ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*監*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -監-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鑑, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] mirror, looking glass; to reflect
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  監 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6989
[監, jiān, ㄐㄧㄢ] to supervise, to direct, to control; to inspect; prison, jail
Radical: , Decomposition:     臣 [chén, ㄔㄣˊ]  ?  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] minister, Rank: 7406
[艦, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] warship
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]  監 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] ship, Rank: 7708
[藍, lán, ㄌㄢˊ] blue; indigo plant; surname
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  監 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 8143
[尷, gān, ㄍㄢ] embarrassed; ill-at-ease
Radical: , Decomposition:   尢 [yóu, ㄧㄡˊ]  監 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] lame
[檻, kǎn, ㄎㄢˇ] threshold, door frame
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  監 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] wood
[濫, làn, ㄌㄢˋ] to flood, to overflow; excessive
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  監 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] water
[籃, lán, ㄌㄢˊ] basket; goal
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  監 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo
[襤, lán, ㄌㄢˊ] ragged, tattered, threadbare
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  監 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] cloth
[覽, lǎn, ㄌㄢˇ] to look over, to inspect, to view, to perceive
Radical: , Decomposition:   監 [jiān, ㄐㄧㄢ]  見 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] see
[鑒, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] mirror, looking glass; to reflect
Radical: , Decomposition:   監 [jiān, ㄐㄧㄢ]  金 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
监督[jiān dū, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ, / ] to control; to supervise; to inspect, #1,018 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] hard; strong; solid; firm; to supervise; to inspect; jail; prison, #1,638 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] supervisor, #1,638 [Add to Longdo]
监管[jiān guǎn, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢˇ, / ] to oversee; to take charge of; to supervise; to administer; supervisory; supervision, #1,752 [Add to Longdo]
监测[jiān cè, ㄐㄧㄢ ㄘㄜˋ, / ] monitor, #2,954 [Add to Longdo]
监控[jiān kòng, ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄥˋ, / ] to monitor, #4,297 [Add to Longdo]
监察[jiān chá, ㄐㄧㄢ ㄔㄚˊ, / ] to supervise, #5,256 [Add to Longdo]
总监[zǒng jiān, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, / ] rank of local governor in Tang dynasty administration; commissioner (police); inspector-general, #5,694 [Add to Longdo]
监狱[jiān yù, ㄐㄧㄢ ㄩˋ, / ] prison, #6,212 [Add to Longdo]
监视[jiān shì, ㄐㄧㄢ ㄕˋ, / ] oversee; watch over, #8,543 [Add to Longdo]
太监[tài jiàn, ㄊㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] court eunuch; palace eunuch, #12,335 [Add to Longdo]
监护[jiān hù, ㄐㄧㄢ ㄏㄨˋ, / ] to act as a guardian, #13,224 [Add to Longdo]
监禁[jiān jìn, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, / ] to imprison; to jail; to take into custody, #16,673 [Add to Longdo]
药监局[yào jiān jú, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄢ ㄐㄩˊ, / ] PRC State food and drug administration; abbr. for 國家食品藥品督管理局|国家食品药品监督管理局, #17,061 [Add to Longdo]
监考[jiān kǎo, ㄐㄧㄢ ㄎㄠˇ, / ] to monitor students during a written exam; an invigilator, #17,230 [Add to Longdo]
监制[jiān zhì, ㄐㄧㄢ ㄓˋ, / ] supervise the manufacture of; supervise the shooting of films, #20,402 [Add to Longdo]
监护人[jiān hù rén, ㄐㄧㄢ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] guardian, #22,640 [Add to Longdo]
监听[jiān tīng, ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄥ, / ] to monitor; to listen in; to evesdrop, #29,937 [Add to Longdo]
