ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*示*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -示-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[际, jì, ㄐㄧˋ] border, boundary, juncture
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] hill, Rank: 423
[示, shì, ㄕˋ] altar; ceremony; to show, to demonstrate
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [pictographic] An altar, Rank: 425
[标, biāo, ㄅㄧㄠ] mark, sign, symbol; bid, prize
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 473
[宗, zōng, ㄗㄨㄥ] ancestry, clan, family, lineage; religion, sect
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] An altar 示 to the ancestor spirits found in one's home 宀, Rank: 727
[款, kuǎn, ㄎㄨㄢˇ] funds, payment; item, article
Radical: , Decomposition:     士 [shì, ㄕˋ]  示 [shì, ㄕˋ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] owe, Rank: 807
[票, piào, ㄆㄧㄠˋ] bank note; ticket; vote; a slip of paper
Radical: , Decomposition:   覀 [, ㄒㄧ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] Flames 覀 over an altar 示, referring to a Chinese tradition of burning fake money as an offering, Rank: 910
[禁, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to restrict, to prohibit, to forbid; to endure
Radical: , Decomposition:   林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] altar, Rank: 986
[奈, nài, ㄋㄞˋ] but, how; to bear, to stand, to endure
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] A man 大 with spirit 示, Rank: 1624
[祭, jì, ㄐㄧˋ] to sacrifice to, to worship
Radical: , Decomposition:       寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] Hand 寸 holding meat ⺼ over an altar 示, Rank: 1782
[尉, wèi, ㄨㄟˋ] officer, military rank
Radical: , Decomposition:     尸 [shī, ]  示 [shì, ㄕˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: -, Rank: 2126
[禀, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] to report to, to petition
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  回 [huí, ㄏㄨㄟˊ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] To show 示 something to an official 亠回, Rank: 2945
[祟, suì, ㄙㄨㄟˋ] evil spirit; evil influence
Radical: , Decomposition:   出 [chū, ㄔㄨ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 3414
[佘, shé, ㄕㄜˊ] surname
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 4761
[柰, nài, ㄋㄞˋ] crab-apple tree; to endure, to bear
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 6394
[禦, yù, ㄩˋ] chariot; to drive, to ride; to manage
Radical: , Decomposition:   御 [, ㄩˋ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 7495
[祘, suàn, ㄙㄨㄢˋ] to calculate
Radical: , Decomposition:   示 [shì, ㄕˋ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: -, Rank: 8846

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biǎo shì, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ, ] to express; to show; to say; to state; to indicate; to mean, #157 [Add to Longdo]
[xiǎn shì, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] to show; to illustrate; to display; to demonstrate, #612 [Add to Longdo]
[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ, ] to open up; to reveal, #2,074 [Add to Longdo]
[tí shì, ㄊㄧˊ ㄕˋ, ] prompt; to present; to point out; to draw attention to sth, #2,786 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] to show; reveal, #3,065 [Add to Longdo]
[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] to point out; to indicate; (give) directives or instructions, #3,862 [Add to Longdo]
[shì fàn, ㄕˋ ㄈㄢˋ, / ] to demonstrate; to show how to do sth; demonstration; an illustrative example, #4,048 [Add to Longdo]
