ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*白*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -白-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[的, de, ㄉㄜ˙] aim, goal; of; possessive particle; -self suffix
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: -, Rank: 1
[白, bái, ㄅㄞˊ] white; clear, pure, unblemished; bright
Radical: , Decomposition:   ?  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] A burning candle; the rays of the sun, Rank: 286
[百, bǎi, ㄅㄞˇ] one hundred; numerous, many
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] one, Rank: 407
[怕, pà, ㄆㄚˋ] to fear, to be afraid of; apprehensive
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 631
[皇, huáng, ㄏㄨㄤˊ] royal, imperial; ruler, superior
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A crown 白 on the head of the emperor 王, Rank: 759
[伯, bó, ㄅㄛˊ] older brother; father's elder brother; sir, sire, count
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 821
[迫, pò, ㄆㄛˋ] to compel, to force; pressing, urgent
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1006
[拍, pāi, ㄆㄞ] to clap, to tap; to hit, to beat, to slap; beat, rhythm
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1167
[皆, jiē, ㄐㄧㄝ] all, every, everybody
Radical: , Decomposition:   比 [, ㄅㄧˇ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: -, Rank: 1419
[帕, pà, ㄆㄚˋ] scarf, turban, veil, wrap
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [ideographic] A scarf 巾 used to maintain a girl's purity 巾, Rank: 1519
[柏, bǎi, ㄅㄞˇ] cypress, cedar
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 1596
[泉, quán, ㄑㄩㄢˊ] spring, fountain; wealth, money
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [ideographic] Water 水 flowing from a spring 白, Rank: 1641
[泊, pō, ㄆㄛ] to anchor; to moor
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2043
[卑, bēi, ㄅㄟ] humble, low, inferior; to despise
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] A hand 又(altered) holding an empty shell 甲 (altered), Rank: 2059
[舶, bó, ㄅㄛˊ] large ship, ocean-going vessel
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] ship, Rank: 2318
[魄, pò, ㄆㄛˋ] vigor, soul, body; the dark side of the moon
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  鬼 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 2511
[兜, dōu, ㄉㄡ] pouch
Radical: , Decomposition:     ?  白 [bái, ㄅㄞˊ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] A man wearing a helmet, now meaning "pouch", Rank: 2512
[珀, pò, ㄆㄛˋ] amber
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [ideographic] Clear 白 jade 王; 白 also provides the pronunciation, Rank: 2981
[皓, hào, ㄏㄠˋ] bright, luminous; clear; hoary
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  告 [gào, ㄍㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] white, Rank: 3053
[皂, zào, ㄗㄠˋ] soap; black; menial servant
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  七 [, ㄑㄧ]
Etymology: -, Rank: 3087
[皖, wǎn, ㄨㄢˇ] Anhui province
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  完 [wán, ㄨㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] bright, Rank: 3247
[皈, guī, ㄍㄨㄟ] to follow, to comply with
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  反 [fǎn, ㄈㄢˇ]
Etymology: -, Rank: 3660
[帛, bó, ㄅㄛˊ] silk, fabric; wealth, property
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 3682
[皑, ái, ㄞˊ] brilliant white; as white as snow