监工[jiān gōng, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] a workplace overseer; a foreman, #46,956 [Add to Longdo]
监督者[jiān dū zhe, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄓㄜ˙, / ] supervisor, #55,482 [Add to Longdo]
国子监[Guó zǐ jiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] Imperial College (or Academy), the highest educational body in Imperial China, #57,704 [Add to Longdo]
监牢[jiān láo, ㄐㄧㄢ ㄌㄠˊ, / ] a prison; a cage (for locking up prisoners), #61,596 [Add to Longdo]
监察院[jiān chá yuàn, ㄐㄧㄢ ㄔㄚˊ ㄩㄢˋ, / ] Control Yuan, #71,196 [Add to Longdo]
监利[Jiān lì, ㄐㄧㄢ ㄌㄧˋ, / ] (N) Jianli (place in Hubei), #80,529 [Add to Longdo]
监督人[jiān dū rén, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄖㄣˊ, / ] superintendent, #102,621 [Add to Longdo]
监票[jiān piào, ㄐㄧㄢ ㄆㄧㄠˋ, / ] to scrutinize balloting, #105,904 [Add to Longdo]
监押[jiān yā, ㄐㄧㄢ ㄧㄚ, / ] a jail; to imprison, #159,812 [Add to Longdo]
中共中央纪委监察部[zhōng gòng zhōng yāng jì wěi jiān chá bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄨㄟˇ ㄐㄧㄢ ㄔㄚˊ ㄅㄨˋ, / ] party discipline committee [Add to Longdo]
中国证监会[zhōng guó zhèng jiàn huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Securities Regulatory Commission [Add to Longdo]
保障监督[bǎo zhàng jiān dū, ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ, / ] safeguards [Add to Longdo]
剂量监控[jì liàng jiān kòng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄥˋ, / ] monitoring [Add to Longdo]
受保障监督的设施[shòu bǎo zhàng jiān dū de shè shī, ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄉㄜ˙ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] safeguarded facility [Add to Longdo]
国家质量监督检验检疫总局[guó jiā zhì liàng jiān dū jiǎn yàn jiǎn yì zǒng jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] AQSIQ; PRC State Administration of Quality Supervision and Quarantine [Add to Longdo]
国家食品药品监督管理局[guó jiā shí pǐn yào pǐn jiān dū guǎn lǐ jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄩˊ, / ] PRC State food and drug administration [Add to Longdo]
女舍监[nǚ shè jiān, ㄋㄩˇ ㄕㄜˋ ㄐㄧㄢ, / ] matron [Add to Longdo]
监视居住[jiān shì jū zhù, ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ, / ] residential surveillance, a form of noncustodial house arrest [Add to Longdo]
终身监禁[zhōng shēn jiān jìn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, / ] life sentence [Add to Longdo]
连续监视[lián xù jiān shì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄢ ㄕˋ, / ] continuous monitoring [Add to Longdo]
远程监控[yuǎn chéng jiān kòng, ㄩㄢˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄥˋ, / ] RMON; remote monitoring [Add to Longdo]
远距离监视[yuǎn jù lí jiān shì, ㄩㄢˇ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄢ ㄕˋ, / ] off-site monitoring [Add to Longdo]
食品药品监督局[shí pǐn yào pǐn jiān dū jú, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄐㄩˊ, / ] state food and drug administration (SDA) [Add to Longdo]
食品药品监督管理局[shí pǐn yào pǐn jiān dū guǎn lǐ jú, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄩˊ, / ] food and drug administration [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅうかん, shuukan] (n) การจำคุก การทำผิดกฎหมาย
視カメラ[かんしかめら, kanshikamera] (n) กล้องวงจรปิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
理者[かんりしゃ, kanrisha] (n) ผู้ควบคุมดูแล
[かんきん, kankin] (n) การคุมขัง, การกักขัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイルス視機能[ウイルスかんしきのう, uirusu kanshikinou] (n) {comp} virus protection [Add to Longdo]
オンラインリアルタイム[オンラインリアルタイムかんし, onrainriarutaimu kanshi] (n) {comp} online real-time surveillance [Add to Longdo]
システム[システムかんさ, shisutemu kansa] (n) {comp} system auditing [Add to Longdo]
ネットワーク[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] (n) {comp} network supervision [Add to Longdo]
プロテスタント督教会[プロテスタントかんとくきょうかい, purotesutanto kantokukyoukai] (n) Protestant Episcopal Church [Add to Longdo]
安全保護[あんぜんほごかんさ, anzenhogokansa] (n) {comp} security audit [Add to Longdo]
安全保護査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] (n) {comp} security audit trail [Add to Longdo]
映画[えいがかんとく, eigakantoku] (n) movie (film) director [Add to Longdo]
遠隔[えんかくかんし, enkakukanshi] (n) {comp} remote supervision [Add to Longdo]
音楽[おんがくかんとく, ongakukantoku] (n) music director; musical director [Add to Longdo]
