ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*畐*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -畐-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[福, fú, ㄈㄨˊ] happiness, good fortune, blessings
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  畐 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 683
[富, fù, ㄈㄨˋ] abundant, ample; rich, wealthy
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  畐 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] roof, Rank: 733
[副, fù, ㄈㄨˋ] to assist, to supplement; assistant; secondary; auxiliary
Radical: , Decomposition:   畐 [, ㄈㄨˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 764
[幅, fú, ㄈㄨˊ] piece, roll, strip; breadth, width; measure word for textiles
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  畐 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [ideographic] A roll 畐 of cloth 巾; 畐 also provides the pronunciation, Rank: 1444
[逼, bī, ㄅㄧ] to bother, to pressure; to compel, to force
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  畐 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1559
[辐, fú, ㄈㄨˊ] ray, spoke
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  畐 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 2428
[蝠, fú, ㄈㄨˊ] bat
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  畐 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 3335
[匐, fú, ㄈㄨˊ] to crawl; to lie prostrate
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  畐 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] wrap, Rank: 4278
[輻, fú, ㄈㄨˊ] ray, spoke
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  畐 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 9291
[畐, fú, ㄈㄨˊ] to fill; a roll of cloth
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: -

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top