[xiǎn shì qì, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] monitor (computer), #6,863 [Add to Longdo]
[àn shì, ㄢˋ ㄕˋ, ] drop a hint; hint; suggest; suggestion, #7,072 [Add to Longdo]
[jiē shì, ㄐㄧㄝ ㄕˋ, ] to show; to make known, #8,135 [Add to Longdo]
[shì wēi, ㄕˋ ㄨㄟ, ] to demonstrate (as a protest); a demonstration; a military show of force, #8,853 [Add to Longdo]
[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, ] to show; to take out and show to others; to display, #9,373 [Add to Longdo]
[xiǎn shì bǐng, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] display screen, #9,529 [Add to Longdo]
[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, / ] enlightenment; revelation; apocalypse, #9,794 [Add to Longdo]
[yù shì, ㄩˋ ㄕˋ, / ] to indicate; to foretell; to forebode; to betoken, #10,312 [Add to Longdo]
[shì yì, ㄕˋ ㄧˋ, ] to hint; to indicate (an idea to sb), #10,586 [Add to Longdo]
[yǎn shì, ㄧㄢˇ ㄕˋ, ] to demonstrate; to show, #11,207 [Add to Longdo]
[pī shì, ㄆㄧ ㄕˋ, ] to comment on and criticize a lower government report; written comments from higher authorities, #12,344 [Add to Longdo]
[biāo shì, ㄅㄧㄠ ㄕˋ, / ] indicate, #15,642 [Add to Longdo]
[qǐng shì, ㄑㄧㄥˇ ㄕˋ, / ] ask for instructions, #15,966 [Add to Longdo]
威者[shì wēi zhě, ㄕˋ ㄨㄟ ㄓㄜˇ, ] demonstrator; protester, #19,219 [Add to Longdo]
意图[shì yì tú, ㄕˋ ㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] drawing used to convey basic meaning; sketch; schema, #20,753 [Add to Longdo]
[gào shì, ㄍㄠˋ ㄕˋ, ] announcement, #21,289 [Add to Longdo]
[shì ruò, ㄕˋ ㄖㄨㄛˋ, ] to show weak; the impression of weakness, #24,741 [Add to Longdo]
[xuān shì, ㄒㄩㄢ ㄕˋ, ] to vow; to pledge, #33,666 [Add to Longdo]
[shì jǐng, ㄕˋ ㄐㄧㄥˇ, ] to warn; a warning sign, #42,404 [Add to Longdo]
[shì zhòng, ㄕˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] publicly expose, #44,030 [Add to Longdo]
[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, ] to illustrate; to give a typical example, #48,892 [Add to Longdo]
波器[shì bō qì, ㄕˋ ㄅㄛ ㄑㄧˋ, ] oscillograph; oscilloscope, #66,569 [Add to Longdo]
[zhǐ shì jì, ㄓˇ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] indicator, #69,018 [Add to Longdo]
[zhǐ shì qì, ㄓˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, ] indicator, #69,829 [Add to Longdo]
[xiǎn shì bǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄅㄢˇ, / ] information screen, #97,285 [Add to Longdo]
安民告[ān mín gào shì, ㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄠˋ ㄕˋ, ] a notice to reassure the public; advance notice (of an agenda), #106,010 [Add to Longdo]
[lì shì, ㄌㄧˋ ㄕˋ, ] exemplify, #178,434 [Add to Longdo]
[biǎo shì céng, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ ㄘㄥˊ, / ] presentation layer, #203,117 [Add to Longdo]
[xiǎo shì, ㄒㄧㄠˇ ㄕˋ, / ] to tell; to notify, #244,398 [Add to Longdo]
[bān shì, ㄅㄢ ㄕˋ, / ] to make public; to display, #267,771 [Add to Longdo]
性类[shì xìng lèi, ㄕˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄟˋ, / ] characteristic class (math.), #296,854 [Add to Longdo]
[qǐ shì zhě, ㄑㄧˇ ㄕˋ ㄓㄜˇ, / ] revelator, #737,561 [Add to Longdo]
公然表[gōng rán biǎo shì, ㄍㄨㄥ ㄖㄢˊ ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ, ] to state openly [Add to Longdo]
[Qǐ shì lù, ㄑㄧˇ ㄕˋ ㄌㄨˋ, / ] the Revelation of St John the divine; the Apocalypse [Add to Longdo]
代词[zhǐ shì dài cí, ㄓˇ ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄘˊ, / ] demonstrative pronoun (這|这, 那, 各 etc) [Add to Longdo]
[zhǐ shì fú, ㄓˇ ㄕˋ ㄈㄨˊ, ] indicator [Add to Longdo]