価格[かかくかんし, kakakukanshi] (n) price monitoring; price observation [Add to Longdo]
会計[かいけいかんさ, kaikeikansa] (n) (financial) audit; auditing [Add to Longdo]
海洋視衛星[かいようかんしえいせい, kaiyoukanshieisei] (n) ocean surveillance satellite [Add to Longdo]
外部[がいぶかんさ, gaibukansa] (n) external audit [Add to Longdo]
[がっかん, gakkan] (n) dean [Add to Longdo]
[げん, gen] (n,n-suf) (1) (arch) special Nara-period administrative division for areas containing a detached palace (Yoshino and Izumi); (n) (2) (arch) (See 大宰府) secretary; third highest-ranking officials in the Dazaifu [Add to Longdo]
[かんきん, kankin] (n,vs,adj-no) confinement; (P) [Add to Longdo]
[かんご, kango] (n,vs) custody and care [Add to Longdo]
護義務[かんごぎむ, kangogimu] (n) custodial duties [Add to Longdo]
[かんごく, kangoku] (n) (See 獄,刑務所) prison; (P) [Add to Longdo]
査(P);鑑査[かんさ, kansa] (n,vs) inspection; audit; judgement; judgment; (P) [Add to Longdo]
査委員[かんさいいん, kansaiin] (n) supervisory auditor; member of inspection committee [Add to Longdo]
査基準[かんさきじゅん, kansakijun] (n) audit standard [Add to Longdo]
査記録[かんさきろく, kansakiroku] (n) audit trail [Add to Longdo]
査検討ファイル[かんさけんとうファイル, kansakentou fairu] (n) {comp} audit-review file [Add to Longdo]
査証跡[かんさしょうせき, kansashouseki] (n) audit trail [Add to Longdo]
査報告[かんさほうこく, kansahoukoku] (n) audit report [Add to Longdo]
査報告書[かんさほうこくしょ, kansahoukokusho] (n) audit report [Add to Longdo]
査法人[かんさほうじん, kansahoujin] (n) auditor [Add to Longdo]
査役[かんさやく, kansayaku] (n) auditor; inspector; (P) [Add to Longdo]
[かんさつ, kansatsu] (n,vs) inspection; inspector; (P) [Add to Longdo]
察医[かんさつい, kansatsui] (n) medical coroner; medical examiner [Add to Longdo]
察官[かんさつかん, kansatsukan] (n) inspector; supervisor [Add to Longdo]
察御史[かんさつぎょし, kansatsugyoshi] (n) imperial censor; ancient Chinese official in charge of inspecting other officials [Add to Longdo]
[かんし, kanshi] (n,vs) observation; guarding; inspection; surveillance; (P) [Add to Longdo]
視カメラ[かんしカメラ, kanshi kamera] (n) surveillance camera [Add to Longdo]
視プログラム[かんしプログラム, kanshi puroguramu] (n) {comp} monitoring program; supervisor [Add to Longdo]
視モニター[かんしモニター, kanshi monita-] (n) surveillance monitor [Add to Longdo]
視員[かんしいん, kanshiin] (n) lifeguard [Add to Longdo]
視下[かんしか, kanshika] (adj-no) supervised; under surveillance [Add to Longdo]
視局[かんしきょく, kanshikyoku] (n) {comp} monitor [Add to Longdo]
視者[かんししゃ, kanshisha] (n) guardian [Add to Longdo]
視所[かんしじょ, kanshijo] (n) lookout post; observation point [Add to Longdo]
視哨[かんししょう, kanshishou] (n) {mil} observation post [Add to Longdo]
視船[かんしせん, kanshisen] (n) patrol boat [Add to Longdo]
視体制[かんしたいせい, kanshitaisei] (n) surveillance system; monitoring system [Add to Longdo]
視塔[かんしとう, kanshitou] (n) watchtower [Add to Longdo]
視網[かんしもう, kanshimou] (n) surveillance network [Add to Longdo]
[かんじ, kanji] (n) manager; supervisor [Add to Longdo]
寺;主;[かんす;かんず;かんじ, kansu ; kanzu ; kanji] (n) {Buddh} (See 六知事) one of the six administrators of a Zen temple who substitutes for the chief priest [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The movie director was enchanted by Kate at first sight.ある映画督が一目見てケイトに魅了されました。
I can't stand being cooped up in this prison!こんな所に禁されているのはもうごめんだ。
The manager of the team quit suddenly.そのチームの督が突然やめた。
The director used his power to arrange a special place in the cinema world.その映画督は自分の権力を使って、映画界に特別な場を設けました。
The director is sensitive to criticism.その督は批評を気にする。
The shop is kept under police supervision.その店は警察の督のもとにある。
The manager of the baseball team is very strict. He is good at keeping the players in hand.その野球チームの督はたいそう厳しくて、選手を思い通りに動かすのが上手だ。
Who is the manager of that baseball team?その野球チームの督は誰ですか。
Eventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.ようやく各店舗に視カメラが設置されることになった。
The doctor monitored the patient's heartbeat and blood pressure.医師は患者の心臓の鼓動と血圧をモニターで視した。
The prince was confined in the castle for three years.王子はその城に3年間禁された。
The accounts have been audited.会計の査があった。
He left his team as he could not get along with the manager.督と仲良くやれなかったので彼はチームをやめた。
You must act under the leadership of your supervisor.督に従って行動しなくてはいけない。
