ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*石*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -石-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[确, què, ㄑㄩㄝˋ] certain, sure; definite, exact; real, true
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 331
[石, shí, ㄕˊ] stone, rock, mineral
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A rock 口 at the base of a cliff 厂, Rank: 414
[研, yán, ㄧㄢˊ] to grind, to rub; to study, to research
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  开 [kāi, ㄎㄞ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 447
[破, pò, ㄆㄛˋ] to break, to rout; to ruin, to destroy
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] rock, Rank: 604
[础, chǔ, ㄔㄨˇ] foundation stone, plinth; basis
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  出 [chū, ㄔㄨ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 1014
[硬, yìng, ㄧㄥˋ] firm, hard, strong; obstinate
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  更 [gèng, ㄍㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 1170
[码, mǎ, ㄇㄚˇ] number, numeral, symbol; yard
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  马 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 1345
[碰, pèng, ㄆㄥˋ] to touch; to meet with; to collide, to bump into
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  並 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] rock, Rank: 1371
[矿, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] mine; mineral, ore
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] mineral, Rank: 1385
[碎, suì, ㄙㄨㄟˋ] to break, to smash; broken, busted
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  卒 [, ㄗㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] rock, Rank: 1420
[岩, yán, ㄧㄢˊ] cliff; rocks; mountain
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  石 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] The rocks 石 that make up a mountain 山, Rank: 1423
[碍, ài, ㄞˋ] to block, to deter, to hinder, to obstruct
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  㝵 [, ㄉㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 1437
[磨, mó, ㄇㄛˊ] millstone; to grind, to polish, to rub, to wear out
Radical: , Decomposition:   麻 [, ㄇㄚˊ]  石 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 1537
[磁, cí, ㄘˊ] magnetic; porcelain
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  兹 [, ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 1771
[碗, wǎn, ㄨㄢˇ] bowl, small dish
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 1939
[碧, bì, ㄅㄧˋ] jade; green, blue
Radical: , Decomposition:   珀 [, ㄆㄛˋ]  石 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] A stone 石 like amber 珀; 珀 also provides the pronunciation, Rank: 2165
[碑, bēi, ㄅㄟ] stone tablet; gravestone
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  卑 [bēi, ㄅㄟ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 2203
[砍, kǎn, ㄎㄢˇ] to hack, to chop, to cut, to fell
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 2217
[拓, tà, ㄊㄚˋ] to develop, to expand, to open up
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  石 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 2238
[硕, shuò, ㄕㄨㄛˋ] great, eminent; large, big
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] Like a sheet 页 of stone 石, Rank: 2304
[砖, zhuān, ㄓㄨㄢ] tile, brick
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  专 [zhuān, ㄓㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 2355
[砸, zá, ㄗㄚˊ] to smash, to pound, to crush, to break
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  匝 [, ㄗㄚ]
Etymology: [pictophonetic] rock, Rank: 2456
[碌, lù, ㄌㄨˋ] rocky, rough, uneven; mediocre