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  岂 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] white, Rank: 3952
[皋, gāo, ㄍㄠ] the high land along a river
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  夲 [tāo, ㄊㄠ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 3983
[皙, xī, ㄒㄧ] white; a kind of date
Radical: , Decomposition:   析 [, ㄒㄧ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] white, Rank: 4315
[皎, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] white; bright, brilliant; clear
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  交 [jiāo, ㄐㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] white, Rank: 4351
[粕, pò, ㄆㄛˋ] sediment, lees, dregs
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 4655
[铂, bó, ㄅㄛˊ] platinum; thin sheet metal
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 4697
[敫, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] ancient musical instrument
Radical: , Decomposition:     白 [bái, ㄅㄞˊ]  方 [fāng, ㄈㄤ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: -, Rank: 5937
[皤, pó, ㄆㄛˊ] white, grey; corpulent
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  番 [fān, ㄈㄢ]
Etymology: [pictophonetic] white, Rank: 6051
[習, xí, ㄒㄧˊ] to study, to practice; habit
Radical: , Decomposition:   羽 [, ㄩˇ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [ideographic] Birds flying 羽 in the daytime 白, Rank: 6126
[㣎, mù, ㄇㄨˋ] fine, delicate
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [ideographic] Seeds 彡 falling off a ripe 白 plant 小
[樂, lè, ㄌㄜˋ] cheerful, happy, laughing; music
Radical: , Decomposition:     幺 [yāo, ㄧㄠ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]  幺 [yāo, ㄧㄠ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A musical instrument with wood 木, strings 幺, and a pick 白
[皃, mào, ㄇㄠˋ] countenance, appearance
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: -
[皅, pā, ㄆㄚ] white flowers
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  巴 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictophonetic] white
[皒, é, ㄜˊ] white
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  我 [, ㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] white
[皕, bì, ㄅㄧˋ] two hundred
Radical: , Decomposition:   百 [bǎi, ㄅㄞˇ]  百 [bǎi, ㄅㄞˇ]
Etymology: [ideographic] Two hundreds 百
[皚, ái, ㄞˊ] brilliant white; as white as snow
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  豈 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] white
[皦, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] white; bright, brilliant; clear
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  敫 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] white

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bái, ㄅㄞˊ, ] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B, #755 [Add to Longdo]
[míng bai, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞ˙, ] clear; obvious; unequivocal; to understand; to realize, #1,179 [Add to Longdo]
[bái sè, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, ] white; fig. reactionary, #2,632 [Add to Longdo]
[dàn bái, ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, ] egg white; protein; albumen, #3,593 [Add to Longdo]
[bái tiān, ㄅㄞˊ ㄊㄧㄢ, ] daytime; during the day; day, #3,684 [Add to Longdo]
羊座[Bái yáng zuò, ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Aries (constellation and sign of the zodiac), #4,494 [Add to Longdo]
