ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*盜*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -盜-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[盜, dào, ㄉㄠˋ] to rob, to steal; thief, bandit
Radical: , Decomposition:     氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 7855

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dào, ㄉㄠˋ, / ] steal; rob; plunder; a thief; bandit; robber, #4,892 [Add to Longdo]
盗窃[dào qiè, ㄉㄠˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] steal, #6,162 [Add to Longdo]
盗版[dào bǎn, ㄉㄠˋ ㄅㄢˇ, / ] pirated version (e.g. software); pirated (illegal) copy, #8,013 [Add to Longdo]
海盗[hǎi dào, ㄏㄞˇ ㄉㄠˋ, / ] pirate, #11,596 [Add to Longdo]
强盗[qiáng dào, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄠˋ, / ] to rob (with force); bandit; robber, #13,318 [Add to Longdo]
盗贼[dào zéi, ㄉㄠˋ ㄗㄟˊ, / ] robbers, #17,750 [Add to Longdo]
偷盗[tōu dào, ㄊㄡ ㄉㄠˋ, / ] to steal, #22,459 [Add to Longdo]
防盗门[fáng dào mén, ㄈㄤˊ ㄉㄠˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance door (for apartment), #25,982 [Add to Longdo]
盗匪[dào fěi, ㄉㄠˋ ㄈㄟˇ, / ] bandit, #51,235 [Add to Longdo]
掩耳盗铃[yǎn ěr dào líng, ㄧㄢˇ ㄦˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] to plug one's ears while stealing a bell (成语 saw); to deceive oneself; to bury one's head in the sand, #54,959 [Add to Longdo]
盗版者[dào bǎn zhě, ㄉㄠˋ ㄅㄢˇ ㄓㄜˇ, / ] software pirate, #129,063 [Add to Longdo]
二连巨盗龙[èr lián jù dào lóng, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩˋ ㄉㄠˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Gigantoraptor erlianensis (a giant bird-like dinosaur found in Erlian in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
侠盗猎车[xiá dào liè chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
侠盗猎飞车[xiá dào liè fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
侠盗飞车[xiá dào fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
古盗鸟[gǔ dào niǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄠˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] Archaeoraptor (bird-like dinosaur) [Add to Longdo]
盗龙[dào lóng, ㄉㄠˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] raptor (dinosaur) [Add to Longdo]
窃盗[qiè dào, ㄑㄧㄝˋ ㄉㄠˋ, / ] burglar [Add to Longdo]
辽宁古盗鸟[Liáo níng gǔ dào niǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄉㄠˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] Archaeoraptor liaoningensis (bird-like dinosaur found in Liaoning province) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top