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  录 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] rock, Rank: 2548
[砂, shā, ㄕㄚ] sand, pebbles, gravel; gritty
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  少 [shǎo, ㄕㄠˇ]
Etymology: [ideographic] Many small 少 stones 石; 少 also provides the pronunciation, Rank: 2713
[硫, liú, ㄌㄧㄡˊ] sulfur
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  㐬 [liú, ㄌㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] mineral, Rank: 2730
[碳, tàn, ㄊㄢˋ] carbon
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  炭 [tàn, ㄊㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] mineral, Rank: 2740
[碟, dié, ㄉㄧㄝˊ] plate, small dish
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] A flat 枼 stone 石, Rank: 2835
[砰, pēng, ㄆㄥ] bang! the sound of crashing rock
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  平 [píng, ㄆㄧㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] rock, Rank: 2869
[碱, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] alkaline, alkali, lye, salt
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  咸 [xián, ㄒㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] mineral, Rank: 2872
[磅, bàng, ㄅㄤˋ] pound; to weigh
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  旁 [páng, ㄆㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 2941
[礁, jiāo, ㄐㄧㄠ] jetty, reef
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  焦 [jiāo, ㄐㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] rock, Rank: 2952
[磷, lín, ㄌㄧㄣˊ] phosphorus
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] mineral, Rank: 2956
[磕, kē, ㄎㄜ] to collide, to hit, to knock, to tap
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  盍 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 2991
[硝, xiāo, ㄒㄧㄠ] saltpeter; to tan leather
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] mineral, Rank: 3085
[砌, qì, ㄑㄧˋ] to pile up, to build; stone steps; rock wall
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  切 [qiè, ㄑㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] To cut 切 stone 石; 切 also provides the pronunciation, Rank: 3221
[矶, jī, ㄐㄧ] jetty, reef; breakwater, eddy
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] rock, Rank: 3232
[磋, cuō, ㄘㄨㄛ] to polish, to buff; to examine, to deliberate
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  差 [chà, ㄔㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 3261
[硅, guī, ㄍㄨㄟ] silicon
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  圭 [guī, ㄍㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] mineral, Rank: 3331
[磊, lěi, ㄌㄟˇ] a pile of rocks; candid, open; great
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]    石 [shí, ㄕˊ]  石 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] Many rocks 石 piled up, Rank: 3423
[砾, lì, ㄌㄧˋ] gravel, pebbles
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  乐 [, ㄌㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 3511
[磺, huáng, ㄏㄨㄤˊ] sulphur; brimstone
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  黄 [huáng, ㄏㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A yellow 黄 mineral 石; 黄 also provides the pronunciation, Rank: 3547
[磐, pán, ㄆㄢˊ] boulder, large rock; firm, stable
Radical: , Decomposition:   般 [bān, ㄅㄢ]  石 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] rock, Rank: 3640
[碉, diāo, ㄉㄧㄠ] watchtower
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 3659
[碘, diǎn, ㄉㄧㄢˇ] iodine
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  典 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] mineral, Rank: 3681
[碾, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] stone roller; to crush, to roll
