ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*电话*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 电话, -电话-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电话[diàn huà, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] telephone; phone call, #503 [Add to Longdo]
电话[dǎ diàn huà, ㄉㄚˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to make a telephone call, #2,125 [Add to Longdo]
电话号码[diàn huà hào mǎ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] telephone number, #11,588 [Add to Longdo]
电话会议[diàn huà huì yì, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] (telephone) conference call, #17,251 [Add to Longdo]
电话[tōng diàn huà, ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to phone sb up, #19,531 [Add to Longdo]
电话[diàn huà jī, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, / ] telephone equipment, #26,058 [Add to Longdo]
电话线[diàn huà xiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] telephone line; telephone wire, #30,977 [Add to Longdo]
长途电话[cháng tú diàn huà, ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] long-distance call, #31,456 [Add to Longdo]
电话[diàn huà tíng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] telephone booth, #35,393 [Add to Longdo]
电话簿[diàn huà bù, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] telephone directory, #42,463 [Add to Longdo]
电话[diàn huà wǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄤˇ, / ] telephone network, #54,841 [Add to Longdo]
无线电话[wú xiàn diàn huà, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 线 / ] radio telephony; wireless telephone, #71,706 [Add to Longdo]
美国电话电报公司[Měi guó Diàn huà Diàn bào Gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] AT&T, #95,682 [Add to Longdo]
传呼电话[chuán hū diàn huà, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to notify sb of a call; to call sb to the phone, #238,229 [Add to Longdo]
日本电报电话公司[Rì běn Diàn bào Diàn huà Gōng sī, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Nippon Telegraph and Telephone; NTT, #314,416 [Add to Longdo]
公共交换电话网路[gōng gòng jiāo huàn diàn huà wǎng lù, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] public switched telephone network; PSTN [Add to Longdo]
公用交换电话[gōng yòng jiāo huàn diàn huà wǎng, ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄤˇ, / ] public switched telephone network; PSTN [Add to Longdo]
公用电话[gōng yòng diàn huà, ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] public phone [Add to Longdo]
国际电报电话咨询委员会[guó jì diàn bào diàn huà zī xún wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄗ ㄒㄩㄣˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] CCITT [Add to Longdo]
国际电话[guó jì diàn huà, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] international call [Add to Longdo]
国际电话电报谘询委员会[guó jì diàn huà diàn bào zī xún wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄗ ㄒㄩㄣˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] International Consultative Committee for Telephone and Telegraph; CCITT (now ITU) [Add to Longdo]
对讲电话[duì jiǎng diàn huà, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄤˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] intercom [Add to Longdo]
常规铜电话线[cháng guī tóng diàn huà xiàn, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] ordinary copper telephone line [Add to Longdo]
移动式电话[yí dòng shì diàn huà, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mobile telephone [Add to Longdo]
移动电话[yí dòng diàn huà, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mobile telephone [Add to Longdo]
网际电话[wǎng jì diàn huà, ㄨㄤˇ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Internet phone [Add to Longdo]
行动电话[xíng dòng diàn huà, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mobile telephone [Add to Longdo]
电脑与电话系统整合[diàn nǎo yǔ diàn huà xì tǒng zhěng hé, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄩˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ ㄓㄥˇ ㄏㄜˊ, / ] computer telephony integration; CTI [Add to Longdo]
电话信号[diàn huà xìn hào, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] telephone signal [Add to Longdo]
电话区号[diàn huà qū hào, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄩ ㄏㄠˋ, / ] telephone area code [Add to Longdo]
电话[diàn huà kǎ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] telephone card [Add to Longdo]
电话服务[diàn huà fú wù, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] telephone service [Add to Longdo]
电话网路[diàn huà wǎng lù, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] telephone network [Add to Longdo]
电话线路[diàn huà xiàn lù, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 线 / ] telephone line [Add to Longdo]
电话铃声[diàn huà líng shēng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄥˊ ㄕㄥ, / ] (telephone) ring; ringing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top