液晶显[yè jīng xiǎn shì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] LCD; liquid crystal display [Add to Longdo]
液晶显[yè jīng xiǎn shì qì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] liquid crystal display [Add to Longdo]
浅滩指浮标[qiǎn tān zhǐ shì fú biāo, ㄑㄧㄢˇ ㄊㄢ ㄓˇ ㄕˋ ㄈㄨˊ ㄅㄧㄠ, / ] bar buoy; buoy marking shallows or sandbar [Add to Longdo]
威游行[shì wēi yóu xíng, ㄕˋ ㄨㄟ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] a (protest) demonstration [Add to Longdo]
威运动[shì wēi yùn dòng, ㄕˋ ㄨㄟ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] rally [Add to Longdo]
[shì jì, ㄕˋ ㄐㄧˋ, ] to pass away (of a monk or nun) [Add to Longdo]
[shì ēn, ㄕˋ ㄣ, ] to show kindness [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひょうじ, hyouji] การแสดงให้เข้าใจ การแสดงด้วยตาราง
[けいじ, keiji] (n) การติดประกาศ
[けいじばん, keijiban] (n) กระดานข่าว, เว็บบอร์ด, บอร์ดติดประกาศ
文字[しじもじ, shijimoji] (n) อักษรสัญลักษณ์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[めいじ, meiji] TH: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง  EN: specification (vs)
[めいじ, meiji] TH: การกล่าวอย่างชัดเจน  EN: explicitly state
[しめす, shimesu] TH: บ่งบอด
[しめす, shimesu] TH: ชี้ให้เห็น  EN: to point out
[しめす, shimesu] TH: แสดง
[けいじばん, keijiban] TH: ป้ายติดประกาศ  EN: bulletin board

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進表法;二進化十進進表[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
アナログ表[アナログひょうじ, anarogu hyouji] (n) {comp} analog representation [Add to Longdo]
アンダフロー表[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] (n) {comp} underflow indication [Add to Longdo]
インターネット掲[インターネットけいじばん, inta-netto keijiban] (n) internet forum; internet bulletin board [Add to Longdo]
ウィンドウを最大表する[ウィンドウをさいだいひょうじする, uindou wosaidaihyoujisuru] (exp,vs-i) {comp} to maximize a window [Add to Longdo]
エラー表[エラーひょうじ, era-hyouji] (n) {comp} error indication [Add to Longdo]
オーバーフロー表[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] (n) {comp} overflow indication [Add to Longdo]
カスケード表[カスケードひょうじ, kasuke-do hyouji] (n) {comp} cascade [Add to Longdo]
カリグラフィック表装置[カリグラフィックひょうじそうち, karigurafikku hyoujisouchi] (n) {comp} calligraphic display device; directed beam display device [Add to Longdo]
カンマ表[カンマひょうじ, kanma hyouji] (n) {comp} comma format [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] (n) {comp} aspects of primitives [Add to Longdo]
コンパイラ指命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] (n) {comp} compiler-directing statement [Add to Longdo]
ダイアログ確立指未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
テキスト表精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] (n) {comp} text precision [Add to Longdo]
データ表[データひょうじ, de-ta hyouji] (n) {comp} data representation [Add to Longdo]
ネガティブ表[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] (n) {comp} negative expression [Add to Longdo]
ハンドシェーク指未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] (n) {comp} handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ファイル位置指[ファイルいちしじし, fairu ichishijishi] (n) {comp} file position indicator [Add to Longdo]
ファセット表記号[ファセットひょうじきごう, fasetto hyoujikigou] (n) {comp} facet indicator [Add to Longdo]
ボリューム指[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] (n) {comp} current volume pointer [Add to Longdo]
ポジティブ表[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] (n) {comp} positive expression [Add to Longdo]
ポップアップ表[ポップアップひょうじ, poppuappu hyouji] (n) {comp} pop-up display [Add to Longdo]
メモリ表[メモリひょうじ, memori hyouji] (n) {comp} memory indication; storage indication [Add to Longdo]