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  展 [zhǎn, ㄓㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 3684
[泵, bèng, ㄅㄥˋ] to pump
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [ideographic] To pull water 水 out of stone 石, Rank: 3800
[砚, yàn, ㄧㄢˋ] inkstone
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 4121
[砥, dǐ, ㄉㄧˇ] whetstone; to polish
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  氐 [, ㄉㄧ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 4166
[宕, dàng, ㄉㄤˋ] quarry; cave dwelling; to put someone off
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  石 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] A tunnel 宀 made in stone 石, Rank: 4231
[碴, chá, ㄔㄚˊ] quarrel; fault; a shard of glass
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  查 [chá, ㄔㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 4321

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, ] dry measure for grain equal to ten dou 斗; ten pecks; one hundred liters, #1,404 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, ] rock; stone; surname Shi, #1,404 [Add to Longdo]
[shí yóu, ㄕˊ ㄧㄡˊ, ] oil; petroleum, #1,849 [Add to Longdo]
[shí tou, ㄕˊ ㄊㄡ˙, / ] stone, #4,483 [Add to Longdo]
[shí huà, ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to petrify; petrochemical industry, #4,492 [Add to Longdo]
[zuàn shí, ㄗㄨㄢˋ ㄕˊ, / ] diamond, #7,162 [Add to Longdo]
蒋介[Jiǎng Jiè shí, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ, / ] Chiang Kai-shek (1887-1975), former Guomindang leader, #7,832 [Add to Longdo]
[yán shí, ㄧㄢˊ ㄕˊ, ] rock, #9,362 [Add to Longdo]
家庄[Shí jiā zhuāng, ㄕˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄨㄤ, / ] Shijiazhuang prefecture level city and capital of Hebei province 河北省 in north China, #10,198 [Add to Longdo]
[bǎo shí, ㄅㄠˇ ㄕˊ, / ] precious stone; gem, #10,723 [Add to Longdo]
[huà shí, ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ, ] fossil, #10,914 [Add to Longdo]
[jié shí, ㄐㄧㄝˊ ㄕˊ, / ] calculus; stone, #11,044 [Add to Longdo]
铁矿[tiě kuàng shí, ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ ㄕˊ, / ] iron ore, #11,889 [Add to Longdo]
[kuàng shí, ㄎㄨㄤˋ ㄕˊ, / ] ore, #14,956 [Add to Longdo]
[shí kuài, ㄕˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] stone; rock, #15,909 [Add to Longdo]
[shí liu, ㄕˊ ㄌㄧㄡ˙, ] pomegranate, #16,917 [Add to Longdo]
[shí gāo, ㄕˊ ㄍㄠ, ] gypsum CaSO4·2(H2O); plaster, #17,426 [Add to Longdo]
[shí bǎn, ㄕˊ ㄅㄢˇ, ] slab; flagstone; slate, #17,461 [Add to Longdo]
[Shí shī, ㄕˊ ㄕ, / ] (N) Shishi (city in Fujian), #18,456 [Add to Longdo]
[jī shí, ㄐㄧ ㄕˊ, ] cornerstone, #18,723 [Add to Longdo]
[ní shí liú, ㄋㄧˊ ㄕˊ ㄌㄧㄡˊ, ] landslide; torrent of mud and stones; mudslide, #19,088 [Add to Longdo]
[jù shí, ㄐㄩˋ ㄕˊ, ] giant stone, #19,505 [Add to Longdo]
[suì shí, ㄙㄨㄟˋ ㄕˊ, ] gravel; gravely, #19,569 [Add to Longdo]
[shí huī, ㄕˊ ㄏㄨㄟ, ] lime, #19,759 [Add to Longdo]
[shí yīng, ㄕˊ ㄧㄥ, ] quartz, #20,613 [Add to Longdo]
[yù shí, ㄩˋ ㄕˊ, ] precious stones; jade and stone, #20,919 [Add to Longdo]
大理[dà lǐ shí, ㄉㄚˋ ㄌㄧˇ ㄕˊ, ] marble, #21,097 [Add to Longdo]
家庄市[Shí jiā zhuāng shì, ㄕˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄨㄤ ㄕˋ, / ] Shijiazhuang prefecture level city and capital of Hebei province 河北省 in north China, #22,499 [Add to Longdo]
[shí bēi, ㄕˊ ㄅㄟ, ] stele; stone tablet (for inscription), #23,623 [Add to Longdo]
红宝[hóng bǎo shí, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠˇ ㄕˊ, / ] ruby, #23,821 [Add to Longdo]
[shí là, ㄕˊ ㄌㄚˋ, / ] paraffin wax, #23,948 [Add to Longdo]
[yǔn shí, ㄩㄣˇ ㄕˊ, / ] stony meteorite, #25,507 [Add to Longdo]
[Huáng shí, ㄏㄨㄤˊ ㄕˊ, / ] Huangshi prefecture level city in Hubei, #25,518 [Add to Longdo]
[shí kè, ㄕˊ ㄎㄜˋ, ] stone inscription; carved stone, #26,213 [Add to Longdo]
