ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*発信*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 発信, -発信-
Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] (n) {comp} data origin authentication [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] (n) {comp} message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
間接発信[かんせつはっしん, kansetsuhasshin] (n) {comp} indirect submission [Add to Longdo]
発信[さいはっしん, saihasshin] (vs) retransmission [Add to Longdo]
社外発信[しゃがいはっしん, shagaihasshin] (n) external (to a company) communications [Add to Longdo]
情報発信[じょうほうはっしん, jouhouhasshin] (n) {comp} information transmission [Add to Longdo]
直接発信[ちょくせつはっしん, chokusetsuhasshin] (n) {comp} direct submission [Add to Longdo]
発信[はっしん, hasshin] (n,vs) dispatch; despatch; transmission; submission; (P) [Add to Longdo]
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] (n) {comp} non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発信[はっしんおん, hasshin'on] (n) tone; beep [Add to Longdo]
発信[はっしんき, hasshinki] (n) transmitter; homing device [Add to Longdo]
発信拠点[はっしんきょてん, hasshinkyoten] (n) {comp} transmission point [Add to Longdo]
発信[はっしんきょく, hasshinkyoku] (n) sending office [Add to Longdo]
発信[はっしんもと, hasshinmoto] (n) {comp} originator [Add to Longdo]
発信[はっしんげん, hasshingen] (n) {comp} source [Add to Longdo]
発信時刻表示[はっしんじこくひょうじ, hasshinjikokuhyouji] (n) {comp} submission time stamp indication; MS [Add to Longdo]
発信[はっしんしゃ, hasshinsha] (n) {comp} originator [Add to Longdo]
発信者識別番号[はっしんしゃしきべつばんごう, hasshinshashikibetsubangou] (n) {comp} call ID [Add to Longdo]
発信者表示[はっしんしゃひょうじ, hasshinshahyouji] (n) {comp} originator indication [Add to Longdo]
発信者要求代行受信者[はっしんしゃようきゅうだいこうじゅしんしゃ, hasshinshayoukyuudaikoujushinsha] (n) {comp} originator requested alternate recipient [Add to Longdo]
発信証明[はっしんしょうめい, hasshinshoumei] (n) {comp} proof of submission [Add to Longdo]
発信[はっしんにん, hasshinnin] (n) sender of a message [Add to Longdo]
発信[はっしんがわ, hasshingawa] (n) sender; transmitter [Add to Longdo]
発信[はっしんち, hasshinchi] (n) place of dispatch; place of origin [Add to Longdo]
発信頻度[はっしんひんど, hasshinhindo] (n) {comp} transmission frequency [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
間接発信[かんせつはっしん, kansetsuhasshin] indirect submission [Add to Longdo]
情報発信[じょうほうはっしん, jouhouhasshin] information transmission [Add to Longdo]
直接発信[ちょくせつはっしん, chokusetsuhasshin] direct submission [Add to Longdo]
発信[はっしん, hasshin] submission [Add to Longdo]
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発信拠点[はっしんきょてん, hasshinkyoten] transmission point [Add to Longdo]
発信[はっしんもと, hasshinmoto] originator [Add to Longdo]
発信[はっしんげん, hasshingen] source [Add to Longdo]
発信時刻表示[はっしんじこくひょうじ, hasshinjikokuhyouji] submission time stamp indication, MS [Add to Longdo]
発信[はっしんしゃ, hasshinsha] originator [Add to Longdo]
発信者識別番号[はっしんしゃしきべつばんごう, hasshinshashikibetsubangou] call ID [Add to Longdo]
発信者表示[はっしんしゃひょうじ, hasshinshahyouji] originator indication [Add to Longdo]
発信者要求代行受信者[はっしんしゃようきゅうだいこうじゅしんしゃ, hasshinshayoukyuudaikoujushinsha] originator requested alternate recipient [Add to Longdo]
発信証明[はっしんしょうめい, hasshinshoumei] proof of submission [Add to Longdo]
発信頻度[はっしんひんど, hasshinhindo] transmission frequency [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top