ヨハネ黙[ヨハネもくしろく, yohane mokushiroku] (n) (See 黙録) the Revelation of St. John the Divine (book of the Bible) [Add to Longdo]
ラスタ表装置[ラスタひょうじそうち, rasuta hyoujisouchi] (n) {comp} raster display device [Add to Longdo]
リバース表[リバースひょうじ, riba-su hyouji] (n) {comp} reverse video [Add to Longdo]
レイアウト表[レイアウトひょうじ, reiauto hyouji] (n) {comp} layout display [Add to Longdo]
レベル指[レベルしじご, reberu shijigo] (n) {comp} level indicator [Add to Longdo]
ロールバック起動指[ロールバックきどうしじ, ro-rubakku kidoushiji] (n) {comp} rollback-initiating indication [Add to Longdo]
[あんじ, anji] (n,vs,adj-no) hint; suggestion; (P) [Add to Longdo]
宣言[あんじせんげん, anjisengen] (n) {comp} implicit declaration [Add to Longdo]
番地指定[あんじばんちしてい, anjibanchishitei] (n) {comp} implied addressing [Add to Longdo]
表現[あんじひょうげん, anjihyougen] (n) {comp} implied expression [Add to Longdo]
療法[あんじりょうほう, anjiryouhou] (n) suggestive therapy [Add to Longdo]
意思表[いしひょうじ, ishihyouji] (n,vs) declaration of intention; (P) [Add to Longdo]
意思表カード[いしひょうじカード, ishihyouji ka-do] (n) donor card [Add to Longdo]
溢れ表;あふれ表[あふれひょうじ, afurehyouji] (n) {comp} overflow indication [Add to Longdo]
液晶表装置[えきしょうひょうじそうち, ekishouhyoujisouchi] (n) (See 液晶ディスプレイ) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
下位けたあふれ表[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] (n) {comp} underflow indication [Add to Longdo]
可変小数点表[かへんしょうすうてんひょうじほう, kahenshousuutenhyoujihou] (n) {comp} variable-point representation system [Add to Longdo]
解を[かいをしめす, kaiwoshimesu] (exp,v5s) to show the solution [Add to Longdo]
回送IPメッセージ表[かいそうアイピーメッセージひょうじ, kaisou aipi-messe-ji hyouji] (n) {comp} forwarded IP-message indication [Add to Longdo]
[かいじ, kaiji] (n,vs) disclosure (legal); (P) [Add to Longdo]
階層表[かいそうひょうじ, kaisouhyouji] (n) {comp} hierarchical display [Add to Longdo]
観点表[かんてんひょうじ, kantenhyouji] (n) {comp} node label [Add to Longdo]
関係指記号[かんけいしじきごう, kankeishijikigou] (n) {comp} relation indicator [Add to Longdo]
基本要素の表様相[きほんようそのひょうじようそう, kihonyousonohyoujiyousou] (n) {comp} aspects of primitives [Add to Longdo]
機能指記号[きのうしじきごう, kinoushijikigou] (n) {comp} role indicator [Add to Longdo]
記憶装置表[きおくそうちひょうじ, kiokusouchihyouji] (n) {comp} memory indication; storage indication [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に唆していたのであった。
"Road under Repair."「道路修理中」<掲>。 [Notice]
No Trespassing.<掲>立ち入り禁止。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は政府に対して威運動を起こした。
The problem has arisen simply because you didn't follow my instructions.あなたが私の指に従わなかっただけでその問題は生じたのです。
Let me give you an example.あなたに例をしましょう。
I'll do it according to your instructions.あなたの指どおりにやります。
Can you show me any evidence for your statement?あなたの陳述になにか証拠をしていただけますか。
You do not always show that regard for the feelings of others which you would wish shown to you.あなたは自分にしてもらいたいと思うような思いやりを他人の感情に対して必ずしもしなさい。
I wish I had obeyed his directions.あの時彼の指に従っておけばよかったなあ。
The number of errors of fact in Arendt's book are considerably fewer than Abel implies.アントレの書物の事実誤認の数は、アベルが唆した数よりも相当に少ない。
The calorie is an exact measure of the energy in food.カロリーは食物が持つエネルギーを正確にす尺度である。
I'm being good to you this morning.けさはみなさんに思いやりをしますよ。
We deal here with Emmet's 'dyad' style first presented in his experimental works in the late sixties.ここでは60年代後半のエメットの実験的な作品で初めて提されたダイアド・スタイルを扱う。
This shows his loyalty to his friends.このことは友人に対する彼の誠実さをすものだ。
You are asked to produce your permit to get in this center.このセンターに入るには許可証を提するよう求められている。
It has been shown in most studies on this subject that intervention of the legislature had adverse effects.このテーマに関するほとんどの研究では、立法府の介入が悪影響をもたらしたということがされている。
Picasso's early works have been exhibited at this hall.このホールではピカソの初期の作品が展されている。