[Shí mén, ㄕˊ ㄇㄣˊ, / ] Shimen county level city in Changde prefecture 常德, Hunan, #26,457 [Add to Longdo]
[shí mò, ㄕˊ ㄇㄛˋ, ] black lead; graphite; plumbago, #27,494 [Add to Longdo]
[shí qì, ㄕˊ ㄑㄧˋ, ] stone tool; stone implement, #29,031 [Add to Longdo]
王安[Wáng Ān shí, ㄨㄤˊ ㄢ ㄕˊ, ] Wang Anshi (1021-1086), Song dynasty politician and writer, one of the Eight Giants 唐宋八大家, #29,770 [Add to Longdo]
蓝宝[lán bǎo shí, ㄌㄢˊ ㄅㄠˇ ㄕˊ, / ] sapphire, #29,774 [Add to Longdo]
水落[shuǐ luò shí chū, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄛˋ ㄕˊ ㄔㄨ, ] As the water recedes, the rocks appear (成语 saw); the truth comes to light; When facts are known, doubts dissipate.; Murder will out.; Name of a CCTV soap opera set in police station, #30,042 [Add to Longdo]
[shā shí, ㄕㄚ ㄕˊ, ] sand and stones, #30,561 [Add to Longdo]
[Shí zhù, ㄕˊ ㄓㄨˋ, ] (N) Shizhu Tujiazu zizhixian (place in Sichuan), #30,566 [Add to Longdo]
[shí jiē, ㄕˊ ㄐㄧㄝ, / ] stone step, #32,074 [Add to Longdo]
[jiāo shí, ㄐㄧㄠ ㄕˊ, ] reef, #32,598 [Add to Longdo]
绊脚[bàn jiǎo shí, ㄅㄢˋ ㄐㄧㄠˇ ㄕˊ, / ] stumbling block; obstacle, #34,841 [Add to Longdo]
[shí kū, ㄕˊ ㄎㄨ, ] rock cave; grotto; cliff caves (often with Buddhist statues), #35,569 [Add to Longdo]
[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, / ] feldspar (felspar), #35,936 [Add to Longdo]
[shí xiàng, ㄕˊ ㄒㄧㄤˋ, ] stone statue, #36,168 [Add to Longdo]
油输出国组织[shí yóu shū chū guó zǔ zhī, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄕㄨ ㄔㄨ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, #36,419 [Add to Longdo]
[Líng shí, ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ, / ] (N) Lingshi (place in Shanxi), #37,328 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] (phrase) ยิ่งปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
[いし, ishi] (n) หิน
[じしゃく, jishaku] (n) แม่เหล็ก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほうせき, houseki] (n) อัญมณี, เพชรพลอย, See also: R. 貴石、宝玉
金剛[こんごうせき, kongouseki] (n) เพชร, See also: S. ダイヤモンド
油化学製品[こんごうせき, sekiyu kagaku seihin] (n) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
[といし, toishi] (n) หินเจียร์
研削砥[けんさくといし, kensakutoishi] (n) ใบตัด, หินตัด
研磨砥[けんまといし, kenmatoishi] (n) ใบเจียร์, หินเจียร์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] TH: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว  EN: killing two birds with one stone (id)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くさび;楔[くさびいし, kusabiishi] (n) (1) (See 要) keystone; (2) (See チタン) sphene [Add to Longdo]
さざれ;細;細れ[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
ざくろ鼻;榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]
エディアカラ化[エディアカラかせきぐん, edeiakara kasekigun] (n) (obsc) (See エディアカラ動物群) Ediacara fossil biota [Add to Longdo]
カリ鹸;加里[カリせっけん, kari sekken] (n) potash soap [Add to Longdo]
カリ長[カリちょうせき, kari chouseki] (n) potash feldspar [Add to Longdo]
カンラン;橄欖[カンランせき(カンラン石);かんらんせき(橄欖石), kanran seki ( kanran ishi ); kanranseki ( kanran ishi )] (n) olivine; peridot [Add to Longdo]
ギヤマン[ギヤマンせき, giyaman seki] (n) (arch) diamond [Add to Longdo]
クレゾール鹸液[クレゾールせっけんえき, kurezo-ru sekken'eki] (n) saponated cresol solution [Add to Longdo]
ソーダ[ソーダせっかい, so-da sekkai] (n) soda lime [Add to Longdo]
ソーダ灰ガラス[ソーダせっかいガラス, so-da sekkai garasu] (n) soda-lime-silica glass; soda-lime glass (most common type of glass) [Add to Longdo]
ソーダ[ソーダせっけん, so-da sekken] (n) soda soap [Add to Longdo]
チタン[チタンせき, chitan seki] (n) titanite [Add to Longdo]
チリ硝[チリしょうせき, chiri shouseki] (n) Chile saltpeter; soda nitre [Add to Longdo]
トルコ[トルコいし, toruko ishi] (n) turquoise [Add to Longdo]
フェライト磁[フェライトじしゃく, feraito jishaku] (n) ferrite magnet [Add to Longdo]
モナズ[モナズいし, monazu ishi] (n) monazite [Add to Longdo]