[dàn bái zhì, ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄓˋ, / ] protein, #5,827 [Add to Longdo]
[kòng bái, ㄎㄨㄥˋ ㄅㄞˊ, ] blank space, #6,040 [Add to Longdo]
[bái lǐng, ㄅㄞˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] white collar; business person, #7,675 [Add to Longdo]
[hēi bái, ㄏㄟ ㄅㄞˊ, ] black and white; right and wrong; monochrome, #7,746 [Add to Longdo]
[Bái gōng, ㄅㄞˊ ㄍㄨㄥ, / ] White House, #8,366 [Add to Longdo]
[biǎo bái, ㄅㄧㄠˇ ㄅㄞˊ, ] vindicate, #8,888 [Add to Longdo]
[bái jiǔ, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄡˇ, ] spirit usually distilled from sorghum or maize; white spirit, #9,037 [Add to Longdo]
[bái yún, ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ, / ] white cloud, #9,063 [Add to Longdo]
[bái chī, ㄅㄞˊ ㄔ, ] idiocy; idiot, #9,188 [Add to Longdo]
[cāng bái, ㄘㄤ ㄅㄞˊ, / ] pale; wan, #9,249 [Add to Longdo]
[bái cài, ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, ] Chinese cabbage; pak choi or bok choi, #10,048 [Add to Longdo]
血病[bái xuè bìng, ㄅㄞˊ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, ] leukemia, #10,699 [Add to Longdo]
[bái táng, ㄅㄞˊ ㄊㄤˊ, ] (refined) white sugar, #10,780 [Add to Longdo]
细胞[bái xì bāo, ㄅㄞˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] white blood cell; leucocyte, #11,097 [Add to Longdo]
[bái bái, ㄅㄞˊ ㄅㄞˊ, ] in vain; to no purpose; for nothing, #11,598 [Add to Longdo]
[Bái yín, ㄅㄞˊ ㄧㄣˊ, / ] Baiyin prefecture level city in Gansu, #11,657 [Add to Longdo]
[bái yín, ㄅㄞˊ ㄧㄣˊ, / ] silver, #11,657 [Add to Longdo]
[bái fà, ㄅㄞˊ ㄈㄚˋ, / ] white hair, #12,377 [Add to Longdo]
[tǎn bái, ㄊㄢˇ ㄅㄞˊ, ] honest; forthcoming; to confess, #12,470 [Add to Longdo]
内障[bái nèi zhàng, ㄅㄞˊ ㄋㄟˋ ㄓㄤˋ, / ] cataract, #12,915 [Add to Longdo]
[gào bái, ㄍㄠˋ ㄅㄞˊ, ] to pronounce; public announcement; to express oneself; to justify, #12,993 [Add to Longdo]
[jié bái, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄞˊ, / ] spotlessly white; pure white, #15,332 [Add to Longdo]
[bái jīn, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄣ, ] platinum, #15,493 [Add to Longdo]
[qīng bái, ㄑㄧㄥ ㄅㄞˊ, ] pure; innocent, #15,782 [Add to Longdo]
[xuě bái, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄞˊ, ] snow white, #15,819 [Add to Longdo]
[duì bái, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄞˊ, / ] stage dialog, #16,034 [Add to Longdo]
俄罗斯[Bái é luó sī, ㄅㄞˊ ㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Belarus; Byelorussia; White Russia, #17,408 [Add to Longdo]
[bái rén, ㄅㄞˊ ㄖㄣˊ, ] white man and woman, #17,998 [Add to Longdo]
[Lǐ Bái, ㄌㄧˇ ㄅㄞˊ, ] Li Bai (701-762), a famous Tang Dynasty poet, #18,399 [Add to Longdo]
皮书[bái pí shū, ㄅㄞˊ ㄆㄧˊ ㄕㄨ, / ] white paper (e.g. containing proposals for new legislation); white book, #18,949 [Add to Longdo]
[huī bái, ㄏㄨㄟ ㄅㄞˊ, ] colored; ash-colored, #19,716 [Add to Longdo]
球蛋[qiú dàn bái, ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, ] globulin, #19,844 [Add to Longdo]
伊丽莎[Yī lì shā bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄞˊ, / ] Elizabeth (person name), #20,147 [Add to Longdo]
[dà bái cài, ㄉㄚˋ ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, ] bok choy; Chinese cabbage; Brassica pekinensis, #20,374 [Add to Longdo]
[bái xī, ㄅㄞˊ ㄒㄧ, ] fair; white; blonde, #20,862 [Add to Longdo]
[Tài bái, ㄊㄞˋ ㄅㄞˊ, ] (N) Taibai (place in Shaanxi), #21,370 [Add to Longdo]
开水[bái kāi shuǐ, ㄅㄞˊ ㄎㄞ ㄕㄨㄟˇ, / ] plain boiled water, #21,989 [Add to Longdo]