This is because they are trying to prove they are somewhat independent.このような(子供の)態度は、自分たちがある程度独立していることをそうとしての結果なのである。
Note that the impetus for change has undergone a series of transformations in this community.この共同体においても変化への刺激が一連の変化をしていた点に注目してみよう。
What does this sign say?この掲はなんと書いてあるのですか。
Please stick this notice to the door.この掲をドアにはってください。
I think this novel shows the author at his best.この小説は作家の最高の出来栄えをしているようだと思う。
The illustration shows the deep interior.この図解は地球の深い内部をしている。
This line marks your height.この線があなたの身長をします。
The figures in this table are shown in thousands.この表の数値は千単位でされている。
This is a superb illustration of how Emmet modified the traditional architectural designs.これはエメットがいかに伝統的な建築デザインを修正したかをすすばらしい例である。
This serves to show how honest she is.これは彼女がいかに誠実であるかを良くしている。
It is not enough to show that these two particles are moving at different speed.これらの2つの分子が異なったスピードで動いていることをすだけでは不十分である。
Keep to these instructions carefully.これらの指をよく守りなさい。
These diagrams demonstrate different possible approaches to job seeking.これらの図式は求職に関する様々なアプローチをしている。
These figures indicate three in five college first-year students are indifferent to politics.これらの数字がすのは、大学1年生の5人中3人が政治に無関心だということだ。
These patterns show you how to make sentences.これらの文型は文の作り方をしている。
But in many ways, Alex is a rare bird, for he has shown the kind of mental abilities that scientists once thought only humans had.しかし、多くの点で珍しい鳥である。というのは彼は、かつて科学者達が人間にしかないと思っていた種の知的能力をしているのである。
Mrs. Jones ordered the room to be swept by noon.ジョーンズさんは部屋を昼までに掃除しておくように指した。
It is clearly shown in Johnson's investigation that passive smoking is very harmful.ジョンソンの研究では受動喫煙が非常に有害であることが明確にされている。
The speedometer is recording 100 mph now.スピードメーターは現在毎時百マイルをしている。
All the evidence points to his guilt.すべての証拠は彼の有罪をしている。
All the sign are that she is getting better.すべては彼女がよくなっていることをしている。
There is evidence to the contrary.そうでないことをす証拠がある。
The result of the test brought home to me how little I had learned.そのテストの結果は彼がどれぐらい勉強したかをした。
The thermometer read 30 then.そのとき温度計は30度をしていた。
The sign on the board put me in mind of something I had to do.そのボードに書かれていた表を見て、僕はやらなければならないことを思い出した。 [M]
They are going to exhibit many famous old paintings at the gallery.その画廊では多くの古い名画を展することになっている。
The sign means that the answer is correct.その記号は答えが正しいことをす。
The notice in the park said "Keep off the grass."その公園の掲には「芝生に入らぬこと」と書いてあった。
There are many signs in the park that said, "Keep off the grass."その公園の多くの掲板に芝生内立ち入り禁止と書いてあった。
The writer's furniture is all shown in this museum.その作家の家具は全部この博物館に展されている。
That boy displayed no fear.その子は何の恐怖もさなかった。
The new medicine demonstrated an immediate effect.その新薬はすぐに効果をした。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
あふれ表[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アナログ表[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation [Add to Longdo]
アンダフロー表[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
エラー表[エラーひょうじ, era-hyouji] error indication [Add to Longdo]
オーバーフロー表[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication [Add to Longdo]
カリグラフィック表装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
コンパイラ指命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
ダイアログ確立指未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
テキスト表精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] text precision [Add to Longdo]
データ表[データひょうじ, de-ta hyouji] data representation [Add to Longdo]
ネガティブ表[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression [Add to Longdo]
