ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*电*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -电-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[电, diàn, ㄉㄧㄢˋ] electricity; electric; lightning
Radical: , Decomposition:   曰 [yuē, ㄩㄝ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 電; lightning 申 from a storm cloud 雨, Rank: 230
[龟, guī, ㄍㄨㄟ] turtle, tortoise; cuckold
Radical: , Decomposition:     电 [diàn, ㄉㄧㄢˋ]
Etymology: [pictographic] A turtle; compare 龜, Rank: 2392
[奄, yǎn, ㄧㄢˇ] to remain, to tarry; feeble
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  电 [diàn, ㄉㄧㄢˋ]
Etymology: -, Rank: 3462
[黾, miǎn, ㄇㄧㄢˇ] frog, toad; to strive, to endeavor
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  电 [diàn, ㄉㄧㄢˋ]
Etymology: [pictographic] Simplified form of 黽; a frog with bug-eyes, Rank: 5223
[電, diàn, ㄉㄧㄢˋ] electricity; electric; lightning
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  电 [diàn, ㄉㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A thunderbolt 电 cast by a storm cloud 雨, Rank: 6381

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, / ] electric; electricity; electrical, #333 [Add to Longdo]
[diàn huà, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] telephone; phone call, #503 [Add to Longdo]
[diàn yǐng, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ, / ] movie; film, #636 [Add to Longdo]
[diàn shì, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] television; TV, #892 [Add to Longdo]
[diàn nǎo, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] computer, #937 [Add to Longdo]
[diàn zǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] electronic; electron, #1,132 [Add to Longdo]
[dǎ diàn huà, ㄉㄚˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to make a telephone call, #2,125 [Add to Longdo]
[diàn lì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] electrical power; electricity, #2,543 [Add to Longdo]
[diàn xìn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] telecommunications, #2,643 [Add to Longdo]
视剧[diàn shì jù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ, / ] TV play; soap opera, #3,569 [Add to Longdo]
[diàn chí, ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] battery, #4,015 [Add to Longdo]
[diàn qì, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] (electrical) appliance; device, #4,383 [Add to Longdo]
视台[diàn shì tái, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] television station, #4,630 [Add to Longdo]
[diàn tī, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄧ, / ] elevator, #5,422 [Add to Longdo]
[gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, / ] supply electricity, #5,933 [Add to Longdo]
[fā diàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] generate electricity, #6,311 [Add to Longdo]
[diàn dòng, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] electric powered, #6,463 [Add to Longdo]
[diàn yuán, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] electric power source, #6,481 [Add to Longdo]
中央视台[zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), #6,768 [Add to Longdo]
中央视台[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] CCTV (Chinese state television), #6,768 [Add to Longdo]
[cǎi diàn, ㄘㄞˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] color TV, #7,030 [Add to Longdo]
[diàn tái, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, / ] transmitter-receiver; broadcasting station, #7,439 [Add to Longdo]
视机[diàn shì jī, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧ, / ] television (set), #7,678 [Add to Longdo]
[shuǐ diàn, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] hydroelectric power, #7,751 [Add to Longdo]
影节[diàn yǐng jié, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] film festival, #8,009 [Add to Longdo]
广[guǎng diàn, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˋ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. for 廣播電影電視總局|广播视总局, #8,097 [Add to Longdo]
[wài diàn, ㄨㄞˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] reports from foreign (non-Chinese) news agencies, #8,371 [Add to Longdo]
[diàn lù, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] (electric) circuit, #8,640 [Add to Longdo]
[shǎn diàn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] lightning, #8,671 [Add to Longdo]
[zhì diàn, ㄓˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] to phone; to telegram, #8,731 [Add to Longdo]
[chōng diàn, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, / ] to recharge batteries; fig. to rest and recuperate, #8,984 [Add to Longdo]
影院[diàn yǐng yuàn, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄩㄢˋ, / ] cinema; movie theater, #9,025 [Add to Longdo]
[diàn yā, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄚ, / ] voltage, #9,078 [Add to Longdo]
[jī diàn, ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ, ] machinery and power-generating equipment, #9,409 [Add to Longdo]
[tíng diàn, ㄊㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] power cut, #9,435 [Add to Longdo]
[diàn liú, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] electric current, #9,515 [Add to Longdo]
[diàn qì, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] electric, #9,534 [Add to Longdo]
子邮件[diàn zǐ yóu jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic mail; email, #9,829 [Add to Longdo]
[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] electrical machinery, #10,320 [Add to Longdo]
[diàn lǎn, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˇ, / ] (electric) cable, #10,564 [Add to Longdo]
[diàn jià, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] price of electricity, #10,818 [Add to Longdo]
[xīn diàn tú, ㄒㄧㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨˊ, / ] electrocardiogram, #11,023 [Add to Longdo]
视节目[diàn shì jié mù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] television program, #11,052 [Add to Longdo]
[diàn chǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] electric power plant, #11,225 [Add to Longdo]
有线[yǒu xiàn diàn shì, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 线 / ] cable television, #11,346 [Add to Longdo]
话号码[diàn huà hào mǎ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] telephone number, #11,588 [Add to Longdo]
线[diàn xiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wire, #12,070 [Add to Longdo]
[diàn zhàn, ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, / ] a power station; an electricity generating plant, #12,614 [Add to Longdo]
[diàn bào, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] telegram; cable; telegraph, #13,429 [Add to Longdo]
[diàn cí, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ, / ] electromagnetic, #13,519 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top