ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*祸*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -祸-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[祸, huò, ㄏㄨㄛˋ] misfortune, disaster, calamity
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  呙 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 1870

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chē huò, ㄔㄜ ㄏㄨㄛˋ, / ] traffic accident; car crash, #6,641 [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, / ] disaster, #8,347 [Add to Longdo]
[huò hài, ㄏㄨㄛˋ ㄏㄞˋ, / ] disaster; harm; scourge; bad person; to damage; to harm; to wreck, #18,861 [Add to Longdo]
罪魁[zuì kuí huò shǒu, ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄟˊ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, / ] ringleader; chief-criminal; arch-criminal, #22,678 [Add to Longdo]
幸灾乐[xìng zāi lè huò, ㄒㄧㄥˋ ㄗㄞ ㄌㄜˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] to delight in other people's misfortune; Schadenfreude, #27,882 [Add to Longdo]
[zāi huò, ㄗㄞ ㄏㄨㄛˋ, / ] disaster, #36,113 [Add to Longdo]
[rě huò, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] stirring up trouble; to invite disaster, #41,239 [Add to Longdo]
[rén huò, ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] human disaster, #48,967 [Add to Longdo]
天灾人[tiān zāi rén huò, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] natural and man-made disasters (成语 saw); natural calamities (flood, drought, earthquake) added to human calamity (fire, famine, war, Microsoft software), #49,642 [Add to Longdo]
不单行[huò bù dān xíng, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] misfortune never comes singly (成语 saw); it never rains but it pours, #50,886 [Add to Longdo]
[huò huàn, ㄏㄨㄛˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] disaster; calamity, #54,982 [Add to Longdo]
[huò shǒu, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, / ] chief offender; chief culprit, #57,417 [Add to Longdo]
[cǎn huò, ㄘㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] terrible tragedy; grave mishap, #58,434 [Add to Longdo]
得福[yīn huò dé fú, ㄧㄣ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄈㄨˊ, / ] to profit from a disaster (成语 saw); some good comes out of a setback; It's an ill wind that blows nobody any good., #58,646 [Add to Longdo]
[huò shì, ㄏㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] disaster; doom, #62,945 [Add to Longdo]
飞来横[fēi lái hèng huò, ㄈㄟ ㄌㄞˊ ㄏㄥˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] sudden and unexpected disaster (成语 saw), #68,689 [Add to Longdo]
临头[dà huò lín tóu, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧㄣˊ ㄊㄡˊ, / ] facing imminent catastrophe; calamity looms; all hell will break loose, #81,958 [Add to Longdo]
[zhàn huò, ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] disaster of war, #86,261 [Add to Longdo]
于人[jià huò yú rén, ㄐㄧㄚˋ ㄏㄨㄛˋ ㄩˊ ㄖㄣˊ, / ] to pass the misfortune on to sb else (成语 saw); to blame others; to pass the buck, #90,762 [Add to Longdo]
包藏[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, / ] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice, #112,495 [Add to Longdo]
[zhào huò, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] the cause (of the disaster); the initial (accident), #117,152 [Add to Longdo]
兵连[bīng lián huò jié, ㄅㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] ravaged by successive wars; war-torn; war-ridden, #195,701 [Add to Longdo]
招灾惹[zhāo zāi rě huò, ㄓㄠ ㄗㄞ ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] to invite disaster, #277,708 [Add to Longdo]
[dà huò, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] disaster; calamity [Add to Longdo]
天有不测风云,人有旦夕[tiān yǒu bù cè fēng yún, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, rén yǒu dàn xī huò fú, ㄖㄣˊ ㄧㄡˇ ㄉㄢˋ ㄒㄧ ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨˊ, / ] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment [Add to Longdo]
巫蛊之[wū gǔ zhī huò, ㄨ ㄍㄨˇ ㄓ ㄏㄨㄛˋ, / ] 91 BC attempted coup d'etat against Emperor Wu of Han 漢武帝|汉武帝, beginning with accusations of witchcraft [Add to Longdo]
[chuō huò, ㄔㄨㄛ ㄏㄨㄛˋ, / ] to stir up trouble [Add to Longdo]
有福同享,有同当[yǒu fú tóng xiǎng, you3 huo4 tong2 dang1, ㄧㄡˇ ㄈㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, yǒu huò tóng dāng, ㄧㄡˇ ㄏㄨㄛˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄤ, / ] To enjoy blessings and endure misfortune together (成语 saw); for better or for worse [Add to Longdo]
[huò fú, ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨˊ, / ] disaster and happiness [Add to Longdo]
福吉凶[huò fú jí xiōng, ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥ, / ] fate; portent; luck or disasters as foretold in the stars (astrology) [Add to Longdo]
福无常[huò fú wú cháng, ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨˊ ㄨˊ ㄔㄤˊ, / ] disaster and happiness do not follow rules (成语 saw); future blessings and misfortunes are unpredictable [Add to Longdo]
苞藏[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, / ] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top