モンモリロン[モンモリロンせき, monmoriron seki] (n) (obsc) (See モンモリロナイト) montmorillonite [Add to Longdo]
ロゼッタ[ロゼッタいし, rozetta ishi] (n) (See ロゼッタストーン) Rosetta stone [Add to Longdo]
亜旧器時代[あきゅうせっきじだい, akyuusekkijidai] (n) Epipaleolithic (era) [Add to Longdo]
圧し[おしいし, oshiishi] (n) stone weight [Add to Longdo]
[いせき, iseki] (n) gastrolith [Add to Longdo]
[いっせき, isseki] (n) one koku (measure) [Add to Longdo]
[いっせき, isseki] (n) one game (of go); (P) [Add to Longdo]
を投じる[いっせきをとうじる, issekiwotoujiru] (exp,v1) to create a stir; to make waves; to raise a question about; to cause a sensation [Add to Longdo]
二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] (exp) killing two birds with one stone; (P) [Add to Longdo]
雨垂れ[あまだれいし, amadareishi] (n) dripstone [Add to Longdo]
雨垂れを穿つ[あまだれいしをうがつ, amadareishiwougatsu] (exp) (id) slow but steady wins the race; constant effort will result in success; constant dripping wears away a stone [Add to Longdo]
永久磁[えいきゅうじしゃく, eikyuujishaku] (n) permanent magnet [Add to Longdo]
永久磁発電機[えいきゅうじしゃくはつでんき, eikyuujishakuhatsudenki] (n) permanent magnet generator [Add to Longdo]
英国[えいこくせきゆ, eikokusekiyu] (n) British Petroleum; BP [Add to Longdo]
鋭錐[えいすいせき, eisuiseki] (n) anatase (TiO2); octahedrite [Add to Longdo]
[えんせき, enseki] (n) curb (stone) [Add to Longdo]
黄花楠花[きばなしゃくなげ, kibanashakunage] (n) Kibana rhododendron; Rhododendron metternichii var. [Add to Longdo]
黄玉[おうぎょくせき;こうぎょくせき, ougyokuseki ; kougyokuseki] (n) topaz [Add to Longdo]
[おんじゃく, onjaku] (n) heated stone (wrapped in cloth and kept next to the body for warmth) [Add to Longdo]
[したいし, shitaishi] (n) nether millstone [Add to Longdo]
化学化[かがくかせき, kagakukaseki] (n) chemical fossil [Add to Longdo]
化粧[けしょうせっけん, keshousekken] (n) toilet soap [Add to Longdo]
[かせき, kaseki] (n,vs) fossil; petrifaction; fossilization; fossilisation; (P) [Add to Longdo]
[かせきがく, kasekigaku] (n) paleontology [Add to Longdo]
人類[かせきじんるい, kasekijinrui] (n) fossil men [Add to Longdo]
[かせきそう, kasekisou] (n) fossil bed [Add to Longdo]
燃料[かせきねんりょう, kasekinenryou] (n) fossil fuel [Add to Longdo]
類人猿[かせきるいじんえん, kasekiruijin'en] (n) anthropoid fossil [Add to Longdo]
火打ち;火打(io);燧[ひうちいし;すいせき(燧石), hiuchiishi ; suiseki ( sui ishi )] (n) flint [Add to Longdo]
貨幣[かへいせき, kaheiseki] (n) nummulite [Add to Longdo]
過燐酸[かりんさんせっかい, karinsansekkai] (n) superphosphate of lime [Add to Longdo]
[かすみいし, kasumiishi] (n) nepheline [Add to Longdo]
[かいせき, kaiseki] (n) oddly shaped stone or rock [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に鹸が目に入るとヒステリー状態になる男のように、娘のこの話に身震いしながら言った。
"Waiting for Spring" is a novel by Soseki, isn't it?「春を待ちつつ」は漱の小説だったね。
"A rolling stone gathers no moss" is a saying.「転苔を生ぜず」はことわざである。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に油が不足すると仮定しよう。工業国に何が起こるだろうか。
400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.40万ガロンの油がパイプラインから溢れ出た。
The birthstone of April is diamond.4月の誕生はダイヤモンドです。
That bridge is made of stone.あの橋はでできています。
They make used food oil into soap at that factory.あの工場では古い食用油で鹸をつくっている。
That country abounds in oil.あの国は油が豊富だ。
America abounds in oil.アメリカは油が豊富だ。
Arabia abounds in oil.アラビアは油が豊富だ。
One day Souseki Natsume was lost in London.ある日夏目漱はロンドンで道に迷った。
No matter how much you hurry your effort is just a drop in the bucket.いまさら焦っても焼けに水じゃないの。
Those who live in glass houses should not throw stones. [Proverb]ガラスの家に住む人はを投げるべきではない。
He that has a head of glass, must not throw stones at another.ガラス製の頭をもつ者は他人にを投げつけてはいけない。
Keeton put magnets on the heads of his pigeons.キートンはハトの頭に磁を取り付けた。
These kinds of jewelry are of little value.こういった類の宝はほとんど価値がない。
Please move this stone from here to there.ここからあそこへこのを動かして下さい。
We can get many coals here.ここで炭をたくさん取ることができる。
