sī yǒu huà, ㄙ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, ] privatization, #19,133 [Add to Longdo]
[sī fáng, ㄙ ㄈㄤˊ, ] private house, #19,760 [Add to Longdo]
[sī yǒu, ㄙ ㄧㄡˇ, ] private; privately owned, #19,970 [Add to Longdo]
[sī lì, ㄙ ㄌㄧˋ, ] personal gain; (one's own) selfish interest, #22,056 [Add to Longdo]
[gōng sī, ㄍㄨㄥ ㄙ, ] public and private (interests, initiative etc), #23,559 [Add to Longdo]
[sī shì, ㄙ ㄕˋ, ] personal matters, #27,743 [Add to Longdo]
合营[gōng sī hé yíng, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄜˊ ㄧㄥˊ, / ] joint public private operation, #29,792 [Add to Longdo]
有制[sī yǒu zhì, ㄙ ㄧㄡˇ ㄓˋ, ] private ownership of property, #29,911 [Add to Longdo]
[yǐn sī quán, ㄧㄣˇ ㄙ ㄑㄩㄢˊ, / ] privacy right, #29,916 [Add to Longdo]
有财产[sī yǒu cái chǎn, ㄙ ㄧㄡˇ ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ, / ] private good, #31,004 [Add to Longdo]
[sī cáng, ㄙ ㄘㄤˊ, ] secret store; a stash (of contraband), #32,694 [Add to Longdo]
[jī sī, ㄐㄧ ㄙ, / ] to suppress smugglers; to search for smuggled goods, #35,124 [Add to Longdo]
生子[sī shēng zǐ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ, ] illegitimate child (male); bastard; love child, #36,964 [Add to Longdo]
[sī yù, ㄙ ㄩˋ, ] selfish desire, #37,579 [Add to Longdo]
自利[zì sī zì lì, ㄗˋ ㄙ ㄗˋ ㄌㄧˋ, ] (saying) selfish, #38,044 [Add to Longdo]
[sī qíng, ㄙ ㄑㄧㄥˊ, ] private passion; love affair; relationship, #38,249 [Add to Longdo]
[sī shú, ㄙ ㄕㄨˊ, ] private school (in former times), #38,928 [Add to Longdo]
舞弊[xùn sī wǔ bì, ㄒㄩㄣˋ ㄙ ㄨˇ ㄅㄧˋ, ] bribery and fraud (成语 saw), #39,823 [Add to Longdo]
窃窃[qiè qiè sī yǔ, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ ㄙ ㄩˇ, / ] to whisper, #40,243 [Add to Longdo]
大公无[dà gōng wú sī, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄨˊ ㄙ, / ] just and fair, #43,177 [Add to Longdo]
[sī fǎ, ㄙ ㄈㄚˇ, ] private law, #43,387 [Add to Longdo]
[sī yǔ, ㄙ ㄩˇ, / ] murmur, #50,387 [Add to Longdo]
[sī chù, ㄙ ㄔㄨˋ, / ] private parts; genitalia, #50,584 [Add to Longdo]
中饱[zhōng bǎo sī náng, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ ㄙ ㄋㄤˊ, / ] to stuff one's pockets; to take bribes, #60,430 [Add to Longdo]
假公济[jiǎ gōng jì sī, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˋ ㄙ, / ] official authority used for private interests (成语 saw); to attain private ends by abusing public position, #67,624 [Add to Longdo]
舞弊[yíng sī wǔ bì, ㄧㄥˊ ㄙ ㄨˇ ㄅㄧˋ, / ] fraudulent personal gain (成语 saw); to engage in corrupt practice, #75,538 [Add to Longdo]
[sī fèn, ㄙ ㄈㄣˋ, / ] personal spite; malice, #77,001 [Add to Longdo]
公而忘[gōng ér wàng sī, ㄍㄨㄥ ㄦˊ ㄨㄤˋ ㄙ, ] to work for the common good without considering one's personal interests, #81,844 [Add to Longdo]
结党营[jié dǎng yíng sī, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄤˇ ㄧㄥˊ ㄙ, / ] to gang up for personal interest (成语 saw); to form a clique, #82,696 [Add to Longdo]
兼顾[gōng sī jiān gù, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ, / ] public private partnership venture, #89,563 [Add to Longdo]
[yíng sī, ㄧㄥˊ ㄙ, / ] to gain from corrupt dealing; to engage in graft; to feather one's nest, #90,006 [Add to Longdo]
公报[gōng bào sī chóu, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ ㄙ ㄔㄡˊ, / ] to use public office to avenge private wrongs, #96,176 [Add to Longdo]
[sī náng, ㄙ ㄋㄤˊ, ] one's own pocket, #96,547 [Add to Longdo]
