ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*甸*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -甸-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[甸, diān, ㄉㄧㄢ] suburbs of the capital; to govern; crops
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] wrap, Rank: 2588

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Miǎn diàn, ㄇㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] Myanmar (or Burma), #9,659 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] imperial domain; suburb, #22,111 [Add to Longdo]
[chén diàn diàn, ㄔㄣˊ ㄉㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, ] heavy, #25,392 [Add to Longdo]
[yī diàn yuán, ㄧ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] Garden of Eden, #45,725 [Add to Longdo]
[Luó diàn, ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] (N) Luodian (place in Guizhou), #62,119 [Add to Longdo]
[Zhōng diàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, ] (N) Gyeltang, Gyalthang, Chinese Zhongdian (town in Kham prov. of Tibet, pres. Yunnan), #63,000 [Add to Longdo]
[Kuān diàn, ㄎㄨㄢ ㄉㄧㄢˋ, / ] Kuandian Manchu autonomous county in Liaoning; abbr. for 寬滿族自治縣|宽满族自治县, #101,390 [Add to Longdo]
[Huà diàn shì, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] Huadian county level city in Jilin prefecture 吉林, Jilin province, #125,099 [Add to Longdo]
[Huà diàn, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] Huadian county level city in Jilin prefecture 吉林, Jilin province, #128,590 [Add to Longdo]
[Kuān diàn xiàn, ㄎㄨㄢ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Kuandian Manchu autonomous county in Liaoning; abbr. for 寬滿族自治縣|宽满族自治县, #134,749 [Add to Longdo]
[Lín diàn, ㄌㄧㄣˊ ㄉㄧㄢˋ, ] (N) Lindian (place in Heilongjiang), #159,041 [Add to Longdo]
[Lǔ diàn, ㄌㄨˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] (N) Ludian (place in Yunnan), #187,001 [Add to Longdo]
[Shī diàn, ㄕ ㄉㄧㄢˋ, ] (N) Shidian (place in Yunnan), #188,842 [Add to Longdo]
满族自治县[Kuān diàn Mǎn zú zì zhì xiàn, ㄎㄨㄢ ㄉㄧㄢˋ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / 滿] Kuandian Manchu autonomous county in Liaoning, #265,424 [Add to Longdo]
[Kūn diàn, ㄎㄨㄣ ㄉㄧㄢˋ, ] Pontianak city, capital of Kalimantan, Indonesia) [Add to Longdo]
联邦[Miǎn diàn lián bāng, ㄇㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, / ] Union of Myanmar, official name of Burma since 1998 [Add to Longdo]
[miǎn diàn yǔ, ㄇㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄩˇ, / ] Burmese (language of Myanmar) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラテン語(P);羅語;拉丁語[ラテンご(ラテン語)(P);らてんご(羅甸語;拉丁語), raten go ( raten go )(P); ratengo ( ra den go ; ratsu chou go )] (n,adj-no) Latin; (P) [Add to Longdo]
[ビルマ;びるま;めんでん, biruma ; biruma ; menden] (n) Burma [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top