[bái fèi, ㄅㄞˊ ㄈㄟˋ, / ] waste, #22,016 [Add to Longdo]
[bái dàn bái, ㄅㄞˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, ] albumin, #22,075 [Add to Longdo]
[bái yǎn, ㄅㄞˊ ㄧㄢˇ, ] supercilious look, #22,302 [Add to Longdo]
热化[bái rè huà, ㄅㄞˊ ㄖㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] turn white hot, #22,451 [Add to Longdo]
[chún bái, ㄔㄨㄣˊ ㄅㄞˊ, / ] pure white, #23,003 [Add to Longdo]
血红蛋[xuè hóng dàn bái, ㄒㄩㄝˋ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, / ] hemoglobin, #23,062 [Add to Longdo]
[Bái yù, ㄅㄞˊ ㄩˋ, ] (N) Baiyu (place in Sichuan), #23,420 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しろい, shiroi] (adj) สีขาว
[はくさい, hakusai] (n) ผักกาดขาว
[おもしろい, omoshiroi] (adj) น่าสนใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
血球[はっけっきゅう, hakkekkyuu] เซลล์เม็ดเลือดขาว
ける[しらける, shirakeru] (vi) เซ็ง
[おもしろさ, omoshirosa] (n) (ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, S. amusement
[はくえん, hakuen] (n) ควันขาว(ที่มาจากไอเสียรถยนต์)
押し[めじろおし, mejirooshi] (vt) เบียด, กระแทก, ผลัก, แก่งแย่ง
血病[はっけつびょう, hakketsubyou] โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว, See also: R. leukemia
#15 王都、そして公爵邸。 「おお! 見えてきたぞ! 王都じゃ!」  窓から身を乗り出し、叫ぶスゥ。僕も窓越しに遠くを見てみると、大きな滝を背にそびえ建つ、[はっけつびょう, # 15 ou miyako , soshite koushaku tei . ( oo ! mie tekitazo ! ou miyako ja !) mado kara miwo nori dashi , sakebu suu . boku mo mado koshi ni tooku wo mite miruto , ooki na taki wo se nisobie tatsu , shiroi] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)
眼視[はっけつびょう, hakuganshi] (n, vt) การมองบน (เมื่อเอือมระอา)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしろい焼け;おしろい焼;粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse [Add to Longdo]
[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand [Add to Longdo]
しらす漁;子漁[しらすりょう, shirasuryou] (n) fishing for young anchovy, sardines, etc. [Add to Longdo]
しらを切る;を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
わんぱく盛り;腕盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children) [Add to Longdo]
アフリカ腰雨燕[アフリカこしじろあまつばめ;アフリカコシジロアマツバメ, afurika koshijiroamatsubame ; afurikakoshijiroamatsubame] (n) (uk) white-rumped swift (Apus caffer) [Add to Longdo]
アポロ薄羽[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly [Add to Longdo]
アメリカ[アメリカしろづる;アメリカシロヅル, amerika shiroduru ; amerikashiroduru] (n) (uk) whooping crane (Grus americana) [Add to Longdo]
アメリカ灯蛾[アメリカしろひとり;アメリカシロヒトリ, amerika shirohitori ; amerikashirohitori] (n) (uk) fall webworm (Hyphantria cunea) [Add to Longdo]
タンパク質分解酵素;蛋質分解酵素[タンパクしつぶんかいこうそ(タンパク質分解酵素);たんぱくしつぶんかいこうそ(蛋白質分解酵素), tanpaku shitsubunkaikouso ( tanpaku shitsu bunkai kouso ); tanpakushitsubunkaikouso] (n) (See プロテアーゼ) protease [Add to Longdo]
タンパク消化酵素;蛋消化酵素[タンパクしょうかこうそ(タンパク消化酵素);たんぱくしょうかこうそ(蛋白消化酵素), tanpaku shoukakouso ( tanpaku shouka kouso ); tanpakushoukakouso ( tanpaku shouka k] (n) protein-digesting enzyme [Add to Longdo]
タンパク同化ステロイド;蛋同化ステロイド[たんぱくどうかステロイド(蛋白同化ステロイド);タンパクどうかステロイド(タンパク同化ステロイド), tanpakudouka suteroido ( tanpaku douka suteroido ); tanpaku douka suteroido ( tanpa] (n) anabolic steroid [Add to Longdo]
チタン[チタンはく, chitan haku] (n) titanium white [Add to Longdo]
ヒト血球抗原;人血球抗原[ヒトはっけっきゅうこうげん(ヒト白血球抗原);ひとはっけっきゅうこうげん(人白血球抗原), hito hakkekkyuukougen ( hito hakkekkyuu kougen ); hitohakkekkyuukougen ( nin hakkek] (n) (See HLA抗原) human leukocyte antigen; HLA [Add to Longdo]