[piān sī, ㄆㄧㄢ ㄙ, ] practice favoritism, #96,739 [Add to Longdo]
[zǒu sī pǐn, ㄗㄡˇ ㄙ ㄆㄧㄣˇ, ] smuggled product; contraband; pirate product, #179,095 [Add to Longdo]
切切[qiè qiè sī yǔ, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ ㄙ ㄩˇ, / ] a private whisper, #264,908 [Add to Longdo]
官报[guān bào sī chóu, ㄍㄨㄢ ㄅㄠˋ ㄙ ㄔㄡˊ, / ] to take advantage of official post for personal revenge (成语 saw), #663,289 [Add to Longdo]
国际[guó jì sī fǎ, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄙ ㄈㄚˇ, / ] conflict of laws [Add to Longdo]
枉法[xùn sī wǎng fǎ, ㄒㄩㄣˋ ㄙ ㄨㄤˇ ㄈㄚˇ, ] to bend the law for one's own profit (成语 saw) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[わたしたち, watashitachi] (n) พวกเรา, เรา
[わたし、 わたくし, watashi , watakushi] (n) ฉัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[わたし, watashi] TH: ฉัน ผม ข้าพเจ้า  EN: I
[してい, shitei] TH: บ้านพักส่วนตัว  EN: private residence

Japanese-English: EDICT Dictionary
わたし的;[わたしてき, watashiteki] (adj-na) personal; my style; my way [Add to Longdo]
[いちしじん;いっしじん, ichishijin ; isshijin] (n) private individual [Add to Longdo]
仮想設通信網[かそうしせつつうしんもう, kasoushisetsutsuushinmou] (n) {comp} VPN; Virtual Private Network [Add to Longdo]
仮想設網[かそうしせつもう, kasoushisetsumou] (n) {comp} virtual private network [Add to Longdo]
[こうし, koushi] (n,adj-no) public and private; official and personal; government and people; (P) [Add to Longdo]
混同[こうしこんどう, koushikondou] (n,vs) intermingling of public policy with private interest; mixing up official business with personal affairs [Add to Longdo]
公正無[こうせいむし, kouseimushi] (n,adj-na) fair and impartial; just and unselfish [Add to Longdo]
公平無[こうへいむし, kouheimushi] (adj-na,n,adj-no) impartiality; fair play [Add to Longdo]
国際[こくさいしほう, kokusaishihou] (n) private international law; the conflict of laws [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) (fem) I; me; (P) [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) I (mainly used by working men); myself [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn) (1) (arch) (ksb [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (n) (arch) (ktb [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) (1) I; me; (n,adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) [Add to Longdo]
する[わたくしする, watakushisuru] (vs-s,vt) (1) to use (public property) as if it belonged to oneself; to misappropriate; to appropriate; to embezzle; (2) (arch) to act selfishly [Add to Longdo]
たち(P);[わたしたち(P);わたくしたち, watashitachi (P); watakushitachi] (pn,adj-no) we; us; (P) [Add to Longdo]
ども;共;供(iK)[わたくしども;わたしども, watakushidomo ; watashidomo] (n) (1) (hum) we; us; (2) I; me; my store (business, etc.) [Add to Longdo]
の場合[わたくしのばあい, watakushinobaai] (n) in my case; as for me [Add to Longdo]
の方では[わたくしのほうでは, watakushinohoudeha] (exp) on (for) my part (side) [Add to Longdo]
も亦[わたしもまた, watashimomata] (exp) me too; I also [Add to Longdo]
も又[わたくしもまた, watakushimomata] (exp) me too; I also [Add to Longdo]
[わたしあて;わたくしあて, watashiate ; watakushiate] (exp) my address [Add to Longdo]
[しあん, shian] (n) private plan; one's own plan; (P) [Add to Longdo]
[しい, shii] (n) (1) personal opinion; (2) selfishness [Add to Longdo]
[しいん, shiin] (n) personal seal [Add to Longdo]
[わたくしあめ, watakushiame] (n) (obsc) limited amount of rain which falls off to a certain region [Add to Longdo]