The supervisor enforced the rules here in this factory.督はこの工場ではここの規則を強要した。
In the film, the director makes Hamlet an active person.督はその映画でハムレットを活動的な人物に描いている。
The director cast me as the devil.督は私に悪魔の役をくれた。
The manager balanced the strength of his team against that of their opponent and sighed.督は自分のチームの力を相手チームの力とくらべてため息をついた。
The manager assembled the players on the field.督は選手を運動場に集めた。
The manager sent the bunt sign to the batter.督は打者にバントのサインを送った。
The manager bestowed a trophy on him.督は彼にトロフィーを授けた。
The manager has put him back in the major league.督は彼を大リーグに復帰させた。
The manager sat on the bench with his arms folded.督は腕組みをしてベンチに座っていた。
The police is always watching the movements of the group.警察はそのグループの動静を常に視する。
The tall guy smoking a cigar over there is a famous director.向こうで葉巻を吸っている背の高い男の人は有名な映画督だ。
The plant supervisor said to his crew, Let's knock off for lunch.工場の督者は部下に「仕事をやめてお昼にしよう」と言った。
International observers stood by to monitor the ballot counts.国際視団は投票の集計をしました。
The U.N. monitored the country's elections.国連はその国の選挙を視した。
I applied for a job as a lifeguard at the community pool.市民プールの視の仕事に応募しました。
We were made to practice three hours a day by the manager.私たちは督によって1日3時間練習させられた。
I have a high opinion of the film director.私はその映画督を高く評価している。
I like all films that Juzo Itami directs.私は伊丹十三督の全ての映画が好きです。
I was aware of being watched.私は視されているのに気づいていた。
The very sick baby was under careful observation by the doctors.重体の赤ちゃんは医者の注意深い視下に置かれていた。
The government watched the activities of radical groups carefully.政府は過激派グループの活動を注意深く視した。
The Representative Director supervises Directors' performance of duties.代表取締役は取締役の職務の執行を督するものだ。
The rebel was ultimately captured and confined to prison.反逆者はついに捕まり刑務所に禁された。
The rebel was ultimately captured and confined to prison.反逆者はついに捕まり牢獄に禁された。
His ability has been overlooked by his boss.彼の仕事は現場の労働者を督することだった。
He is a sanitary inspector.彼は衛生視員である。
He was aware of being watched.彼は視されているのに気づいていた。
He did not so much as greet the manager.彼は督に挨拶さえしなかった。
He is without doubt the most successful movie director in the world.彼は疑いもなく世界で最も成功した映画督だ。
She was heard to criticize the manager.彼女が督を非難するのが聞かれた。
There was only one warden on duty when the riot started.暴動が起こったとき、当直の視員はたった1人だった。
I've seen a couple of Kurosawa's films.僕は、黒澤督の映画を2本見たことがあります。 [M]
A satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.溶け続ける氷河を視するために、人工衛星が軌道に打ち上げられた。
You can get into the Guinness Book for the most heavy drinker.#A: 彼は毎晩、誰にも近づけないような場所に禁されていた。
#B: 彼 毎晩 誰(だれ) 近づける 場所
The 48-year-old Ryouichi Kawakatsu took over as coach at Fukuoka in June this year, but his fate is closely linked with that of 46-year-old Matsuda.48歳の川勝良一督はことし6月に福岡を引き継いだが、46歳の松田督とは因縁浅からぬ関係だ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットワーク[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] network supervision [Add to Longdo]
安全保護[あんぜんほごかんさ, anzenhogokansa] security audit [Add to Longdo]
安全保護査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail [Add to Longdo]
遠隔[えんかくかんし, enkakukanshi] remote supervision [Add to Longdo]
[かんさ, kansa] audit [Add to Longdo]
査記録[かんさきろく, kansakiroku] audit trail [Add to Longdo]
査検討ファイル[かんさけんとうファイル, kansakentou fairu] audit-review file [Add to Longdo]
査証跡[かんさしょうせき, kansashouseki] audit trail [Add to Longdo]
視プログラム[かんしプログラム, kanshi puroguramu] monitoring program, supervisor [Add to Longdo]
視局[かんしきょく, kanshikyoku] monitor [Add to Longdo]
督機能[かんとくきのう, kantokukinou] supervisory function [Add to Longdo]
督者[かんとくしゃ, kantokusha] supervisor [Add to Longdo]
計算機システム[けいさんきシステムかんさ, keisanki shisutemu kansa] computer-system audit [Add to Longdo]
性能[せいのうかんし, seinoukanshi] performance monitoring [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] BEWACHEN, UEBERWACHEN [Add to Longdo]
[かんさ, kansa] Besichtigung, Inspektion, Revision [Add to Longdo]
[かんごく, kangoku] Gefaengnis, Kerker [Add to Longdo]
[かんとく, kantoku] Ueberwachung, Kontrolle, -Leiter [Add to Longdo]
[かんきん, kankin] einsperren [Add to Longdo]
[かんし, kanshi] Aufsicht, Beaufsichtigung, -Wache [Add to Longdo]
視塔[かんしとう, kanshitou] Wachturm [Add to Longdo]
[そうかん, soukan] Oberaufseher, Generalinspektor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top