ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*禺*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -禺-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[遇, yù, ㄩˋ] to meet, to encounter, to come across
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  禺 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 899
[偶, ǒu, ㄡˇ] accidentally, coincidently; mate, image, idol
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  禺 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 1361
[愚, yú, ㄩˊ] stupid, foolish
Radical: , Decomposition:   禺 [, ㄩˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1895
[寓, yù, ㄩˋ] residence, lodge, dwelling
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  禺 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] roof, Rank: 2199
[禺, yú, ㄩˊ] district; mountain in Zhejiang
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  禸 [róu, ㄖㄡˊ]
Etymology: -, Rank: 3056
[隅, yú, ㄩˊ] corner, cranny, niche
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  禺 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 3387
[耦, ǒu, ㄡˇ] to plow side-by-side; pair, couple; a team of two
Radical: , Decomposition:   耒 [lěi, ㄌㄟˇ]  禺 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] plow, Rank: 4888
[喁, yóng, ㄩㄥˊ] to breathe like a fish; to gasp for breath
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  禺 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 5739
[萬, wàn, ㄨㄢˋ] ten thousand; innumerable
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  禺 [, ㄩˊ]
Etymology: -, Rank: 6269
[齵, óu, ㄡˊ] uneven teeth; buck-toothed
Radical: , Decomposition:   齒 [chǐ, ㄔˇ]  禺 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] teeth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Pān yú, ㄆㄢ ㄩˊ, ] Panyu county in Guangdong province, #18,356 [Add to Longdo]
[Cáo Yú, ㄘㄠˊ ㄩˊ, ] Cao Yu (1910-1997), PRC dramatist, #41,290 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] (place); district, #61,924 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top