ハンドシェーク指未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ファイル位置指[ファイルいちしじし, fairu ichishijishi] file position indicator [Add to Longdo]
ファセット表記号[ファセットひょうじきごう, fasetto hyoujikigou] facet indicator [Add to Longdo]
ボリューム指[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] current volume pointer [Add to Longdo]
ポジティブ表[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] positive expression [Add to Longdo]
メモリ表[メモリひょうじ, memori hyouji] memory indication, storage indication [Add to Longdo]
ラスタ表装置[らすたひょうじそうち, rasutahyoujisouchi] raster display device [Add to Longdo]
リバース表[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video [Add to Longdo]
レベル指[レベルしじご, reberu shijigo] level indicator [Add to Longdo]
ロールバック起動指[ロールバックきどうしじ, ro-rubakku kidoushiji] rollback-initiating indication [Add to Longdo]
宣言[あんじせんげん, anjisengen] implicit declaration [Add to Longdo]
番地指定[あんじばんちしてい, anjibanchishitei] implied addressing [Add to Longdo]
表現[あんじひょうげん, anjihyougen] implied expression [Add to Longdo]
下位けたあふれ表[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] underflow indication [Add to Longdo]
可変小数点表[かへんしょうすうてんひょうじほう, kahenshousuutenhyoujihou] variable-point representation system [Add to Longdo]
回送IPメッセージ表[かいそうIPメッセージひょうじ, kaisou IP messe-ji hyouji] forwarded IP-message indication [Add to Longdo]
階層表[かいそうひょうじ, kaisouhyouji] hierarchical display [Add to Longdo]
観点表[かんてんひょうじ, kantenhyouji] node label [Add to Longdo]
関係指記号[かんけいしじきごう, kankeishijikigou] relation indicator [Add to Longdo]
基本要素の表様相[きほんようそのひょうじようそう, kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
機能指記号[きのうしじきごう, kinoushijikigou] role indicator [Add to Longdo]
記憶装置表[きおくそうちひょうじ, kiokusouchihyouji] memory indication, storage indication [Add to Longdo]
強調表[きょうちょうひょうじ, kyouchouhyouji] highlighting (vs) [Add to Longdo]
強調表フィルタ[きょうちょうひょうじフィルタ, kyouchouhyouji firuta] highlighting filter [Add to Longdo]
形状明配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] explicit-shape array [Add to Longdo]
[けいじばん, keijiban] bulletin board, notice board [Add to Longdo]
板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] bulletin board system [Add to Longdo]
[けんじせい, kenjisei] highlighting [Add to Longdo]
原符号化情報種別表[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication [Add to Longdo]
言語表[げんごひょうじ, gengohyouji] language indication [Add to Longdo]
固定小数点表[こていしょうすうてんひょうじほう, koteishousuutenhyoujihou] fixed-point representation system [Add to Longdo]
誤り表[あやまりひょうじ, ayamarihyouji] error indication [Add to Longdo]
公開文指シーケンス[こうかいぶんしじシーケンス, koukaibunshiji shi-kensu] public text designating sequence [Add to Longdo]
公開文表[こうかいぶんひょうじばん, koukaibunhyoujiban] public text display version [Add to Longdo]
行先指コード[ぎょうせきしじコード, gyousekishiji ko-do] routing code [Add to Longdo]
差し替え表[さしかえひょうじ, sashikaehyouji] obsoleting indication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こうじ, kouji] amtliche_Bekanntmachung [Add to Longdo]
[けいじ, keiji] Offenbarung [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] Ausstellung [Add to Longdo]
[てんじかい, tenjikai] Ausstellung [Add to Longdo]
[けいじ, keiji] Anschlag, Plakat, Bekanntmachung [Add to Longdo]
[けいじばん, keijiban] Anschlagtafel, schwarzes_Brett [Add to Longdo]
[きょうじ, kyouji] Unterricht, Belehrung [Add to Longdo]
[めいじ, meiji] Darlegung [Add to Longdo]
[あんじ, anji] Suggestion, Andeutung [Add to Longdo]
[しめす, shimesu] zeigen [Add to Longdo]
[しさ, shisa] Suggestion, -Wink, Andeutung [Add to Longdo]
[じだん, jidan] aussergerichtlicher_Vergleich [Add to Longdo]
[ひょうじばん, hyoujiban] Anzeigetafel [Add to Longdo]
[こじ, koji] zur_Schau_stellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top