When you walk around here, you have to look out for falling rocks.このあたりを歩くときには、落に注意しなければいけない。
This stove burned oil.このストーブは油を燃料とする。
This house is made of stone.この家はで出来ている。
This firm ranks second in the oil trade.この会社は油業界で2位に位している。
This bridge is built of stone.この橋はで作られている。
This hole was formed by a falling of a meteorite.この穴はいんの落下でできたものです。
This building is made of stone.この建物はで出来ている。
Oil is scarce in this country.この国には油が乏しい。
This country is rich in coal.この国は炭に恵まれている。
This country is rich in oil.この国は油が豊富である。
This soap lathers with soap and water.このけんはすばらしく泡だちがいい。
This stone has a hole in the center.このには、真ん中に穴がある。
This stone weighs five tons.このは5トンの重さがある。
This stone is twice as heavy as that one.このはあのの2倍の重さだ。
This stone was so heavy that I could not lift it.このはとても重かったので持ち上げることができなかった。
This stone is too heavy for me to move.このは重すぎて私には動かせない。
This stone is too heavy to lift.このは重すぎて持ち上げられない。
Can you lift this stone?このを持ち上げる事が出来ますか。
Help me move this stone.このを動かすのを手伝ってください。
This soap will improve her complexion.この鹸を使えば彼女の顔の色艶がよくなるだろう。
This heating system burns oil.この暖房装置は油を燃料とする。
This book says the earliest man-made bridges date back to the New Stone Age.この本によれば、最初の人工橋梁は新器時代にさかのぼるという。
Compare this genuine jewel with that imitation.この本物の宝とその偽物とを比較してみなさい。
This oil field used to produce orders of magnitude more oil as it does now.この油田はかつては現在の何十倍もの油を産出したものだ。
What kind of stone is this?これはなんと言う宝ですか。
Saudi Arabia is very rich in oil.サウジアラビアは油に非常に恵まれている。
Oil is necessary to run various machines.さまざまな機械を動かすには油が必要だ。
But where is this compass?しかしこの方位磁はどこにありますか。
But the compass isn't in the head of the bee, it's in the body.しかし方位磁は頭にはなくからだの中にあった。
And yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.しかもなお、の大きいブロックが非常にぴったりと合わさっているので、ブロックの間にナイフの先を差し込むことができない。
Oil often spilled by tankers also adds to water pollution.しばしばタンカーがこぼす油も水質汚染を増大させる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] 2 Fliegen_mit_einer_Klappe [Add to Longdo]
[きせき, kiseki] Grundstein [Add to Longdo]
[ぼせき, boseki] Grabstein [Add to Longdo]
[ほうせき, houseki] Edelstein [Add to Longdo]
[こいし, koishi] kleiner_Stein, Kieselstein [Add to Longdo]
[がんせき, ganseki] Gestein, Felsbrocken [Add to Longdo]
[ぼくせき, bokuseki] Baeume_und_Steine, unbelebte_Natur [Add to Longdo]
漬物[つけものいし, tsukemonoishi] Druckstein (auf Eingelegtem) [Add to Longdo]
[ぎょくせき, gyokuseki] Spreu_und_Weizen, Gut_und_Schlecht [Add to Longdo]
[こく, koku] -Stein [Add to Longdo]
[こく, koku] (Volumenmasseinheit, rund 180 l) [Add to Longdo]
けん[せっけん, sekken] Seife [Add to Longdo]
[せきぶつ, sekibutsu] Steinbild_Buddhas [Add to Longdo]
切り[いしきり, ishikiri] Steinbruch [Add to Longdo]
[いしがき, ishigaki] Steinmauer, Steinwall [Add to Longdo]
[いしべい, ishibei] Steinmauer [Add to Longdo]
[せっかん, sekkan] Steinsarg, Sarkophag [Add to Longdo]
[いしばし, ishibashi] Steinbruecke [Add to Longdo]
[いしだん, ishidan] Steintreppe [Add to Longdo]
[せきゆ, sekiyu] Erdoel [Add to Longdo]
[せっかい, sekkai] -Kalk [Add to Longdo]
[せきたん, sekitan] Steinkohle [Add to Longdo]
[せきひ, sekihi] Grabstein, Grabmal [Add to Longdo]
[せきえい, sekiei] Quarz [Add to Longdo]
部金吉[いしべきんきち, ishibekinkichi] langweiliger_Tugendbold [Add to Longdo]
[さいせき, saiseki] Schotter [Add to Longdo]
[しょうせき, shouseki] Salpeter [Add to Longdo]
[ごいし, goishi] Go-Steine [Add to Longdo]
[じしゃく, jishaku] Magnet [Add to Longdo]
[そせき, soseki] Grundstein [Add to Longdo]
[たんせき, tanseki] Gallenstein [Add to Longdo]
試金[しきんせき, shikinseki] Pruefstein [Add to Longdo]
金剛[こんごうせき, kongouseki] Diamant [Add to Longdo]
[こうせき, kouseki] -Erz, Mineral, Kristall [Add to Longdo]
電磁[でんじしゃく, denjishaku] Elektromagnet [Add to Longdo]
飛び[とびいし, tobiishi] Trittstein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top