ヘムタンパク質;ヘム蛋[ヘムタンパクしつ(ヘムタンパク質);ヘムたんぱくしつ(ヘム蛋白質), hemutanpaku shitsu ( hemutanpaku shitsu ); hemu tanpakushitsu ( hemu tanpakushitsu ] (n) hemoprotein; haemoprotein [Add to Longdo]
ペレス目[ペレスめじろざめ;ペレスメジロザメ, peresu mejirozame ; peresumejirozame] (n) (uk) (See カリビアンリーフシャーク) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil) [Add to Longdo]
リポ蛋[リポたんぱくしつ, ripo tanpakushitsu] (n) lipoprotein [Add to Longdo]
リンパ性血病[リンパせいはっけつびょう, rinpa seihakketsubyou] (n) lymphocytic leukemia [Add to Longdo]
[いっぱく, ippaku] (n) (1) (See 九星) first of nine traditional astrological signs (corresponding to Mercury and north); (2) white patch on one foot of a horse; horse with such a patch; (3) surface (landscape) that is white all over; pure white [Add to Longdo]
因幡の兎;因幡の素兎[いなばのしろうさぎ, inabanoshirousagi] (n) Hare of Inaba (Japanese myth) [Add to Longdo]
[はじろ, hajiro] (n) any duck with white specula (bright patches on the wings) [Add to Longdo]
海鳩[はじろうみばと;ハジロウミバト, hajiroumibato ; hajiroumibato] (n) (uk) black guillemot (Cepphus grylle); tystie [Add to Longdo]
[はじろがも, hajirogamo] (n) (obsc) (See 羽) any duck with white specula (bright patches on the wings) [Add to Longdo]
小千鳥[はじろこちどり;ハジロコチドリ, hajirokochidori ; hajirokochidori] (n) (uk) ringed plover (Charadrius hiaticula) [Add to Longdo]
[えんぱく, enpaku] (n) white lead [Add to Longdo]
塩素系漂[えんそけいひょうはくざい, ensokeihyouhakuzai] (n) chlorine bleach [Add to Longdo]
[こうはく, kouhaku] (n) (1) yellow and white; gold and silver; (2) bribery; corruption [Add to Longdo]
[おうはくしょく;こうはくしょく, ouhakushoku ; kouhakushoku] (n) yellowish-white; pale yellow [Add to Longdo]
下端部の余[かたんぶのよはく, katanbunoyohaku] (n) {comp} bottom margin [Add to Longdo]
加法性色ガウス雑音[かほうせいはくしょくガウスざつおん, kahouseihakushoku gausu zatsuon] (n) {comp} AWGN; additive white gaussian noise [Add to Longdo]
[いえしろあり;イエシロアリ, ieshiroari ; ieshiroari] (n) (uk) Formosan subterranean termite (Coptotermes formosanus) [Add to Longdo]
[かはくげき, kahakugeki] (n) simple scripted play (without music, dance, etc.) [Add to Longdo]
[かいはく, kaihaku] (n) gray; grey; griseous [Add to Longdo]
[かいはくしつ, kaihakushitsu] (n) gray matter; grey matter [Add to Longdo]
[かいはくしょく, kaihakushoku] (n) grayish white; greyish white [Add to Longdo]
核蛋[かくたんぱくしつ, kakutanpakushitsu] (n) nucleoprotein [Add to Longdo]
滑稽者;戯け者;たわけ者;痴者;戲け者(oK);癡者(oK)[おどけもの(滑稽者;戯け者;戲け者);たわけもの(戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者;白癡者), odokemono ( kokkei mono ; tawake mono ; tawake mono ); tawakemono ( tawake mono ; t] (n) idiot; dummy; joker; fool; trickster [Add to Longdo]
茅;茅萱;[ちがや;ち(茅);チガヤ, chigaya ; chi ( me ); chigaya] (n) (uk) cogon grass (Imperata cylindrica) [Add to Longdo]
[かんぱく, kanpaku] (n) chief advisor to the Emperor (adviser) [Add to Longdo]
顔面蒼[がんめんそうはく, ganmensouhaku] (n,adj-no) one's face turning pale (ashen); the color being drained from one's face [Add to Longdo]
戯け;[たわけ, tawake] (n) (1) (See 戯ける) tomfoolery; foolish act; nonsense; (2) (See 戯け者) fool; idiot [Add to Longdo]
急性灰髄炎[きゅうせいかいはくずいえん, kyuuseikaihakuzuien] (n) (See 小児麻痺) poliomyelitis; polio [Add to Longdo]
[ともしらが, tomoshiraga] (n) growing old together (a couple) [Add to Longdo]
恐惶敬[きょうこうけいはく, kyoukoukeihaku] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
河烏[むなじろかわがらす;ムナジロカワガラス, munajirokawagarasu ; munajirokawagarasu] (n) (uk) white-throated dipper (Cinclus cinclus) [Add to Longdo]
[むなじろてん;ムナジロテン, munajiroten ; munajiroten] (n) (uk) stone marten; beech marten (Martes foina) [Add to Longdo]
