ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*磷酸*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 磷酸, -磷酸-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
磷酸[lín suān, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ, ] phosphoric acid, #15,110 [Add to Longdo]
磷酸[lín suān yán, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] phosphate, #38,453 [Add to Longdo]
磷酸[lín suān nà, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium phosphate Na3PO4, #65,607 [Add to Longdo]
磷酸[lín suān gài, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, / ] calcium phosphate Ca3(PO4)2, #81,253 [Add to Longdo]
磷酸腺苷[sān lín suān xiàn gān, ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, ] adenosine triphosphate (ATP) [Add to Longdo]
磷酸腺苷[èr lín suān xiàn gān, ㄦˋ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, ] adenosine diphosphate (ADP) [Add to Longdo]
有机磷酸酯类[yǒu jī lín suān zhǐ lèi, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄓˇ ㄌㄟˋ, / ] organophosphate [Add to Longdo]
磷酰基磷酸[lín xiān jī lín suān méi, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄧㄢ ㄐㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄇㄟˊ, ] phosphorylphosphatase [Add to Longdo]
腺嘌呤核甘三磷酸[xiàn biāo líng hé gān sān lín suān, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄍㄢ ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ, ] Adenosine triphosphate (ATP) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top