ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*矿*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -矿-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[矿, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] mine; mineral, ore
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] mineral, Rank: 1385

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, / ] ore; mine, #3,473 [Add to Longdo]
[méi kuàng, ㄇㄟˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] coal mine, #3,691 [Add to Longdo]
[kuàng chǎn, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄢˇ, / ] minerals, #9,081 [Add to Longdo]
[kuàng gōng, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ, / ] miner, #10,133 [Add to Longdo]
[kuàng shān, ㄎㄨㄤˋ ㄕㄢ, / ] mine, #10,574 [Add to Longdo]
[tiě kuàng shí, ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ ㄕˊ, / ] iron ore, #11,889 [Add to Longdo]
泉水[kuàng quán shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] mineral spring water, #11,978 [Add to Longdo]
[kuàng jǐng, ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] a mine; a mine shaft, #12,516 [Add to Longdo]
[kuàng yè, ㄎㄨㄤˋ ㄧㄝˋ, / ] mining industry, #13,079 [Add to Longdo]
[kuàng wù, ㄎㄨㄤˋ ㄨˋ, / ] mineral, #14,146 [Add to Longdo]
[cǎi kuàng, ㄘㄞˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] mining, #14,730 [Add to Longdo]
[kuàng qū, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩ, / ] mining site; mining area, #14,935 [Add to Longdo]
[kuàng shí, ㄎㄨㄤˋ ㄕˊ, / ] ore, #14,956 [Add to Longdo]
物质[kuàng wù zhì, ㄎㄨㄤˋ ㄨˋ ㄓˋ, / ] mineral, esp. dietary mineral, #16,766 [Add to Longdo]
[jīn kuàng, ㄐㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ, / ] metal ore, #18,294 [Add to Longdo]
[chǎng kuàng, ㄔㄤˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] factories and mines, #20,939 [Add to Longdo]
[tiě kuàng, ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] iron ore, #23,075 [Add to Longdo]
[kuàng chuáng, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄨㄤˊ, / ] (mineral) deposit, #27,138 [Add to Longdo]
[kuàng cáng, ㄎㄨㄤˋ ㄘㄤˊ, / ] mineral resources, #39,002 [Add to Longdo]
[kāi kuàng, ㄎㄞ ㄎㄨㄤˋ, / ] to mine; to open a seam, #45,190 [Add to Longdo]
[kuàng quán, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] mineral spring, #47,466 [Add to Longdo]
务局[kuàng wù jú, ㄎㄨㄤˋ ㄨˋ ㄐㄩˊ, / ] mining affairs bureau, #48,452 [Add to Longdo]
[kuàng zhā, ㄎㄨㄤˋ ㄓㄚ, / ] slag (mining), #49,868 [Add to Longdo]
黄铁[huáng tiě kuàng, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] pyrite, #52,786 [Add to Longdo]
[kuàng chǎng, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄤˇ, / ] a mine; pit, #56,926 [Add to Longdo]
[cǎi kuàng yè, ㄘㄞˇ ㄎㄨㄤˋ ㄧㄝˋ, / ] mining, #61,388 [Add to Longdo]
[kuàng mài, ㄎㄨㄤˋ ㄇㄞˋ, / ] vein of ore, #66,312 [Add to Longdo]
[kuàng kēng, ㄎㄨㄤˋ ㄎㄥ, / ] mine; mine shaft, #66,583 [Add to Longdo]
[kuàng dēng, ㄎㄨㄤˋ ㄉㄥ, / ] miner's lamp; mine light, #69,938 [Add to Longdo]
磁铁[cí tiě kuàng, ㄘˊ ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] magnetite Fe3O4, #70,594 [Add to Longdo]
[kuàng chē, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄜ, / ] miner's cart; pit truck, #71,164 [Add to Longdo]
[xī kuàng, ㄒㄧ ㄎㄨㄤˋ, / ] tin ore, #77,632 [Add to Longdo]
[kuàng céng, ㄎㄨㄤˋ ㄘㄥˊ, / ] ore stratum; vein of ore, #80,296 [Add to Longdo]
物学[kuàng wù xué, ㄎㄨㄤˋ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] mineralogy, #85,957 [Add to Longdo]
赤铁[chì tiě kuàng, ㄔˋ ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] hematite (red iron ore); ferric oxide Fe2O3, #94,795 [Add to Longdo]
[kuàng shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] mineral water, #104,447 [Add to Longdo]
[qiān kuàng, ㄑㄧㄢ ㄎㄨㄤˋ, / ] lead ore, #105,712 [Add to Longdo]
[pín kuàng, ㄆㄧㄣˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] low grade ore, #112,198 [Add to Longdo]
峰峰[Fēng fēng kuàng qū, ㄈㄥ ㄈㄥ ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩ, / ] (N) Fengfengkuang (area in Hebei), #118,696 [Add to Longdo]
方铅[fāng qiān kuàng, ㄈㄤ ㄑㄧㄢ ㄎㄨㄤˋ, / ] galena, #119,297 [Add to Longdo]
菱镁[líng měi kuàng, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄟˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] magnesite; magnesium ore, #132,052 [Add to Longdo]
白钨[bái wū kuàng, ㄅㄞˊ ㄨ ㄎㄨㄤˋ, / ] scheelite, #152,464 [Add to Longdo]
井陉[Jǐng xíng kuàng qū, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩ, / ] (N) Jingxingkuang (area in Hebei), #240,361 [Add to Longdo]
沥青铀[lì qīng yóu kuàng, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄧㄡˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] pitchblende (uranium ore), #314,009 [Add to Longdo]
南山[Nán shān kuàng qū, ㄋㄢˊ ㄕㄢ ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩ, / ] (N) Nanshankuang (area in Xinjiang), #662,683 [Add to Longdo]
南桐[Nán tóng kuàng qū, ㄋㄢˊ ㄊㄨㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩ, / ] (N) Nantongkuang (area in Sichuan) [Add to Longdo]
[róng kuàng lú, ㄖㄨㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄌㄨˊ, / ] furnace [Add to Longdo]
[lín kuàng shí, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄨㄤˋ ㄕˊ, / ] phosphate [Add to Longdo]
物燃料[kuàng wù rán liào, ㄎㄨㄤˋ ㄨˋ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] fossil fuels; oil and coal [Add to Longdo]
产资源[kuàng chǎn zī yuán, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄢˇ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] mineral resources [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top