[えりおしろい, erioshiroi] (n) white powder for use on the neck (e.g. by geisha) [Add to Longdo]
[きんぱく, kinpaku] (n) (hon) Dear Sir or Madam; Dear Sirs; Gentlemen [Add to Longdo]
金黒羽[きんくろはじろ;キンクロハジロ, kinkurohajiro ; kinkurohajiro] (n) (uk) tufted duck (Aythya fuligula) [Add to Longdo]
銀(P);銀;金(iK)[ぎん(銀)(P);しろがね, gin ( gin )(P); shirogane] (n,adj-no) (1) silver; silver coin; silver paint; (n) (2) (ぎん only) silver general (shogi); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事は本当にそれなの?」と小さいいウサギが聞きました。
"What is your wish?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事はなに?」と小さいいウサギが聞きました。
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなたは、いつも何を考えているの?」と小さいいウサギが聞きました。
"Forever and always!" replied the little white rabbit.「いつも、そしていつまでもよ!」と小さいいウサギはいいました。
"Let's play Hop Skip And Jump like me," said the little white rabbit.「さぁ、私のようにホップ、スキップ、ジャンプ」小さいいウサギが言いました。
"I care very deeply for you", she confessed.「すごくあなたが気になるの」と彼女は告した。
"Then I will be all yours," said the little white rabbit.「そのときわたしは全てあなたのものよ」と小さいいウサギはいいました。
"Oh, I'm just thinking," said the little white rabbit.「ちょうど今考えていたの」小さいいウサギがいいました。
"What's the matter?" asked the little white rabbit.「どうかしたの?」と小さいいウサギが聞きました。
"Why don't you wish a little harder?" asked the little white rabbit.「なぜあなたの願い事は小さくて高いの?」と小さいいウサギが聞きました。
"Oh let's!" said the little black rabbit and with a hop, skip, and a jump, he sailed right over the little white rabbit's back.「よし、やろう」小さい黒いウサギがいって、ホップ、スキップ、ジャンプと、小さいいウサギの向こうまで飛びました。
"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.「私おなかすいた」小さいいウサギがいいました、そして彼らは止まっておおきなひなゆりの花の部分をたべました。
I asked her who was the man wearing a white hat.い帽子をかぶっている男の人は誰ですか」と私は彼女に言った。
The nineteenth century was the age of the white men's civilization.19世紀は人文明の時代だった。
A gang of three robbed the bank in broad daylight.3人組みが昼その銀行を襲った。
I have two dogs. One is white and the other black.2匹犬を飼っているが、1匹はでもう1匹は黒だ。
Can you see the big white building over there?あそこに大きないビルが見えるでしょう。
That sounds very interesting.あなたのお話では、それはたいへん面そうですね。
I can spot you from a distance with your long, white hair.あなたの長くてい髪の毛なら遠くからでもすぐ分かる。
Go on with your story. That is so interesting!あなたの話を続けなさい。それはとても面い。
Can you produce evidence to clear him?あなたは彼の潔を証明する証拠を出せますか。
That movie was amusing.あの映画は面かった。
Are you reading an interesting book?あなたは面い本を読みますか。
The show was very interesting. You should have seen it.あのショウは面かった。君にも見せてあげたかったよ。 [M]
They say that the movie is an interesting one.あの映画は面いのだそうだ。
That blue-white shining star is Sirius.あの青く光っている星がシリウスです。
Why not try some of that white wine?あのいワインを少し試してみたらどう?
The white building was destroyed by the earthquake.あのい建物が地震でこわれた。
That white building is a hospital.あのい建物は病院だ。
It wasn't a very interesting novel.あまり面味のない小説だった。
American politics are interesting to watch, especially during a presidential election.アメリカの政治は見て面い。特に大統領選挙の時がそうだ。
One American scientist, William Keeton, used a very interesting experiment to solve this mystery.あるアメリカの科学者ウィリアム・キートンはこの謎を説くために非常に面い実験をしました。
That was the most interesting novel that I had ever read.あれは私が今まで読んだうちで一番面い小説だった。
Some Italian fashion designers are saying that white bathing suits will catch on this year.イタリアのファッション・デザイナーは、今年はの水着が流行るだろうと言っている。
The waitress spread a white cloth over the table.ウエートレスはテーブルの上にいテーブルクロスをかけた。
We have three dogs, one white and two black.うちには犬が3匹いて、いのが1匹、黒いのが2匹です。
We keep three cats, a black one and two white ones.うちは黒1匹、2匹で、3匹の猫を飼っている。
