ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*盲目*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 盲目, -盲目-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盲目[máng mù, ㄇㄤˊ ㄇㄨˋ, ] blind; aimless, #5,291 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
盲縞;盲目縞(iK)[めくらじま, mekurajima] (n) (sens) (obsc) plain blue cotton [Add to Longdo]
盲目[もうもく, moumoku] (adj-na,adj-no,n) (sens) blindness; (P) [Add to Longdo]
盲目[もうもくてき, moumokuteki] (adj-na,n) blind (devotion) [Add to Longdo]
盲目的に[もうもくてきに, moumokutekini] (adv) blindly (trusting someone, etc.) [Add to Longdo]
盲目飛行[もうもくひこう, moumokuhikou] (n) instrument flying [Add to Longdo]
恋は盲目[こいはもうもく, koihamoumoku] (exp) (See 痘痕も靨) love is blind [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Love is blind.愛は盲目
I was blinded by dark desire over time I've been through it all.闇の欲望に誘われ過ぎ去った時の中で盲目となっていた。
Time is blind But I wanna trace my love.時は盲目でも愛を刻みたい。
They followed their leader blindly.彼らは盲目的に指導者に従った。
She went blind.彼女は盲目になった。
She set up an association to help blind people.彼女は盲目の人を助けるための協会を創設した。
My lust is so blind, it begins to destroy my mind.欲望は盲目になり、精神を破壊し始める。
Love is by nature blind.恋は本来盲目である。
Love is blind. Hatred is also blind.恋は盲目。憎しみもまたしかり。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
盲目[もうもく, moumoku] Blindheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top