[しえい, shiei] (n,adj-no) privately operated; private management [Add to Longdo]
[しえき, shieki] (n) private interest (financial) [Add to Longdo]
[しえん, shien] (n) personal grudge or enmity [Add to Longdo]
[しえんしよく, shienshiyoku] (n) personal grudges and selfish desires [Add to Longdo]
[しか, shika] (n) private house; one's own house [Add to Longdo]
家集[しかしゅう, shikashuu] (n) private or personal collection (of poetry) [Add to Longdo]
家版[しかばん, shikaban] (n) privately printed book; private (press) edition [Add to Longdo]
[しがく, shigaku] (n) private (non-governmental) school (college, university); (P) [Add to Longdo]
学の雄[しがくのゆう, shigakunoyuu] (n) one of the leading private schools [Add to Longdo]
学助成[しがくじょせい, shigakujosei] (n) subsidization of private schools (subsidisation) [Add to Longdo]
[しかん, shikan] (n) personal impression [Add to Longdo]
企業[しきぎょう, shikigyou] (n) private enterprise; (P) [Add to Longdo]
[しき, shiki] (n) private records or documents [Add to Longdo]
[わたくしぎ, watakushigi] (n) as for me [Add to Longdo]
[しぎ, shigi] (n,vs) personal opinion; criticism behind one's back [Add to Longdo]
[しきょく, shikyoku] (n) an act done for one's own benefit [Add to Longdo]
[しけい, shikei] (n) lynching; vigilantism; private punishment [Add to Longdo]
刑を加える[しけいをくわえる, shikeiwokuwaeru] (exp,v1) to take the law into one's own hands [Add to Longdo]
[しけん, shiken] (n) private right [Add to Longdo]
[しけん, shiken] (n) personal opinion; (P) [Add to Longdo]
語(P);囁き[しご(私語)(P);ささやき, shigo ( shigo )(P); sasayaki] (n,vs) (ささやき is a 義訓 of 語) whispering; whisper; secret talk; murmur; (P) [Add to Longdo]
[しこう, shikou] (n) (pol) one's own thoughts or opinion [Add to Longdo]
[しこう, shikou] (n) personal conduct [Add to Longdo]
[しこん, shikon] (n) personal grudge [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is my car.これがの車です。
Speaking.ですが。
My bag is.のかばんです。
I give in.の負けだ。
I'm a baker.はパン屋です。
I'm a doctor.は医者です。
I am free.は暇だ。
I am busy now.は今忙しい。
I help him.は彼を手伝います。
I'm poor man.は貧乏です。
He is my father.彼はの父です。
"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."「ええ、そうね」とスーザンが言葉をさしはさむ。「が電話したのは・・・」
You didn't do a very good job, I said.「きみらはあんまりいい仕事をしていないね」は言った。 [M]
"Whose chair is this?" "It is mine."「これは誰のイスですか」「のものです」
"Let's play Hop Skip And Jump like me," said the little white rabbit.「さぁ、のようにホップ、スキップ、ジャンプ」小さい白いウサギが言いました。
He suggested to me that we should go.「さあ行きましょう」と彼はに言った。
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」は、シャワーを浴びている時に石鹸が目に入るとヒステリー状態になる男のように、娘のこの話に身震いしながら言った。
I said to myself, "That's a good idea."「それはいい考えだ」と、は心の中で思った。
"What shall I do?" I said to myself.「どうしたらいいだろう?」とは独り言を言った。
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここでが静かに良い生活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
"How far are you going?" "I'm heading for Chicago."「どこまで行かれるのですか」「はシカゴに向かっています」
"Who is it?" "It's me."「どなたですか」「です」
"I feel like playing cards." "So do I."「トランプしたいなあ」「も」
She cried with joy how lucky she was.「なんては幸福なんだろう」と彼女は言った。
"I will let you pass safely," the Sphinx said, "if you can answer my riddle."「もしおまえがのなぞなぞ答えられたら、はおまえを無事に通してやる」とスフィンクスは言った。
She said to me, 'I'll go out and buy cookies.'「外へ行ってクッキーを買ってくるわ」、と彼女はに言った。 [F]
I am tall.は背が高い。
I asked him if he knew her address.「君は彼女の住所を知っているかい」とは彼にたずねた。 [M]