The stories written by Amy Church are all interesting.エイミー・チャーチが書いた小説はみな面い。
Oh, it's just that I never meet any interesting men.ええ、その、面い男性にぜんぜんめぐり合えなくてねぇ。
There were quite a few interesting things to see.かなり見るべき面いものがあった。
She told her children an amusing story.かのじょは子供たちに面い話をしてあげた。
Did you have a good time this afternoon?きょうの午後は面かったかい。
Were there any interesting topics in today's history class?きょうの歴史の授業で何か面い話題はありましたか。
The data cited in King's research is taken from UNESCO's 1970 white paper on world population.キングの研究に引用されているデータはユネスコの1970年世界人口書から取られたものである。
The playground is divided into three areas by white lines.グランドは線で3つに区切られている。
Christi's mysteries are most decidedly interesting.クリスティーの推理小説は断然面い。
Croquet players must wear white clothing during play.クロケットの選手は試合中いウェアを着なければならない。
Ken painted his bicycle white.ケンは自転車をく塗りました。
This change will make your plan more interesting.こう変えたら君のプランはもっと面くなるでしょう。 [M]
Here are two dogs; one is white and the other is black.ここに2匹の犬がいます。1匹はで、もう1匹は黒い。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下端部の余[かたんぶのよはく, katanbunoyohaku] bottom margin [Add to Longdo]
[くうはく, kuuhaku] blank space, vacuum, space, null (NUL) [Add to Longdo]
デリミター[くウハくデリミター, ku uha ku derimita-] white space delimiter [Add to Longdo]
[くうはくか, kuuhakuka] blanking [Add to Longdo]
文字[くうはくもじ, kuuhakumoji] null character, blank character [Add to Longdo]
[くうはくれつ, kuuhakuretsu] blank sequence [Add to Longdo]
上端部の余[じょうたんぶのよはく, joutanbunoyohaku] top margin [Add to Longdo]
先頭の空[せんとうのくうはく, sentounokuuhaku] leading whitespace [Add to Longdo]
[しろくろ, shirokuro] monochrome (a-no) [Add to Longdo]
黒ディスプレイ[しろくろディスプレイ, shirokuro deisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
黒反転モード[しろくろはんでんんモード, shirokurohandenn mo-do] reverse video mode [Add to Longdo]
非空文字[ひくうはくもじ, hikuuhakumoji] nonwhite character [Add to Longdo]
加法性色ガウス雑音[かほうせいはくしょくがうすざつおん, kahouseihakushokugausuzatsuon] AWGN, additive white gaussian noise [Add to Longdo]
色雑音[はくしょくざつおん, hakushokuzatsuon] white noise [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こくはく, kokuhaku] Gestaendnis, Bekenntnis [Add to Longdo]
清廉潔[せいれんけっぱく, seirenkeppaku] integer [Add to Longdo]
[ひょうはく, hyouhaku] wandern, durchstreifen [Add to Longdo]
[ひょうはくざい, hyouhakuzai] Bleichmittel [Add to Longdo]
[けっぱく, keppaku] -sauber, integer, unschuldig [Add to Longdo]
[しろ, shiro] weiss [Add to Longdo]
[しろい, shiroi] weiss [Add to Longdo]
[はくじん, hakujin] Weisser [Add to Longdo]
[はくじん, hakujin] blankes_Schwert, blanke_Waffe [Add to Longdo]
[はくぼく, hakuboku] Kreide [Add to Longdo]
昼に[はくちゅうに, hakuchuuni] am_hellichten_Tage [Add to Longdo]
[はくしょ, hakusho] Weissbuch [Add to Longdo]
[はくじょう, hakujou] Gestaendnis [Add to Longdo]
[はくち, hakuchi] Idiotie, Idiot [Add to Longdo]
[はくまい, hakumai] polierter_Reis [Add to Longdo]
[はくし, hakushi] weisses_Papier, unbeschriebenes_Papier [Add to Longdo]
[しらは, shiraha] weisse_Feder [Add to Longdo]
[しらぎく, shiragiku] weisse_Chrysantheme [Add to Longdo]
[はくはつ, hakuhatsu] weisses_Haar, graues_Haar [Add to Longdo]
[はくはつ, hakuhatsu] weisses_Haar, graues_Haar [Add to Longdo]
[はくげい, hakugei] weisser_Wal [Add to Longdo]
[はくちょう, hakuchou] Schwan [Add to Longdo]
[しろくろ, shirokuro] schwarzweiss [Add to Longdo]
[くうはく, kuuhaku] leerer_Raum, Vakuum [Add to Longdo]
[こうはく, kouhaku] Rot_und_Weiss [Add to Longdo]
[じはく, jihaku] Gestaendnis [Add to Longdo]
[くろしろ, kuroshiro] Schwarz_und_Weiss, Recht_und_Unrecht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top