"I don't mind if I keep working even after we're married," she said.「結婚してからも働いて構わないわよ」と彼女は言った。 [F]
"Cheer up," she said to me.「元気を出しなさい」と彼女はに言いました。
Now that I have children, I will hold out, the woman said.「子供たちがいるから、がんばるわ」とその女性は言った。 [F]
"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.おなかすいた」小さい白いウサギがいいました、そして彼らは止まっておおきなひなゆりの花の部分をたべました。
"She said," "I owe it to him that I am popular."が人気を得ているのは彼のおかげなの」と彼女は言った。
"I don't like carrots." "Neither do I."ニンジンは嫌いよ」「も嫌い」
"Where is my notebook?" "It is on the chair."のノートはどこにありますか」「それはイスの上です」
"My teeth are too weak for apples," said the boy.のはとっても弱ってりんごはかめません」と男の子は言いました。
"In my opinion," said the younger brother, "you are wrong."の意見では」弟が言った。「あなたは間違っている」。
"Will you help me with my English homework?" "Certainly."の英語の宿題を手伝ってくれませんか」「いいですとも」
"My trunk is gone," said the tree.の幹ももうありません」と木は言いました。
"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.の幹を切り倒してボートを作ってください」と木は、言いました。
This was he of whom I said, "He who comes after me has surpassed me because he was before me."の後から来る方はに優る方である。より先におられたからである。」といったのはこの方の事です。
"Would you mind helping me with my work?" "Not at all."の仕事を手伝ってくれませんか」「いいですよ」
"My branches are gone," said the tree.の枝はもうありません」と木は言いました。
Let me alone, she said angrily.の事は放っておいてよ」と彼女は怒って言った。
He said his father was an architect and that he wanted to be one too.の父は建築家です。そしても建築家になりたいと思います」と彼は言った。
"Could you do this instead of me?" "Sorry, I'm too busy."の変わりにこれをしていただけませんか」「は大変に忙しいものですから」
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.の名刺です。追加情報があったらいつでも連絡下さい」と記者は言った。
"I've seen that play." "So have I."はその劇を見たことがあります」「もあります」
Maria said to herself, "I am very lucky."はとても幸運だわ」とマリアは心の中で思った。 [F]
She said to herself, "I am very happy."はとても幸運だわ」と彼女は心の中で思った。 [F]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮想設通信網[かそうしせつつうしんもう, kasoushisetsutsuushinmou] VPN, Virtual Private Network [Add to Longdo]
仮想設網[かそうしせつもう, kasoushisetsumou] virtual private network [Add to Longdo]
書箱番号[ししょばこばんごう, shishobakobangou] Post Office box address, P.O.box address [Add to Longdo]
設ディレクトリ管理領域[しせつディレクトリかんりりょういき, shisetsu deirekutori kanriryouiki] Private Directory Management Domain (PRDMD) [Add to Longdo]
設回線[しせつかいせん, shisetsukaisen] leased line, private circuit, private line [Add to Longdo]
設管理領域[しせつかんりりょういき, shisetsukanriryouiki] Private Management Domain, PRMD [Add to Longdo]
設領域名[しせつりょういきめい, shisetsuryouikimei] private domain name [Add to Longdo]
[してき, shiteki] personal, private, proprietary [Add to Longdo]
[しよう, shiyou] private use, experimental use [Add to Longdo]
用かぎ[しようかぎ, shiyoukagi] private key [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わたし, watashi] -ich, privat [Add to Longdo]
[わたし, watashi] -ich [Add to Longdo]
[しじ, shiji] Privatangelegenheit [Add to Longdo]
[しじゅく, shijuku] Privatschule (zu_Hause) [Add to Longdo]
[ししつ, shishitsu] Privatzimmer [Add to Longdo]
[しゆう, shiyuu] Privat- [Add to Longdo]
[ししゅく, shishuku] nacheifern, sich_zum_Vorbild_nehmen [Add to Longdo]
[しぶつ, shibutsu] Privateigentum, Privatbesitz [Add to Longdo]
[しよう, shiyou] Privatgebrauch [Add to Longdo]
[しりつ, shiritsu] Privat- [Add to Longdo]
自身[わたくしじしん, watakushijishin] ich_persoenlich [Add to Longdo]
[しせつ, shisetsu] privat, Privat- [Add to Longdo]
[してい, shitei] Privatwohnung [Add to Longdo]
[してつ, shitetsu] Privatbahn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top